I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Bezpieczeństwo w internecie [data utworzenia: 2017-10-20 ]
 

12 października dla klas I - III edukacji wczesnoszkolnej odbył się okolicznościowy apel przygotowany przez klasę IV b. Nad całością przebiegu programu czuwała pani Mirosława Bryszewska. Spotkaniu towarzyszył specjalnie zaproszony gość, a był nim Zastępca Komendanta Policji w Aleksandrowie Łódzkim aspirant pan Jerzy Janiszewski. Dzieci poprzez wiersze i piosenki przypomniały młodszym kolegom o podstawowych zasadach zachowania bezpieczeństwa na ulicy i w domu. Uczniowie z klasy V b przedstawili prezentację multimedialną na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Pan Janiszewski zwrócił uwagę na prawidłowe  korzystanie przez najmłodszych z Internetu oraz odpowiadał na pytania słuchaczy. Na zakończenie uczniowie wręczyli gościowi kwiaty i laurkę oraz podziękowali za cenne informacje i miłe spotkanie. 

 
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA