I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zapraszamy na sprawdziany Lekkoatletyczne [data utworzenia: 2018-02-22 ]
 
celem naboru do klasy I o profilu lekkoatletycznym
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3  im. J. Jaworskiego
przy ul. Bankowej 7/11w Aleksandrowie dzkim
na rok szkolny 2018/2019.

 
 Sprawdzian obejmuje:

bieg na 20m i 250m, skok w dal z miejsca i rozbiegu,
bieg wahadowy 4 x 5m, 
rzut pik palantow i pik lekarsk (1kg).


 
Zapraszamy dzieci do wsplnej zabawy!!!

Terminy sprawdzianw: 
23 lutego i 01 marca 2018 r. godz. 15.30
 
 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA