I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Zakończenie roku szkolnego klas III gimnazjum [data utworzenia: 2007-06-27 ]
  Zakończenie roku szkolnego 2006/2007
klas III Miejskiego Gimnazjum Sportowego
 Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas trzecich Miejskiego Gimnazjum Sportowego im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim, która odbyła się 20 czerwca 2007 roku, zgromadziła w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uczniów, rodziców, radę pedagogiczną i pracowników szkoły. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki Pan Jacek Lipiński, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim Pani Danuta Kowalska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Małgorzata Grabarczyk.
 "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy" - cytat z piosenki Marka Grechuty stanowił motto całej uroczystości. Przemówienie Dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych Pani Elżbiety Głowackiej stanowiło początek części oficjalnej. Pani Dyrektor pożegnała  kolejną już grupę wspaniałych, młodych ludzi, którzy przez 3 lata uczęszczali do naszej szkoły. 
 Następnie przedstawiciele klas trzecich złożyli uroczyste ślubowanie, które każe mieć nadzieję, że absolwenci wiernie będą  strzec honoru Szkoły, nauki i pracą rozsławiać Jej imię. Nowi uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego przejęli w sposób uroczysty od trzecioklasistów Sztandar Szkoły. Po tym nastąpiło wręczanie uczniom nagród książkowych i dyplomów za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie, aktywną działalność w organizacjach szkolnych i znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.
 Pani Dyrektor Elżbieta Głowacka podała średnie poszczególnych klas, odczytała nazwiska uczniów z każdej klasy, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i powyżej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe) i zdobyli sukcesy w konkursach. Nagrody wręczała także Pani Wicedyrektor Szkoły Bożena Komorowska i poszczególni wychowawcy klas: (III a – pan Roman Karasiak, III b – pan Tomasz Kozanecki i III c – pan Stanisław Borzęcki).
 I tak po gratulacje i nagrody wystąpili:
 Klasa III A
 1. Aleksandra Sowińska - 5.50
 2. Agata Pskit   – 5,43
 3. Anna Romanowicz   - 5,29
 4. Kinga Zinser    - 5,29
 5. Sylwia Zalicka  - 5,14
 6. Marta Chylińska   – 5,07
 7. Szymon Cuchrowski  – 5,07
 8. Monika Podsiadłowicz – 5, 07
 9. Marta Trawińska   – 4,79

Średnia  klasy ukończenia gimnazjum  - 4,13 - najwyższa w gimnazjum!
Średnia z egzaminów:

 • humanistyczny: 34,26 na 50 pkt  możliwych - wynik średni
 • matematyczno-przyrodniczy: 31,37 na 50 pkt  -  wynik wyżej średni
  Klasa III B
 1. Agnieszka Kabacińska  - 5,0
 2. Edyta Wojtczak - 4,86
 3. Agnieszka Rogozińska – 4,79

Średnia  klasy ukończenia gimnazjum   - 3,79     
Średnia z egzaminów:

 • humanistyczny: 32,44 na 50 pkt    wynik  średni
 • matematyczno-przyrodniczy:  29,11 na 50 pkt  wynik wyżej średni
 Klasa III C
 1.  Konrad Porębski  - 4,83

Średnia  klasy ukończenia gimnazjum   - 3,4   
Średnia z egzaminów:

 • humanistyczny:  26,28 na 50 możliwych – wynik niżej średni
 • matematyczno-przyrodniczy:  20,17 na 50 możliwych – wynik niżej średni 
 Uczniowie klas trzecich gimnazjum brali udział w wielu konkursach. Pani Dyrektor Elżbieta Głowacka wymieniła uczniów, którzy odnieśli w nich sukcesy.
 Nagrody i wyróżnienia  w konkursach:
 1.  Wyróżnienia  w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Test matematyka plus" Kinga Zinser, Aleksandra Sowińska, Ola Sowińska,Monika Podsiadłowicz,  Konrad Porębski IIIc
 2. I miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Fizycznym „Ścisły Umysł” zorganizowanym przez LO w Aleksandrowie Łódzkim –
  Ola Sowińska, Agata Pskit  Kinga Zinser
  Wyróżnienia: Konrad Porębski, Kacper Krajewski, Iza Grober
 3. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym:  Ola Sowińska,Kinga Zinser, Sylwia Zalicka, Agata Pskit, Anna Romanowicz, Marta Trawińska , Marta Chylińska,  Monika Podsiadłowicz,Szymon Cuchrowski, Karolina Ostrowska, Maria Stępińska
 4. II miejsce w Wojewódzkiej Giełdzie Turystycznej „Region w zmysłach"
  Ola Sowińska, Kinga Zinser, Sylwia Zalicka,  Agata Pskit, Anna Romanowicz  Monika Podsiadłowicz, Karolina Ostrowska, Paulina Kwiatkowska
 5. Nagroda w Konkursie na esej literacki w języku angielskim o historii 
  Żydów  w Aleksandrowie w okresie międzywojennym -  Ola Markowicz
 6. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Jan Paweł II w mojej  pamięci” -  Aleksandra Sowińska
 7. Laureaci w Wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu  Plastycznego
  „W Polsce bije serce świata – a czy twoje serce bije dla  Polski”  -
  Nagrodzeni: Sylwia Zalicka, Aleksandra Sowińska, Marta Chylińska            Wyróżnienie: Marta Trawińska, Konrad Porębski
 8. Finalistka XV Harcerskiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego       „Strofy o ojczyźnie”  Ola Sowińska
 9. IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Ekologicznej EKO –
    LIDER 2007: Ola Sowińska, Kinga Zinser Anna Romanowicz,Marta Chylińska, Szymon Cuchrowski, Karolina Ostrowska
 10. II miejsce w IX Wojewódzkim Konkursie Poetyckim im. K.K. Baczyńskiego „Po prostu miłość” - Kinga Zipser
 11. IV miejsce  w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Bezpieczna droga  do szkoły” – Agnieszka Kabacińska
 12. Finalistki szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego     „KRĄG”-  Ewelina Bojanowska,  Sylwia Zalicka, Marta Chylińska
 13. Udział w  Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”                  Laureatka - Marta Chylińska, Wyróżnienie - Ewelina  Bojanowska 
 14. Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Ziemia Moja Planeta” - Agnieszka Kabacińska III b
 15. Finalistki Konkursu Wiedzy Biblijnej „Ewangelia wg św. Mateusza”
  Joanna Krakowiak, Agnieszka Kabacińska
 16. Laureaci Powiatowego Konkursu Wiedzy Geograficznej „Europa da  się lubić”
   I miejsce – Adam Gniewecki , Wyróżnienie: Marcin Kosiorowski
 17. III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej  - Jakub Gliński
 18. V miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej– Anna  Romanowicz
 19. IX miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym  – Aleksandra Sowińska  
 20. I  miejsce drużynowo w Gminnym Konkursie Matematycznym „F jak funkcja” – Kinga Zinser, Aleksandra Sowińksa, Agata Pskit
 21. Laureatki Gminnego Konkursu Wiedzy Religijnej z okazji „50 rocznicy Ślubów Jasnogórskich" I miejsce  - Aleksandra Sowińska, III miejsce –Anna Romanowicz, IV miejsce  - Edyta Wojtczak
 22. Laureatki Gminnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku - I miejsce – Marta Chylińska, III miejsce  - Agnieszka Kabacińska
 23. Laureatki Gminnego Konkursu Historycznego „Cudze chwalicie, swego nie znacie" -I miejsce – Anna Romanowicz , III miejsce -  Agnieszka Kabacińska VI miejsce  - Monika Podsiadłowicz i Kinga Zinser
 24. Wyróżnienie w Gminnym Konkursie Poetyckim „Aleksandrów moje miasto” – Rafał Strzelecki
 25. Tytuł „Laureata I stopnia z wyróżnieniem” w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „Test Oxford Plus” – Szymon Cuchrowski
 26. Wyróżnienie w Wojewódzkim Etapie Ogólnopolskiego Konkursu polonistycznego „W Polsce bije serce świata” – Kinga Zinser i Marta Chylińska
 Tegoroczni trzecioklasiści zdobyli także znaczące sukcesy sportowe. Zaprezentowała je Wicedyrektor ds. Sportu Pani Ilona Zinser, a nagrody wręczali trenerzy: Pan Paweł Zdrajkowski, Pan Robert Joachimiak, Pan Kazimierz Tomczyk i Pan Roman Karasiak.

 Osiągnięcia sportowe grupy trenera Pawła Zdrajkowskiego - klasy III A i III B
Sowińska Aleksandra:
IV m. w skoku w dal w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 2006r
I m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym

 Wiliński Patryk:
I m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
 Zinser Kinga:
I m. w skoku w dal i w biegu 100m ppł. w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 2006r
I m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2007r
VI m. w Halowych Mistrzostwach Polski w trójskoku 2007r

 Jaśkiewicz Mateusz:
I m. w sztafecie 4 x 100m w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 2006r

 Kaliszewska Marta:
VI m. w skoku w dal w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 2006r

 Rogalski Michał:
I m. w sztafecie 4 x 100m w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 2006r

 Wojtczak Edyta:
III m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej 2006r

 Osiągnięcia sportowe grupy trenera Roberta Joachimiaka - klasy III A i III B
 Marta Pietrzak:
III m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie oszczepem
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym

 Kamil Augustyniak:
IV m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie dyskiem
III m. w Rejonowych Sztafetach Pływackich

 Sylwia Zalicka:
IV m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie dyskiem

 Mateusz Kowalski:
II m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie oszczepem
I m. w Mistrzostwach Województwa w Piłce Plażowej
III m. w Rejonowych Sztafetach Pływackich

 Bartłomiej Robaszkiewicz:
II m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w pchnięciu kulą

 Marcin Kosiorowski
I m. w pchnięciu kulą w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej
I m. w Mistrzostwach Województwa Młodzików w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą
IX m. na Mistrzostwach Polski Młodzików w rzucie dyskiem

 Monika Podsiadłowicz
I m. w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej

 Osiągnięcia sportowe grupy trenera Kazimierza Tomczyka - klasy III A i III B
 Romanowicz Anna:
III m. w biegu na 600m w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych
II m. w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych
II m. w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegu na 1000m
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym

 Pskit Agata:
I m. w biegu na 600m w Finale Krajowym Ligi Szkolnej
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych
I m. w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych
I m. w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w biegu na 600m
III m. w Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym

 Kucina Kamil:
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych
I m. w sztafecie 4x100m w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
IV m. w biegu 300m ppł. w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

 Trawińska Marta:
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych

 Wojtczak Radosław
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych

 Kabacińska Agnieszka
I m. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych

 Osiągnięcia sportowe grupy trenera Romana Karasiaka klasy III A i III B
 Gromek Damian
I m. w sztafecie 4x100m w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
II m. w biegu 300m ppł. w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików

 Cieszy fakt, że tak wielu uczniów zasłużyło sobie na uznanie, osiągając dobre wyniki w nauce i w sporcie.

 Kolejnym punktem uroczystości był program słowno – muzyczny, podczas którego mieliśmy przyjemność obejrzeć bardzo dobrze wykonanego poloneza z ciekawą choreografią. Uczniowie podziękowali nauczycielom za wspólnie spędzone chwile i za trud włożony w edukację młodych umysłów oraz wychowanie. Młodzież, opuszczająca szkolne mury, wyrusza na spotkanie swej przyszłości świadoma, że "Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy".
Dopełnieniem podziękowań były kwiaty wręczone nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły oraz zaproszonym gościom.
    Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. Gimnazjaliści bawili się na balu przy  suto zastawionych stołach przygotowanych przez rodziców, gdzie po męczących tańcach chętnie odpoczywali i uzupełniali "wytańczone" kalorie.
Życzymy, aby start absolwentów gimnazjum do następnego etapu życia był udany i obfitował w liczne sukcesy.
[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA