I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie walki z otyoci 2018 [data utworzenia: 2018-11-03 ]
 

 DZIE WALKI Z OTYOCI

24 PADZIERNIKA 2018

Dzie walki z otyoci w Sportowej Szkole: 24 padziernika  2018 
 Jak co roku  staramy si wskaza uczniom,  e otyo jest powanym problemem wrd polskiej modziey. Na tle wiatowych statystyk otyoci Polska wiedzie prym. Zajmujemy ju 5 miejsce pod wzgldem nadwagi i otyoci u dorosych, za odsetek chopcw oraz dziewczt z nadwag i otyoci wynosi odpowiednio 21,9% i 17,8%.
Dzieci w Polsce ju od kilku lat nalez do najszybciej tyjcych w Europie. Dane zatrwaaj zwaszcza, kiedy signie si po statystyki z lat 70. – wwczas z nadmiern mas ciaa borykao si mniej ni 10% polskich uczniw. Dzi mwi si o ponad 22%  uczniw z nadwag i otyoci. Jednake dzieci czerpi przykad od starszych: specjalici oceniaj, e 64% mczyzn i 49% kobiet w Polsce zmaga si ze zbdnymi kilogramami (wskanik BMI powyej 25) ( rdo https://everethnews.pl).
W tym roku wolontariusze w ramach dnia walki z otyoci  przygotowali zdrowe sodkie  przekski. Kady z nas lubi zje  mae co nie co. Chcielimy  zwrci uwag, e i mae co nie co moe by zdrowe. Podczas przerw pod okiem naszego szkolnego trenera p. Romana Karasiaka   wszyscy chtni uczniowie mogli potaczy.  Kada forma  ruchu  jest dobra. Mielimy rwnie zajcia z jogi, ktre poprowadzia dla nas p. Magorzata  Piasecka, instruktora jogi z klubu OTOFITNESS.
 Najmodsi uczniowie z p. Kasi Hya  trenowali  w klubie BLU FITNESS.  W ramach promowania zdrowego trybu ycia penego endomorfin zapraszamy ju teraz na Bieg w Obronie Praw Dziecka ju 17 listopada 2018 roku.
 Wolontariusze przygotowali rwnie prezentacj multimedialn, ktr przedstawili  swoim modszym kolegom.  Chcc by zdrowym naley pamita rwnie o higienie, dlatego p. Iza Marciniak  zachcaa uczniw do mycia rk, o czym moemy si przekona chodzc szkolnymi korytarzami.  Jako szkoa promujca zdrowie mamy nadziej, e wszyscy i „mali i duzi” bd dbali  o zdrowie.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 600 x 600 )
 ( 600 x 600 )
 ( 600 x 600 )
 ( 600 x 600 )
 
 ( 600 x 600 )
 ( 600 x 600 )
 ( 600 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA