I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zakoczenie roku szkolnego klas III gimnazjum [data utworzenia: 2007-06-27 ]
  Zakoczenie roku szkolnego 2006/2007
klas III Miejskiego Gimnazjum Sportowego
 Uroczysto zakoczenia roku szkolnego klas trzecich Miejskiego Gimnazjum Sportowego im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie dzkim, ktra odbya si 20 czerwca 2007 roku, zgromadzia w piknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniw, rodzicw, rad pedagogiczn i pracownikw szkoy. Wrd zaproszonych goci byli: Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki Pan Jacek Lipiski, Dyrektor Zespou Szk Zawodowych im. Stanisawa Staszica w Aleksandrowie dzkim Pani Danuta Kowalska, Przewodniczca Rady Rodzicw Pani Magorzata Grabarczyk.
 "Wane s tylko te dni, ktrych jeszcze nie znamy" - cytat z piosenki Marka Grechuty stanowi motto caej uroczystoci. Przemwienie Dyrektora  Zespou Szk Sportowych Pani Elbiety Gowackiej stanowio pocztek czci oficjalnej. Pani Dyrektor poegnaa  kolejn ju grup wspaniaych, modych ludzi, ktrzy przez 3 lata uczszczali do naszej szkoy. 
 Nastpnie przedstawiciele klas trzecich zoyli uroczyste lubowanie, ktre kae mie nadziej, e absolwenci wiernie bd  strzec honoru Szkoy, nauki i prac rozsawia Jej imi. Nowi uczniowie wchodzcy w skad pocztu sztandarowego przejli w sposb uroczysty od trzecioklasistw Sztandar Szkoy. Po tym nastpio wrczanie uczniom nagrd ksikowych i dyplomw za wybitne osignicia w nauce i wzorowe zachowanie, aktywn dziaalno w organizacjach szkolnych i znaczce sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
 Pani Dyrektor Elbieta Gowacka podaa rednie poszczeglnych klas, odczytaa nazwiska uczniw z kadej klasy, ktrzy otrzymali wiadectwo z wyrnieniem (rednia ocen 4,75 i powyej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe) i zdobyli sukcesy w konkursach. Nagrody wrczaa take Pani Wicedyrektor Szkoy Boena Komorowska i poszczeglni wychowawcy klas: (III a – pan Roman Karasiak, III b – pan Tomasz Kozanecki i III c – pan Stanisaw Borzcki).
 I tak po gratulacje i nagrody wystpili:
 Klasa III A
 1. Aleksandra Sowiska - 5.50
 2. Agata Pskit   – 5,43
 3. Anna Romanowicz   - 5,29
 4. Kinga Zinser    - 5,29
 5. Sylwia Zalicka  - 5,14
 6. Marta Chyliska   – 5,07
 7. Szymon Cuchrowski  – 5,07
 8. Monika Podsiadowicz – 5, 07
 9. Marta Trawiska   – 4,79

rednia  klasy ukoczenia gimnazjum  - 4,13 - najwysza w gimnazjum!
rednia z egzaminw:

 • humanistyczny: 34,26 na 50 pkt  moliwych - wynik redni
 • matematyczno-przyrodniczy: 31,37 na 50 pkt  -  wynik wyej redni
  Klasa III B
 1. Agnieszka Kabaciska  - 5,0
 2. Edyta Wojtczak - 4,86
 3. Agnieszka Rogoziska – 4,79

rednia  klasy ukoczenia gimnazjum   - 3,79     
rednia z egzaminw:

 • humanistyczny: 32,44 na 50 pkt    wynik  redni
 • matematyczno-przyrodniczy:  29,11 na 50 pkt  wynik wyej redni
 Klasa III C
 1.  Konrad Porbski  - 4,83

rednia  klasy ukoczenia gimnazjum   - 3,4   
rednia z egzaminw:

 • humanistyczny:  26,28 na 50 moliwych – wynik niej redni
 • matematyczno-przyrodniczy:  20,17 na 50 moliwych – wynik niej redni 
 Uczniowie klas trzecich gimnazjum brali udzia w wielu konkursach. Pani Dyrektor Elbieta Gowacka wymienia uczniw, ktrzy odnieli w nich sukcesy.
 Nagrody i wyrnienia  w konkursach:
 1.  Wyrnienia  w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym „Test matematyka plus" Kinga Zinser, Aleksandra Sowiska, Ola Sowiska,Monika Podsiadowicz,  Konrad Porbski IIIc
 2. I miejsce druynowo w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Fizycznym „cisy Umys” zorganizowanym przez LO w Aleksandrowie dzkim –
  Ola Sowiska, Agata Pskit  Kinga Zinser
  Wyrnienia: Konrad Porbski, Kacper Krajewski, Iza Grober
 3. I miejsce w Wojewdzkim Konkursie Ekologicznym:  Ola Sowiska,Kinga Zinser, Sylwia Zalicka, Agata Pskit, Anna Romanowicz, Marta Trawiska , Marta Chyliska,  Monika Podsiadowicz,Szymon Cuchrowski, Karolina Ostrowska, Maria Stpiska
 4. II miejsce w Wojewdzkiej Giedzie Turystycznej „Region w zmysach"
  Ola Sowiska, Kinga Zinser, Sylwia Zalicka,  Agata Pskit, Anna Romanowicz  Monika Podsiadowicz, Karolina Ostrowska, Paulina Kwiatkowska
 5. Nagroda w Konkursie na esej literacki w jzyku angielskim o historii 
  ydw  w Aleksandrowie w okresie midzywojennym -  Ola Markowicz
 6. III miejsce w Oglnopolskim Konkursie Plastycznym „Jan Pawe II w mojej  pamici” -  Aleksandra Sowiska
 7. Laureaci w Wojewdzkim etapie Oglnopolskiego Konkursu  Plastycznego
  „W Polsce bije serce wiata – a czy twoje serce bije dla  Polski”  -
  Nagrodzeni: Sylwia Zalicka, Aleksandra Sowiska, Marta Chyliska            Wyrnienie: Marta Trawiska, Konrad Porbski
 8. Finalistka XV Harcerskiego Oglnopolskiego Konkursu Recytatorskiego       „Strofy o ojczynie”  Ola Sowiska
 9. IV miejsce w Wojewdzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej EKO –
    LIDER 2007: Ola Sowiska, Kinga Zinser Anna Romanowicz,Marta Chyliska, Szymon Cuchrowski, Karolina Ostrowska
 10. II miejsce w IX Wojewdzkim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyskiego „Po prostu mio” - Kinga Zipser
 11. IV miejsce  w Wojewdzkim Konkursie Plastycznym „ Bezpieczna droga  do szkoy” – Agnieszka Kabaciska
 12. Finalistki szkolnego etapu Oglnopolskiego Konkursu Historycznego     „KRG”-  Ewelina Bojanowska,  Sylwia Zalicka, Marta Chyliska
 13. Udzia w  Oglnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzewy Umys”                  Laureatka - Marta Chyliska, Wyrnienie - Ewelina  Bojanowska 
 14. Wyrnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ziemia Moja Planeta” - Agnieszka Kabaciska III b
 15. Finalistki Konkursu Wiedzy Biblijnej „Ewangelia wg w. Mateusza”
  Joanna Krakowiak, Agnieszka Kabaciska
 16. Laureaci Powiatowego Konkursu Wiedzy Geograficznej „Europa da  si lubi”
   I miejsce – Adam Gniewecki , Wyrnienie: Marcin Kosiorowski
 17. III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Poarniczej  - Jakub Gliski
 18. V miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej– Anna  Romanowicz
 19. IX miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym  – Aleksandra Sowiska  
 20. I  miejsce druynowo w Gminnym Konkursie Matematycznym „F jak funkcja” – Kinga Zinser, Aleksandra Sowiksa, Agata Pskit
 21. Laureatki Gminnego Konkursu Wiedzy Religijnej z okazji „50 rocznicy lubw Jasnogrskich" I miejsce  - Aleksandra Sowiska, III miejsce –Anna Romanowicz, IV miejsce  - Edyta Wojtczak
 22. Laureatki Gminnego Konkursu Wiedzy o Mikoaju Koperniku - I miejsce – Marta Chyliska, III miejsce  - Agnieszka Kabaciska
 23. Laureatki Gminnego Konkursu Historycznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie" -I miejsce – Anna Romanowicz , III miejsce -  Agnieszka Kabaciska VI miejsce  - Monika Podsiadowicz i Kinga Zinser
 24. Wyrnienie w Gminnym Konkursie Poetyckim „Aleksandrw moje miasto” – Rafa Strzelecki
 25. Tytu „Laureata I stopnia z wyrnieniem” w Midzynarodowym Konkursie Jzyka Angielskiego „Test Oxford Plus” – Szymon Cuchrowski
 26. Wyrnienie w Wojewdzkim Etapie Oglnopolskiego Konkursu polonistycznego „W Polsce bije serce wiata” – Kinga Zinser i Marta Chyliska
 Tegoroczni trzecioklasici zdobyli take znaczce sukcesy sportowe. Zaprezentowaa je Wicedyrektor ds. Sportu Pani Ilona Zinser, a nagrody wrczali trenerzy: Pan Pawe Zdrajkowski, Pan Robert Joachimiak, Pan Kazimierz Tomczyk i Pan Roman Karasiak.

 Osignicia sportowe grupy trenera Pawa Zdrajkowskiego - klasy III A i III B
Sowiska Aleksandra:
IV m. w skoku w dal w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw 2006r
I m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stoowym

 Wiliski Patryk:
I m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
 Zinser Kinga:
I m. w skoku w dal i w biegu 100m pp. w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw 2006r
I m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
VI m. w Halowych Mistrzostwach Polski w trjskoku 2007r

 Jakiewicz Mateusz:
I m. w sztafecie 4 x 100m w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw 2006r

 Kaliszewska Marta:
VI m. w skoku w dal w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw 2006r

 Rogalski Micha:
I m. w sztafecie 4 x 100m w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw 2006r

 Wojtczak Edyta:
III m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2006r

 Osignicia sportowe grupy trenera Roberta Joachimiaka - klasy III A i III B
 Marta Pietrzak:
III m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w rzucie oszczepem
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stoowym

 Kamil Augustyniak:
IV m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w rzucie dyskiem
III m. w Rejonowych Sztafetach Pywackich

 Sylwia Zalicka:
IV m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w rzucie dyskiem

 Mateusz Kowalski:
II m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w rzucie oszczepem
I m. w Mistrzostwach Wojewdztwa w Pice Plaowej
III m. w Rejonowych Sztafetach Pywackich

 Bartomiej Robaszkiewicz:
II m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w pchniciu kul

 Marcin Kosiorowski
I m. w pchniciu kul w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej
I m. w Mistrzostwach Wojewdztwa Modzikw w rzucie dyskiem i pchniciu kul
IX m. na Mistrzostwach Polski Modzikw w rzucie dyskiem

 Monika Podsiadowicz
I m. w Wojewdzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej

 Osignicia sportowe grupy trenera Kazimierza Tomczyka - klasy III A i III B
 Romanowicz Anna:
III m. w biegu na 600m w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych
II m. w Wojewdzkich Indywidualnych Biegach Przeajowych
II m. w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw w biegu na 1000m
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stoowym

 Pskit Agata:
I m. w biegu na 600m w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych
I m. w Wojewdzkich Indywidualnych Biegach Przeajowych
I m. w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw w biegu na 600m
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stoowym

 Kucina Kamil:
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych
I m. w sztafecie 4x100m w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw
IV m. w biegu 300m pp. w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw

 Trawiska Marta:
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych

 Wojtczak Radosaw
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych

 Kabaciska Agnieszka
I m. w Wojewdzkich Sztafetowych Biegach Przeajowych

 Osignicia sportowe grupy trenera Romana Karasiaka klasy III A i III B
 Gromek Damian
I m. w sztafecie 4x100m w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw
II m. w biegu 300m pp. w Wojewdzkich Mistrzostwach Modzikw

 Cieszy fakt, e tak wielu uczniw zasuyo sobie na uznanie, osigajc dobre wyniki w nauce i w sporcie.

 Kolejnym punktem uroczystoci by program sowno – muzyczny, podczas ktrego mielimy przyjemno obejrze bardzo dobrze wykonanego poloneza z ciekaw choreografi. Uczniowie podzikowali nauczycielom za wsplnie spdzone chwile i za trud woony w edukacj modych umysw oraz wychowanie. Modzie, opuszczajca szkolne mury, wyrusza na spotkanie swej przyszoci wiadoma, e "Wane s tylko te dni, ktrych jeszcze nie znamy".
Dopenieniem podzikowa byy kwiaty wrczone nauczycielom, pozostaym pracownikom szkoy oraz zaproszonym gociom.
    Po czci oficjalnej przyszed czas na zabaw. Gimnazjalici bawili si na balu przy  suto zastawionych stoach przygotowanych przez rodzicw, gdzie po mczcych tacach chtnie odpoczywali i uzupeniali "wytaczone" kalorie.
yczymy, aby start absolwentw gimnazjum do nastpnego etapu ycia by udany i obfitowa w liczne sukcesy.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA