I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Bezpieczestwo w internecie [data utworzenia: 2017-10-20 ]
 

12 padziernika dla klas I - III edukacji wczesnoszkolnej odby si okolicznociowy apel przygotowany przez klas IV b. Nad caoci przebiegu programu czuwaa pani Mirosawa Bryszewska. Spotkaniu towarzyszy specjalnie zaproszony go, a by nim Zastpca Komendanta Policji w Aleksandrowie dzkim aspirant pan Jerzy Janiszewski. Dzieci poprzez wiersze i piosenki przypomniay modszym kolegom o podstawowych zasadach zachowania bezpieczestwa na ulicy i w domu. Uczniowie z klasy V b przedstawili prezentacj multimedialn na temat podstawowych zasad bezpieczestwa w Internecie. Pan Janiszewski zwrci uwag na prawidowe  korzystanie przez najmodszych z Internetu oraz odpowiada na pytania suchaczy. Na zakoczenie uczniowie wrczyli gociowi kwiaty i laurk oraz podzikowali za cenne informacje i mie spotkanie. 

 
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA