I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Pismo [data utworzenia: 2017-10-15 ]

 

 

W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka.  Po raz kolejny przyłączamy się do obchodów  rocznicy tego wydarzenia.            

 

 
 Więcej  informacji dotyczących działań
Rzecznika Praw Dziecka znajdziecie Państwo  na stronie http://brpd.gov.pl/[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA