I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Festyn Rodzinny [data utworzenia: 2007-06-05 ]
FESTYN RODZINNY

zorganizowany w ramach obchodw Dni Aleksandrowa
w dniu 01.06.2007 roku


Ju na stae w tradycj naszej szkoy wpisa si Festyn Rodzinny organizowany z okazji Dnia Dziecka. Celem Festynu jest rekreacja i relaks rodzinny na wieym powietrzu oraz integracja spoecznoci szkolnej. Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie podjli szereg dziaa, aby wszyscy mogli si dobrze bawi i aktywnie uczestniczy w rnych formach rozrywki. W pitkowe przedpoudnie -
1 czerwca dopisaa wspaniaa pogoda, wic w Festynie wzio udzia wielu uczestnikw: przybyli uczniowie, ich rodzice i rodzestwo.
Swoj obecnoci na Festynie zaszczyci nas take Burmistrz Gminy Aleksandrw
Pan Jacek Lipiski.
Atrakcji byo co niemiara, co najlepiej ilustruj zdjcia umieszczone pod tekstem.
Otwarcia Festynu dokonaa pani dyrektor Elbieta Gowacka, yczc wszystkim udanej zabawy. Prowadzenie imprezy oddaa w rce przedstawicieli samorzdu uczniowskiego.
Festyn by okazj do prezentacji umiejtnoci sportowych i artystycznych uczniw naszej szkoy. Podczas gdy na gwnej scenie trway wystpy uczniw, w innej czci boiska nauczyciele wychowania fizycznego prowadzili ciekawe rozgrywki sportowe. Warto byo wzi udzia w skokach przez skakank, rzucie butelk czy przeciganiu liny.
Trafnym akcentem podkrelajcym charakter spotkania byy wsplne tace integracyjne, ktrych uczyy pani Agnieszka Kowalczyk i pani Magorzata Dobrzyska. Taczyli wszyscy – od najmodszych po gimnazjalistw i nauczycieli.
Duym powodzeniem cieszya si loteria fantowa, w ktrej wszystkie losy wygryway.
Uczestnicy Festynu podziwiali take pokaz fryzur: „Za pno wstaam”, „Jednoroec”, „Bambi w puszczy”, „Saatkowe szalestwo” – takie ciekawe nazwy fryzur mona byo usysze podczas ich prezentacji na scenie. Uczniowie wykazali si du inwencj twrcz.
Na festynie nie zabrako oczywicie kcika plastycznego, w ktrym dzieci i modzie zainspirowane tematami: „Czego mi brak?” i „Z czego miej si dzieci?”, wykazywali si nie tylko talentem, ale i dowcipem.

Due zainteresowanie wzbudzi pokaz mundurkw szkolnych zaprojektowanych przez uczniw klas IV–VI szkoy podstawowej. Komisja w skadzie:

  • Burmistrz – Pan Jacek Lipiski,
  • Dyrektor Szkoy – Pani Elbieta Gowacka,
  • Prezes ZNP w Aleksandrowie Pani Stanisawa Raczyska,
  • Pani Justyna Paka,

przyznaa trzy nagrody za pomysowe i dowcipne projekty mundurkw szkolnych.

Nasza szkoa bya organizatorem gminnego konkursu poetyckiego i plastycznego ”Aleksandrw moje miasto”, a patronat nad nimi sprawowa Burmistrz Gminy.
Konkursy zaplanowano i przeprowadzono w zwizku z obchodami Dni Aleksandrowa.
Pani wicedyrektor szkoy Boena Komorowska powitaa zwycizcw konkursw z gminnych szk wraz z ich opiekunami. Burmistrz Pan Jacek Lipiski wrczy modym artystom puchary, dyplomy, tomiki poezji jednego z jurorw - pana Krzysztofa Smoczyka i pikne foldery z nagrodzonymi i wyrnionymi wierszami i pracami plastycznymi.
Szkolny „FOTOPRESS” – panie Mirosawa Siciska, Joanna Jokiewicz i pan Robert Pietrzak utrwalali najciekawsze chwile festynu, ktrych byo wiele.
Doskonaa, intensywna, wielogodzinna zabawa wizaa si te z zapleczem kulinarnym. Uczniowie wszystkich klas mogli posili si pieczonymi kiebaskami przygotowanymi przez panie kucharki z naszej szkoy.
Wspaniaa zabawa trwaa kilka godzin, ktre bardzo szybko miny. Zwycizcy rnych konkurencji otrzymali dyplomy, maskotki, sodycze i zostali nagrodzeni brawami.

Pani Dyrektor podzikowaa gociom za przybycie, nauczycielom, uczniom i pracownikom niepedagogicznym za pomoc w organizacji kolejnego ju Festynu.

Tegoroczna impreza bya bardzo udana. Kady z przybyych goci znalaz dla siebie co atrakcyjnego.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA