I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Publiczna prezentacja projektu edukacyjnego [data utworzenia: 2018-05-23 ]
 
 
 10 kwietnia  2018r. w godzinach 12.00 -14.00 po raz kolejny odbyy si publiczne prezentacje edukacyjnego projektu gimnazjalnego realizowanego przez uczniw klas II gimnazjum.  
W zwizku z reform owiaty projekt w gimnazjum realizowany by po raz ostatni.
 
W tym roku szkolnym projekt edukacyjny realizowany by przez 11 grup projektowych.
      Lp.    Opiekun              Temat projektu
 1.  Magdalena Wojciechowska - Jak stworzy film o niewyjanionych zjawiskach ?
 2. Magdalena Kalista - Jak rozwj motoryzacji wpyn na ludzko?
 3. Tomasz Kozanecki - Dlaczego na Saharze nie ma wody ?
 4. Katarzyna  Borkowska - Mam 14 lat i kocham kino!
 5. Grayna Kwiatkowska - Jak zwikszy czytelnictwo wrd nastolatkw?
 6. Anna Pietrzak - Czy znamy popularne potrawy niemieckie?
 7. Izabela Marciniak - Cztery apy w yciu czowieka.
 8. Tomasz Kozanecki - Jak dojecha do Londynu?
 9. Robert Joachimiak - Problemy depresyjne modziey.
 10. Stanisaw Borzcki - Grafika komputerowa.
 11. Robert Pietrzak - Jaki system operacyjny na telefony komrkowe jest najlepszy i dlaczego?

 Na prezentacje zaproszona zostaa dyrekcja szkoy,  nauczyciele i uczniowie klas sidmych. Projekt edukacyjny w dotychczasowej formule nie bdzie ju obowizywa, natomiast w nowej podstawie programowej szkoy podstawowej wiele treci powinno by realizowane metod projektu.
               
W tym roku na prezentacjach gocili rwnie: p. Jarosaw Kozanecki – dyrektor Zespou Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica oraz p. Anna Kpka – koordynator  projektw unijnych realizowanych w Zespole Szk Zawodowych.
Cz uczniw tegorocznych  klas  II oraz VII w roku szkolnym 2019/2020  bdzie zapewne kontynuowa nauk wanie w tej szkole.
 Naley pamita, e prezentacje to jeden z elementw pracy metod projektu. Komisja ocenia tylko umiejtno zaprezentowania wykonanej pracy projektowej.  Waciwej oceny pracy poszczeglnych uczniw dokonuj opiekunowie projektw,  uwzgldniajc ocen  poszczeglnych czonkw grupy projektowej
Prezentacje oceniaa komisja w skadzie:  
•  p. Renata Rzepecka – wicedyrektor  
•  p. Renata Mroziska -   pedagog szkolny
•  p. Kazimierz  Tomczyk  - nauczyciel wychowania fizycznego
 W ocenie komisji swj projekt najlepiej zaprezentoway grupy:
I miejsce – grupa 5 - Jak zwikszy czytelnictwo wrd nastolatkw ?
II miejsce  - grupa 3 - Dlaczego na Saharze nie ma wody ?
III miejsce – grupa 1 - Jak stworzy film o niewyjanionych zjawiskach ?
  Naley podkreli, e poziom przedstawionych prezentacji pracy nad projektem edukacyjnym by bardzo wyrwnany. Wszystkie grupy wskazyway cele realizowanych projektw, przedstawiy kolejne etapy pracy oraz efekty,  ktre udao im si uzyska.  Tematyka projektw bya rnorodna, obejmowaa zagadnienia interesujce dla uczniw. Prezentacje wzbudziy due zainteresowanie publicznoci i zostay pozytywnie ocenione pod wzgldem merytorycznym i jzykowym.
 Na zakoczenie wicedyrektor  Renata Rzepecka  podzikowaa p. Tomaszowi Kozaneckiemu za  omioletni wspprac i wsparcie przy organizacji prezentacji projektw edukacyjnych. Podzikowaa  rwnie wszystkim opiekunom i uczniom realizujcym projekt.


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA