I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dni Otwarte w Sportowej Szkole Podstawowej [data utworzenia: 2018-03-02 ]

 

 

Dni Otwarte w Sportowej Szkole Podstawowej.

 

 W dniu 20 lutego 2018 r. nasz ,,Trjk” odwiedzili rodzice wraz z przyszymi pierwszoklasistami. Na maej sali gimnastycznej, oprcz krtkiego wystpu artystycznego uczniw z  klasy III B,  zosta zaprezentowany pokaz multimedialny ukazujcy najwaniejsze informacje przedstawiajce prac i gwne wydarzenia z ycia naszej  szkoy. Nastpnie gocie zwiedzali now EKO - pracowni, bibliotek szkoln - bogato wyposaon w najnowsze pozycje ksikowe , sale lekcyjne, w ktrych ucz si dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej.  Duym zainteresowaniem cieszya si pracownia komputerowa. Rodzice mogli obejrze i dowiedzie si o zasadach funkcjonowania stowki szkolnej. Najmodsi z radoci uczestniczyli w zabawach sportowych takich jak: skok w dal, rzut pieczk do celu, bieg midzy przeszkodami. Rodzice z uwag ogldali podrczniki i zeszyty uczniw z obecnych klas pierwszych.  Byo wiele pyta dotyczcych organizacji pracy wietlicy. Dni otwarte cieszyy si duym zainteresowaniem rodzicw, ktrzy po raz pierwszy odwiedzili nasz szko, ale mio byo ponownie powita osoby, ktre kiedy koczyy nauk w naszej placwce. Mamy nadziej, e nasza szkoa spenia oczekiwania od strony dydaktycznej i materialnej  rodzicw i  pierwszoklasistw.
 
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA