I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Inspektor Ochrony Danych Osobowych [data utworzenia: 2018-05-24 ]

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

zawiadamiam o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie  dzkim

 

IODO - Mariusz Stasiak vel Stasek

Kontakt -  biuro@msvs.com.pl

 

Elbieta Gowacka

dyrektor Sportowej Szkoy Podstawowej Nr 3

 im. Jzefa Jaworskiego

 w Aleksandrowie dzkim, ul. Bankowa 7/11.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA