I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Uroczysty apel z okazji 90 lecia szkoy [data utworzenia: 2017-12-31 ]
  Uroczysty apel dla spoecznoci szkolnej
z okazji 90-lecia Szkoy przy ulicy Bankowej
 Uroczysta gala jubileuszowa ju za nami. Jednak ze wzgldu na brak moliwoci udziau w niej wszystkich uczniw oraz niektrych zaproszonych goci,  w dniu 27.11.2017 r. zorganizowano uroczysty  apel, w ktrym moga uczestniczy caa spoeczno szkolna.   
Pani Dyrektor Elbieta Gowacka serdecznie powitaa wszystkich zebranych, w tym szczeglnych goci: ks. Gabriela Koodzieja - proboszcza Parafii p.w. w. Archaniow w Aleksandrowie dzkim, pana Marka wieka - prezesa Okrgu dzkiego ZNP i pani Stanisaw Raczysk – prezesa Oddziau ZNP w Aleksandrowie dzkim.
Ksidz Gabriel Koodziej i pan Marek wiek odebrali z rk pani Dyrektor medale jubileuszowe – tradycyjnie ju wrczane na naszych rocznicowych galach w podzikowaniu za wyjtkow wspprac ze szko.
Dyrektor szkoy wrczya rwnie okolicznociowe medale nauczycielom, ktrym nie miaa moliwoci wrczenia ich podczas uroczystej gali.

 Nastpnie uhonorowani nagrodami i wyrnieniami zostali  uczniowie, laureaci jubileuszowych konkursw:


•    na prezentacj multimedialn „Szkoa nasza i naszych rodzicw”

Szkoa podstawowa kl. IV – VI
Nagrody:

 • I miejsce – Bartosz Siech kl. VI b
 • II miejsce -  Mikoaj Sekuta kl. V a
 • III miejsce – Wiktoria Sobczak kl. VI b

Wyrnienie:

 • Oliwier Szymaski kl. VI b

Kl. VII SP i gimnazjum
Nagrody:

 • I miejsce – Maciej Sikora kl. III a  gimnazjum
 • II miejsce -  Bartosz Samulski kl. II a  gimnazjum
 • III miejsce – Arkadiusz Grabarczyk kl. VII a

Wyrnienie:

 • Julia Pietrzak kl. VII a

 

•    literackiego „Moja szkoa”
        

Nagrody:

 • I miejsce – Bartosz Podemski kl. II b gimnazjum
 • II miejsce -  Marta Wrzosek kl. II a gimnazjum
 • III miejsce: Wiktoria Sobczak kl. VI b i Weronika Mirowska kl. II b  gimnazjum

Wyrnienia:

 • Damian Krcikowski kl. VI b
 • Marcel Gra kl. VII a
 • Natalia Szewczyk Kl. II b  gimnazjum
 • Arkadiusz Grabarczyk kl. VII a

 

•    plastycznego „Szkoa wczoraj i dzi”
         

Nagrody:

 • Julia Kwiatkowska kl. III a  gimnazjum
 • Wiktoria Strzaka kl. V a
 • Martyna Rosiska kl. III a  gimnazjum•    na pamitkow fotografi szkoln „Szukamy ladw historii”
           

Nagrody:

 • Pani Katarzyna Szewczyk  - rodzic
 • Hubert Frtczak kl. V b
 • Aleksandra Bojarzyska kl. II a gimnazjum
 • Wojciech Olczyk kl. I b

Poniewa w gali jubileuszowej uczestniczyy tylko delegacje klas, modzi artyci pokazali jeszcze raz program artystyczny, ktrego mottem byy sowa Zbigniewa Herberta „Modemu pokoleniu naley da korzenie i skrzyda”.
Chr szkolny pod kierunkiem pani Boeny Komorowskiej piknie wykona cztery utwory: „Wznie serce”, „Mj sen jak ognisko”, „Przez ile drg”, „Zapltani”.
Nie zabrako te na zakoczenie programu wspczesnego ukadu tanecznego wykonanego przez dziewczta z klasy VII, opracowanego przez p. Romana Karasiaka.
Pani Dyrektor Elbieta Gowacka serdecznie podzikowaa wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom za przygotowanie szkoy do obchodw jej 90-lecia.


Szczeglnie podzikowaa:

 • p. Elbiecie Romanowicz  - za pomoc w przygotowaniu  rocznicowej mszy,  
 • nauczycielom, ktrzy przygotowali i  przeprowadzili jubileuszowe konkursy:
 • p. Robertowi Pietrzakowi  - konkurs na prezentacj multimedialn „Szkoa nasza i naszych rodzicw”,p. Magdalenie Wojciechowskiej, p. Katarzynie Borkowskiej, p. Marzenie Samulskiej, p. Elbiecie Dbiec - konkurs literacki „Moja szkoa”,
 • p. Jagodzie  Siadul - konkurs plastyczny „Szkoa wczoraj i dzi”,
 • p. Justynie Paka i p. Magdalenie Kalista -  konkurs na pamitkow fotografi szkoln „Szukamy ladw historii”,
 • p Graynie Kwiatkowskiej, p. Marzenie Samulskiej, p. Ewie Jwiak, p. Graynie Wroskiej oraz osobom wsppracujcym: p. Renacie Mroziskiej, p. Renacie Rzepeckiej, p. Ilonie Zinser, p. Teresie Andrzejczak, p. Annie Drab, p. Stanisawowi Borzckiemu - zespoowi redakcyjnemu biuletynu „90 lat Szkoy przy ulicy Bankowej”,
 • p. Magdalenie Wojciechowskiej  i p. Katarzynie Borkowskiej - za autorstwo  scenariusza oraz za przygotowanie programu artystycznego,
 • p. Boenie Komorowskiej- za przygotowanie chru,
 • p. Katarzynie Hya i p. Romanowi Karasiakowi - za opracowanie ukadw tanecznych,
 • p. Jagodzie Siadul, p. Elbiecie Wyposz, p. Annie Trawiskiej, p. Joannie Karcz - za dekoracje,
 • p. Stanisawowi Borzckiemu, p. Ewie Jwiak;  p. Renacie Rzepeckiej - za film o szkole,
 • panu Tomaszowi Kozaneckiemu - za przygotowanie  pocztw sztandarowych i flagowych,
 • uczniom, ktry wzili udzia w konkursach jubileuszowych,
 • szczeglnie uczniom, ktrzy przygotowali program, ukady taneczne oraz chrowi szkolnemu.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA