I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Informacja o naborze do Sportowej Szkoy Podstawow [data utworzenia: 2019-01-28 ]
 
 INFORMACJA O NABORZE
DO SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JZEFA JAWORSKIEGO
W ALEKSANDROWIE DZKIM
 NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 SZANOWNI RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
 Na  podstawie  art. 154 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Owiatowe
(Dz. U. z  2017 r. poz. 59 z pn. zm.)

 DYREKTOR SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. JZEFA JAWORSKIEGO W ALEKSANDROWIE DZKIM
INFORMUJE, E W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
PLANUJE UTWORZY DWIE KLASY PIERWSZE
O PROFILU LEKKIEJ ATLETYKI

 

 POSTPOWANIE REKRUTACYJNE DLA DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH  
SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
ROZPOCZYNAMY 4 LUTEGO 2019 R.

  Bdzie ono prowadzone zgodnie z harmonogramem postpowania rekrutacyjnego i postpowania uzupeniajcego
oraz terminami skadania dokumentw do klas pierwszych
zamieszczonym w ogoszeniu  o naborze na rok szkolny 2019/2020
do klas I Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego 
w Aleksandrowie dzkim

 

INFORMUJ, E  BDZIEMY RWNIE  PROWADZI
 POSTPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPENIAJCE  
DLA UCZNIW KLAS II - VIII SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3,
KTRE ROZPOCZYNAMY 11 LUTEGO 2019 R.

 Bdzie ono prowadzone zgodnie z zamieszczonym   
harmonogramem postpowania rekrutacyjnego uzupeniajcego
oraz terminami skadania dokumentw do klas  II - VIII  
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 
na rok szkolny 2019/2020

 

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoy w godzinach 8.00 - 15.30
Rodzic/opiekun prawny skadajc wniosek powinien mie ze sob: PESEL dziecka,  
     dowd osobisty oraz akt urodzenia dziecka do wgldu.

 

Spotkania informacyjne - Drzwi otwarte
dla dzieci 6 i 7 letnich oraz ich rodzicw
       odbd si w czwartek 28 lutego 2019  w godzinach  17.00 - 19.00
[ Strona Gwna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Ogoszenie o naborze na rok szkolny 2019/2020  do klas I SSP Rozmiar: 21.6KB
 Harmonogram naboru do klas II-VIII Rozmiar: 18.92KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA