I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Szef Kuchni Domowej – utrwalam zdrowe nawyki [data utworzenia: 2018-03-25 ]
 

 

 Szef Kuchni Domowej – utrwalam zdrowe nawyki !

 

 W tym roku po raz pierwszy do naszego konkursu zaprosilimy przedstawicieli wszystkich szk z terenu  gminy Aleksandrw dzki, przedstawicieli zaprzyjanionej placwki z Grotnik oraz uczniw ze szk ponadpodstawowych z Aleksandrowa dzkiego.
 Uczestnicy mieli za zadanie przygotowa zdrowy deser. Przynie go do degustacji. Opowiedzie sposb przygotowania deseru z uwzgldnieniem jego skadnikw odywczych. Zaprezentowa danie gwne z pproduktw przyniesionych we wasnym zakresie. Do przygotowania dania uczestniczy mogli uywa bezpiecznych noy oraz innych  naczy kuchennych przyniesionych we wasnym zakresie. Czas na  przygotowanie dania gwnego 10 min.
 Kolejnym zadaniem  jakie mieli wykona modzi kucharze to  przygotowanie  zdrowej  przekski z pproduktw przygotowanych przez organizatora. Czas na przygotowanie 15 min. Kady zesp mg wybra pi produktw (ktre wczeniej byy zasonite) i przygotowa potraw.
 Oceny dokonywao niezalenie jury skadajce si z profesjonalistw:
  • p. Kamil cigaczewski – szef kuchni  m – Hotel
  • p. Joanna Grzesiak - nauczyciel konsultant – koordynator Zespou Dydaktyki, koordynator Sieci Szk Promujcych Zdrowie WODN w odzi 
  • p. Barbara  migiel – intendent  w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jzefa Jaworskiego
 Wnikliwej i surowej ocenie podlegao midzy innymi: estetyka podania potrawy, aspekt zdrowotny, walory smakowe, przestrzeganie zasad higieny, wsppraca w zespole czy porzdek na stanowisku pracy.
 Kady zesp wykaza si pomysowoci. Jestemy pod wraeniem wiedzy i umiejtnoci modych kucharzy, co zgodnie przyznao jury. Zwycizcami  tegorocznej edycji Szef Domowej Kuchni – utrwalam zdrowe nawyki w kategorii szkoy podstawowej zostali uczniowie:

 I miejsce     

Szkoa Podstawowa Nr 4 im. Marii Skodowskiej – Curie  w skadzie:

  • Katarzyna Woniak
  • Dominika Bekalarska
  • Maria Rudnicka

 w kategorii gimnazjum/szkoy ponadpodstawowe    

I miejsce

Sportowa Szkoa  Podstawowa Nr 3 im. Jzefa Jaworskiego w skadzie:

  • Patrycja Obraniak
  • Jakub Szuba
  • Ignacy Dudek
 Kady zespl otrzyma prezenty ufundowane przez naszych sponsorw za co serdecznie dzikujemy:
 Delecta
Mamut Polska S.A.
COCA – COLA Polska
Ksigarnie internetowe Bonito
m Hotel d
p. R. Zarba
p. L. Pawlak

[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 400 x 600 )
 ( 400 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA