I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Publiczna prezentacja projektu edukacyjnego [data utworzenia: 2018-05-23 ]
 
 
 10 kwietnia  2018r. w godzinach 12.00 -14.00 po raz kolejny odbyły się publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego realizowanego przez uczniów klas II gimnazjum.  
W związku z reformą oświaty projekt w gimnazjum realizowany był po raz ostatni.
 
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany był przez 11 grup projektowych.
      Lp.    Opiekun              Temat projektu
 1.  Magdalena Wojciechowska - Jak stworzyć film o niewyjaśnionych zjawiskach ?
 2. Magdalena Kalista - Jak rozwój motoryzacji wpłynął na ludzkość?
 3. Tomasz Kozanecki - Dlaczego na Saharze nie ma wody ?
 4. Katarzyna  Borkowska - Mam 14 lat i kocham kino!
 5. Grażyna Kwiatkowska - Jak zwiększyć czytelnictwo wśród nastolatków?
 6. Anna Pietrzak - Czy znamy popularne potrawy niemieckie?
 7. Izabela Marciniak - Cztery łapy w życiu człowieka.
 8. Tomasz Kozanecki - Jak dojechać do Londynu?
 9. Robert Joachimiak - Problemy depresyjne młodzieży.
 10. Stanisław Borzęcki - Grafika komputerowa.
 11. Robert Pietrzak - Jaki system operacyjny na telefony komórkowe jest najlepszy i dlaczego?

 Na prezentacje zaproszona została dyrekcja szkoły,  nauczyciele i uczniowie klas siódmych. Projekt edukacyjny w dotychczasowej formule nie będzie już obowiązywał, natomiast w nowej podstawie programowej szkoły podstawowej wiele treści powinno być realizowane metodą projektu.
               
W tym roku na prezentacjach gościli również: p. Jarosław Kozanecki – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica oraz p. Anna Kępka – koordynator  projektów unijnych realizowanych w Zespole Szkół Zawodowych.
Część uczniów tegorocznych  klas  II oraz VII w roku szkolnym 2019/2020  będzie zapewne kontynuować naukę właśnie w tej szkole.
 Należy pamiętać, że prezentacje to jeden z elementów pracy metodą projektu. Komisja ocenia tylko umiejętność zaprezentowania wykonanej pracy projektowej.  Właściwej oceny pracy poszczególnych uczniów dokonują opiekunowie projektów,  uwzględniając ocenę  poszczególnych członków grupy projektowej
Prezentacje oceniała komisja w składzie:  
•  p. Renata Rzepecka – wicedyrektor  
•  p. Renata Mrozińska -   pedagog szkolny
•  p. Kazimierz  Tomczyk  - nauczyciel wychowania fizycznego
 W ocenie komisji swój projekt najlepiej zaprezentowały grupy:
I miejsce – grupa 5 - Jak zwiększyć czytelnictwo wśród nastolatków ?
II miejsce  - grupa 3 - Dlaczego na Saharze nie ma wody ?
III miejsce – grupa 1 - Jak stworzyć film o niewyjaśnionych zjawiskach ?
  Należy podkreślić, że poziom przedstawionych prezentacji pracy nad projektem edukacyjnym był bardzo wyrównany. Wszystkie grupy wskazywały cele realizowanych projektów, przedstawiły kolejne etapy pracy oraz efekty,  które udało im się uzyskać.  Tematyka projektów była różnorodna, obejmowała zagadnienia interesujące dla uczniów. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie publiczności i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i językowym.
 Na zakończenie wicedyrektor  Renata Rzepecka  podziękowała p. Tomaszowi Kozaneckiemu za  ośmioletnią współprac i wsparcie przy organizacji prezentacji projektów edukacyjnych. Podziękowała  również wszystkim opiekunom i uczniom realizującym projekt.


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA