I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zakoczenie roku szkolnego 2006/2007 w ZSS [data utworzenia: 2007-06-28 ]
Zakoczenie roku szkolnego 2006/2007
w Zespole Szk Sportowych
Dnia 22 czerwca 2007 roku odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2006/2007. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespou Szk Sportowych po raz ostatni spotkali si w tym roku szkolnym, by podsumowa wyniki swojej rocznej pracy.
Uroczystoci odbyy si w trzech grupach wiekowych:
 • klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
 • klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 10.30
 • klasy I – II gimnazjum o godz. 12.00
(zakoczenie klas III gimnazjum odbyo si w rod 20.06.2007r.)
Po krtkim przemwieniu Pani Dyrektor Elbiety Gowackiej w kadej grupie wiekowej nastpowao wrczanie uczniom wiadectw z wyrnieniem, nagrd ksikowych, dyplomw i podzikowa. Przedstawione zostay rwnie sukcesy uczniw w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Cao kadej uroczystoci wzbogaciy wystpy artystyczne uczniw oraz podzikowania nauczycielom za trud nauczania i opiek. Po kadym apelu wychowawcy klas wrczyli w klasach wiadectwa i yczyli dzieciom i modziey udanych, radosnych i zdrowych wakacji.
KLASY IV – VI SZKOY PODSTAWOWEJ
Uczniowie, ktrzy uzyskali wiadectwa z wyrnieniem (rednia ocen 4,75 i powyej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe):

KLASA VI A wychowawca p. Justyna Paka - rednia klasy: 4,16

 • Joanna Felczak – 5,4
 • Martyna Grabarczyk – 5,20
 • Norbert Janiszewski – 5,20
 • Mateusz Baszczyk – 5,10
 • Kamil Sjka – 4,90
 • Szymon Pietrzykowski – 4,90
KLASA VI B wychowawca p. Agnieszka Kowalczyk - rednia klasy: 3,96
 • Marciniak Dominika - 5,20
 • Thomas Mehlberg –5,20
 • Justyna Matusiak – 4,90
 • Bojanowski Konrad – 4,80
KLASA V A wychowawca p. Grayna Wroska - rednia klasy: 4,2
 • Aleksandra Mastalerz – 5,22
 • Patrycja Pietrzak - 5,11
 • Konrad Sygua – 5,0
 • Karol Wasilewski – 4,89
 • Aleksandra Olejniczak – 4,78
 • Kamil Aleksandrowicz – 4,78
KLASA V B wychowawca p. Renata Rzepecka - rednia klasy: 3,91
 • Rita Andrzejczak – 5,22
 • Cezary Opoczyski – 5,11
 • Dawid Gapy – 4,78
 • Katarzyna Zwierzchowska – 4,78
KLASA IV A wychowawca p. Marzena Samulska - rednia klasy: 4,14
 • Anna Szymaska - 5,70
 • Bartomiej Dbek – 5,10
 • Piotr Fibich – 5,0
 • Kowalczyk Anna – 5,0
 • Podbska Edyta – 5,0
 • Nina Lipka – 4,9
 • Rafa Felczak – 4,8
 • Alicja Gut – 4,8
KLASA IV B wychowawca p. Anna Drabczyska - rednia klasy: 4,09
 • Daniel Przybysz - 5,3
 • Justyna Kubik – 5,2
 • Marlena Staszak – 5,2
 • Klaudia Kapusta – 4,9
 • Magdalena Joachimiak – 4,8
 • Piotr Maciejewski – 4,8
Uczniowie, ktrzy otrzymali dyplom za 100% frekwencj:
 • Artur Mrowiski z klasy IV b
 • Karolina Fornal z klasy V a
 • Martyna Skonieczka z klasy V b
 • Patryk Walczak – kl. VI a
Sukcesy uczniw z klas IV – VI w konkursach przedmiotowych:
 1. Tytu „Laureata I stopnia z wyrnieniem” za uzyskanie maksymalnej liczby punktw w midzynarodowym konkursie jzyka angielskiego „Test Oxford Plus” otrzymali: Daniel Przybysz ucz. kl. IV b , Justyna Kubik ucz. kl. IV b, Klaudia Jdrzejczak ucz. kl. V b, Mateusz Baszczyk ucz. kl. VI a, Martyna Grabarczyk ucz. kl. VI a, Norbert Janiszewski ucz. kl. VI a, Kamil Sjka ucz. kl. VI a, Maria Borkowska ucz. kl. VI a. Do konkursu uczniw przygotoway p. Anna Drabczyska, p. Agnieszka Kowalczyk.
 2. Mateusz Baszczyk ucz. kl. VI a uzyska dyplom Laureata III stopnia(15 miejsce w wojewdztwie) oraz Martyna Grabarczyk uzyskaa 38 miejsce w wojewdztwie w oglnopolskim konkursie jzyka angielskiego „English Ace 2007”..Do konkursu uczniw przygotowaa p. Anna Drabczyska.
 3. Wyrnienie dla Anny Szymaskiej ucz. kl. IV a, Artura Mrowiskiego ucz. kl. IV a w III oglnopolskim konkursie polonistycznym „Z poprawn polszczyzn na co dzie”. ”.Do konkursu uczniw przygotowaa p. Marzena Samulska, p. Grayna Wroska.
 4. II lokata dla Justyny Kubik ucz. kl. IV b w oglnopolskim konkursie humanistycznym „Omnibus 2007”( 2 miejsce w wojewdztwie, 63 miejsce w kraju) oraz III lokata dla Mateusza Baszczyka ucz. kl. VI a (36 miejsce w wojewdztwie) w oglnopolskim konkursie humanistycznym „Omnibus 2007”. Oprcz w/w wymienionych uczniw najlepsze wyniki w szkole uzyskali: Klaudia Jdrzejczak kl. V b Do konkursu uczniw przygotowaa p. Marzena Samulska, p. Grayna Wroska.
 5. Udzia uczniw klas VI : Dominiki Marciniak, Klaudii Uciskiej, Norberta Janiszewskiego, Marty Jakubowskiej w oglnopolskim konkursie poetyckim „Jutro... w wiat” Do konkursu uczniw przygotowaa p. Grayna Wroska.
 6. III lokata dla Anny Szymaskiej w oglnopolskim konkursie „Alfik humanistyczny 2006”( 8 miejsce w wojewdztwie). Oprcz w/w uczniw najlepsze wyniki w szkole uzyskali :Dawid Gapys ucz. kl. V b, Mateusz Baszczyk ucz. kl. VI a, Mateusz Olborski ucz. k. I b. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Marzena Samulska, p.Grayna Wroska
 7. Udzia uczniw ZSS w konkursie matematycznym „Kangur”. Najlepszy wynik uzyskaa: Anna Szymaska ucz. kl. IV a. Do konkursu ucznnic przygotowaa p.Renata Rzepecka, p. Krystyna Kurek
 8. Wyrnienie dla uczniw Szkoy Podstawowej w wojewdzkim konkursie „wiat w zmysach”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Justyna Paka i p. Agnieszka Kowalczyk.
 9. III miejsce dla Chru ZSS w wojewdzkim Festiwalu Piosenki I taca „ Aleksandrowska Wiosna 2007 ‘. Dokonkursu uczniw przygotowala p. Boena Komorowska.
 10. II miejsce dla Dawida Rudyka ucz. kl. VI b i III miejsce dla Huberta Rafalskiego
  ucz. kl. VI a w powiatowym konkursie wiedzy poarniczej „Modzie zapobiega poarom”. Do konkursu uczniw przygotowa p. Robert Pietrzak.
 11. II miejsce dla Anny Szymaskiej ucz. kl. IV a oraz III miejsce dla Mateusza Baszczyka w XIV Konstantynowskim Konkursie Matematycznym. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Renata Rzepecka.
 12. V miejsce dla druyny Szkoy Podstawowej w „Powiatowym konkursie wiedzy o Europie”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Agnieszka Kowalczyk i p.Magdalena Banaszek.
 13. I miejsce dla Borysa Bka ucz. kl. V a oraz wyrnienie dla Daniela Zamojskiego ucz. kl. IV b w gminnym konkursie poetyckim„Aleksandrw moje miasto”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Grayna Wroska i p. Marzena Samulska.
 14. II miejsce dla uczniw klasy VI - Joanny Felczak, Martyny Grabarczyk, Mateusza Baszczyka, Norberta Janiszewskiego w gminnym konkursie matematycznym
  „ Matematyczne zabawy”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Renata Rzepecka.
 15. II miejsce dla uczniw klas VI – Norberta Janiszewskiego, Mateusza Baszczyka,
  Dominika Marciniak, Justyna Matusiak w gminnym konkursie j. polskiego „Aby jzyk gitki powiedzia wszystko , co pomyli gowa”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Grayna Wroska.
 16. Tytu „Mistrza ortografii” uzyska Bartomiej Dbek ucz. k.IV w I midzyszkolnym konkursie ortograficznym. ”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Grayna Wroska i p. Marzena Samulska.
 17. IV miejsce dla uczniw kl. V: Rity Andrzejczak, Aleksandry Mastalerz i Klaudii Kapusty w gminnym konkursie „ Wiedzy o miecie i gminie Aleksandrw odzki”.Do konkursu uczniw przygotoway p. Grayna Kwiatkowska i p. Marzena Samulska.
 18. Wyrnienie dla Aleksandry Olejniczak ucz. kl. V a w gminnym konkursie informatycznym „Malowanie na ekranie”. Do konkursu uczniw przygotowywap. Robert Pietrzak.
 19. I miejsce dla Mateusza Baszczyka i Konrada Bojanowskiego, II miejsce dla Marii Borkowskiej i Dominiki Marciniak oraz III miejsce dla Marty Kowalskiej, Szymona Pietrzykowskiego, Justyny Matusiak, Aleksandry Kaliny uczniw kl. VI w szkolnym konkursie „Wiedzy o Unii Europejskiej. . "Do konkursu uczniw przygotowaa p.Magdalena Banaszek

NAJWIKSZE OSIGNICIA SPORTOWE UCZNIW SZKOY PODSTAWOWEJ

LEKKA ATLETYKA
 • I miejsce w Gminnym Czwrboju LA – DZ i CH
 • I miejsce w Powiatowym Czwrboju LA – DZ i CH
 • I miejsce w Rejonowym Czwrboju LA – DZ i CH
 • I miejsce w Wojewdzkim Czwrboju LA – CH
 • II miejsce w Wojewdzkim Czwrboju LA – DZ
 • XVII miejsce - CH i XXIV miejsce - DZ w Mistrzostwach Polski w Czwrboju LA – 12 – 14.06.2007Skad druyn – Kamil Sjka, Ruszczyk Szymon, Norbert Janiszewski, Patryk Walczak, Damian Bobrowski, Damian Kowalski, Natalia Oka, Anna Pawowska, Agnieszka Justyn, Emilia Sibiska, Karolina Fornal, Iza Gliska,
 • II miejsce w Lenym Biegu Grotnickim w kategorii szk podstawowych – druyna DZ i CH – 23.05.2007
 • I miejsce uczniw klas IV i V w Powiatowych Czwartkach LA

GRY ZESPOOWE
 • I miejsce w Mini Pice Koszykowej w gminie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Koszykowej w powiecie – CH
 • III miejsce w Mini Pice Koszykowej w rejonie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Rcznej w gminie – CH
 • II miejsce w Mini Pice Rcznej w powiecie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Nonej w gminie – CH
 • IV miejsce w Mini Pice Nonej w powiecie - CH

NAJWIKSZE OSIGNICIA INDYWIDUALNE UCZNIW SZKOY PODSTAWOWEJ

Kamil Sjka – najlepszy zawodnik w Rejonowym Czwrboju LA

 • III miejsce w Lenym Biegu Grotnickim – rocznik 1994,
 • III miejsce na Mistrzostwach Polski w rzucie pieczk palantow,

Anna Pawowska – najlepsza zawodniczka w Rejonowym Czwrboju LA,

 • I miejsce w Lenym Biegu Grotnickim – rocznik 1994

Iza Gliska - I miejsce w Lenym Biegu Grotnickim – rocznik 1995
Bartosz Szymaski - II miejsce w Lenym Biegu Grotnickim

KLASY I – III KSZTACENIA ZINTEGROWANEGO
Najlepsi uczniowie z klasy I a wychowawca p. Elbieta Zadworska
 • SzymonJaworski
 • Ernest Kacprzak
 • Jerzy Serafin
 • Paulina Skiera
 • Julia Szkudlarek
 • Alicja Wawrowska
 • Bartomiej Wdowiak
 • Karina Woniak
 • Piotr Kucejko
 • Mariusz Podsiady
 • Julia Bczyk
 • Roksana Haas
Najlepsi uczniowie z klasy I b wychowawca p. Elbieta Jurek
 • Oliwia Broe
 • Micha Cukanow
 • Kinga Hermanowicz
 • Justyna Owczarek
 • Oliwia Paka
 • Katarzyna Panek
 • Laura Patera
 • Mateusz Pietrzak
 • Natalia Smolarek
 • Julia cigaczewska
 • Jakub Zibka
 • Piotr Drab
 • Mateusz Twardowski
Najlepsi uczniowie z klasy II a wychowawca p. Katarzyna Hya
 • Krzysztof Rzcki
 • Szymon Jankiewicz
 • Mateusz Bojanowski
 • Karolina Dbowska
 • Julia Paczkowska
 • Dominika Sitkiewicz
 • Micha Jdrzejczak
Najlepsi uczniowie z klasy II b wychowawca p. Mirosawa Bryszewska
 • Micha Susik
 • Klaudia Szczerbicka
 • Adrianna Haas
 • Mateusz Mazgaj
 • Bartosz Sarbak
 • Jan Szmilewski
 • Jakub Andrzejczak
 • Natalia Filiska
 • Martyna Stodlska
Najlepsi uczniowie z klasy III a wychowawca p. Filomena Krawczyk
 • Lidia Zibka
 • Roksana Nikodemska
 • Magdalena witosawska
 • Micha Grny
 • Micha Wrzesiski
 • Emilia Glapska
Najlepsi uczniowie z klasy III b wychowawca p. Mirosawa Siciska
 • Karolina Kostowska
 • Jakub Bdowski
 • Oliwia Majsterek
 • Joanna uk
 • Dominika cigaczewska c. Piotra
 • Damian Biernacki
Ucze, ktry otrzyma dyplom za 100% frekwencj:
 • Mateusz Pietrzak -kl. I b KZ
Sukcesy uczniw z klas I – III ksztacenia zintegrowanego w konkursach
 1. IV miejsce dla Jerzego Serafina i Jakuba Zibki uczniw kl.I SP w Powiatowym Konkursie Sprawnoci Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczestwie”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Elbieta Jurek i p. Elbieta Zadworska.
 2. Udzia uczniw w konkursie matematycznym „Kangur”. Najlepsze wyniki uzyskali: Krzysztof Rzcki i Jakub Andrzejczak ucz. kl. II SP, Karolina Kostowska ucz. kl. III b. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Renat Rzepecka, p. Krystyna Kurek,p.Mirosawa Siciska.
 3. Wyrnienie dla Karoliny Kostowskiej ucz. kl. III b w III oglnopolskim konkursie polonistycznym „Z poprawn polszczyzn na co dzie”. ”.Do konkursu uczniw przygotowaa p. Mirosawa Siciska
 4. I miejsce dla Kariny Woniak ucz. kl. I a SP i Michaa Susika ucz. kl. II b SP w gminnym konkursie „wierszczykowe wierszyki”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Elbieta Zadworska, p. Mirosawa Bryszewska, p. Elbieta Zadworska, p.Elbieta Jurek
 5. I miejsce dla Magorzaty Panek ucz. kl. III b oraz wyrnienie dla Martyny Jaboskiej ucz. kl. I a w gminnym konkursie plastycznym „Aleksandrw moje miasto”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Elbieta Wyposz.
 6. I miejsce dla uczniw klas III SP w gminnym konkursie „ Wiedzy o literaturze dziecicej”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Mirosawa Siciska i p. Filomena Krawczyk.
 7. II miejsce dla Karoliny Kostowskiej ucz. kl. III b w midzyszkolnym konkursie ortograficznym „May mistrz ortografii”. Do konkursu uczennic przygotowaa p.Mirosawa Siciska.
 8. I miejsce dla uczniw klas II SP : Karoliny Dbowskiej, Szymona Jankiewicza i Michaa Susika w gminnym konkursie „Potyczki drugoklasistw”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Katarzyna Hya i p. Mirosawa Bryszewska
 9. II miejsce dla uczniw kl. III SP – Emilii Glapskiej, Oliwiii Majsterek, Karoliny Kostowskiej w gminnym konkursie jzyka angielskiego „Fun Fair”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Agnieszka Kowalczyk i p. Magdalena Chmielarska
 10. III miejsce dla uczniw klas II Szkoy Podstawowej: Szymona Jankiewicza, Krzysztofa Rzckiego, Jakuba Andrzejczaka, Mateusza Mazgaja w gminnym konkursie matematycznym „Matematyka dla smyka”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Mirosawa Bryszewska.
 11. IV miejsce dla Michaa Cukanowa ucz. kl. I b, Michaa Susika ucz. kl. II b oraz Lidii Zibki ucz. kl. III a w midzyszkolnym konkursie „Myl, sowo, ruch”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Elbieta Jurek.
 12. V miejsce dla druyny klas II SP : Mateusza Bojanowskiego, Krzysztofa Rzckiego, Mateusza Mazgaja w gminnym konkursie „Jestem bezpieczny na drodze”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Katarzyna Hya.
 13. I miejsce dla klasy II b ksztacenia zintegrowanego w szkolnym konkursie na gazetk tematyczn „Dokarmiamy zwierzta zim”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Mirosawa Bryszewska.
KLASY I – II GIMNAZJUM
Uczniowie, ktrzy uzyskali wiadectwa z wyrnieniem (rednia ocen 4,75 i powyej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe)

Klasa I a wychowawca p. Ewa Jwiak - rednia klasy - 3,86

 • Amalia Habib – 5,46

Klasa I b wychowawca p. Bogumia Szymaska - rednia klasy - 3,68

 • Andrzej Musia –5,23
 • IzabelaTurek – 5,15
 • Mateusz Olborski – 4,92

Klasa IIa wychowawca p. Magdalena Wojciechowska - rednia klasy - 3,51

 • Katarzyna Koka – 5,31
 • Alicja Pietrzykowska – 4,77

Klasa II b wychowawca p. Liliana Lipiska - rednia klasy - 3,44

 • Katarzyna Szymaska – 5,46
 • Karolina Karasiak – 5,15
 • Agata Mielczarek – 4,77
 • Milena Grabowska – 4,76
Sukcesy uczniw klas I – II gimnazjum w konkursach przedmiotowych
 1. II miejsce dla Katarzyny Koki ucz. kl. II a w oglnopolskim konkursie religijnym pt. „Tskno mi do kraju tego…”powiconym Janowi Pawowi II .Do konkursu uczniw przygotowaa Magorzata Dobrzyska.
 2. VII miejsce dla Katarzyny Szymaskiej ucz. kl. II b w wojewdzkim etapie oglnopolskiego konkursu jzyka angielskiego „English Ace 2007”..Do konkursu uczniw przygotowaa p. Anna Drabczyska.
 3. Udzia uczniw klasy III a , II a i II b w oglnopolskim konkursie historycznym „Krg”. W etapie szkolnym I miejsce zaja Ewelina Bojanowska. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Magdalena Banaszek.
 4. Trzy nagrody gwne, 20 nagrd pierwszych i 20 nagrd drugich dla ZSS w wojewdzkim konkursie „Selektywna zbirka odpadw”. Konkurs prowadzia p. Liliana Lipiska.
 5. II miejsce dla uczniw gimnazjum w wojewdzkim konkursie „ Region w zmysach”. Do konkursu uczniw przygotoway p. Liliana Lipiska i p. Bogumia Szymaska.
 6. III miejsce dla Chru ZSS w wojewdzkim Festiwalu Piosenki I taca „ Aleksandrowska Wiosna 2007 ‘. Dokonkursu uczniw przygotowala p. Boena Komorowska.
 7. III miejsce dla uczniw gimnazjum w wojewdzkim konkursie „Pasje regionu”.
  Do konkursu uczniw przygotoway p. Liliana Lipiska i p. Bogumia Szymaska.
 8. III miejsce dla Alicji kit ndek ucz. kl. I a w powiatowym konkursie plastycznym” mundurek szkolny – modny, wygodny i ekologiczny. Do konkursu uczniw przygotowywaa p. Elbieta Wyposz.
 9. VI miejsce dla druyny gimnazjum w skadzie : Dominik Staszak, Mateusz Olborski, Patryk Lebor ucz. k. I b w „Powiatowym Turnieju o bezpieczestwie ruchu drogowego”. Do konkursu uczniw przygotowa p. Robert Pietrzak
 10. VII miejsce dla Karoliny Karasiak i Katarzyny Szymaskiej uczennic klasy II b w gminnym konkursie historycznym „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Magdalena Banaszek.
 11. Wyrnienie dla Bartomieja Cecota ucz. kl. I b w gminnym konkursie plastycznym ”Aleksandrw moje miasto”. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Elbieta Wyposz.
 12. I miejsce dla klasy I a, II miejsce dla klasy III b oraz III miejsce dla klasy I b w szkolnym konkursie na prezentacj o Szwecji. Do konkursu uczniw przygotowali wychowawcy klas.
 13. I miejsce dla Mileny Grabowskiej ucz. kl. II b, II miejsce dla Doroty Szewczyk ucz. kl. II b, III miejsce dla Dominika Staszaka ucz. kl. I b w szkolnym konkursie religijnym „ Suga Boy Jan Pawe II”. Do konkursu uczniw przygotowaa Magorzata Dobrzyska.
Osignicia sportowe uczniw gimnazjum w II semestrze 2006/2007
Wojewdzka Szkolna Liga Lekkoatletyczna
Dziewczta i chopcy druynowo zajli I miejsce i wywalczyli prawo startu w Finale Krajowym.
W skad druyny dziewczt wchodziy:
Rutkowska Klaudia, Jadczak Anita, Zinser Kinga, Milczarek Monika, Jdrzejczak Marta, Romanowicz Anna, Sibiska Monika, Pskit Agata, Kaliszewska Marta, Sowiska Aleksandra, Podsiadowicz Monika, Pietrzak Marta, Zalicka Sylwia, Sikora Julita, Janicka Agnieszka
W skad druyny chopcw wchodzili:
Rogalski Micha, Grniak Rafa, Gromek Damian, Kucina Kamil, Wierzbowski Kamil, Wojtczak Radosaw, Kosiorowski Marcin, Robaszkiewicz Bartomiej, Rakowski Patryk, Kwiatkowski Bernard, Wiliski Patryk, Dominowski Karol, Karasiak Mateusz, Rutkowski Maciej, Augustyniak Kamil
Do startu zawodnikw przygotowywali nastpujcy trenerzy: Leszek Lipiski, Kazimierz Tomczyk, Roman Karasiak, Pawe Zdrajkowski i Robert Joachimiak
Mistrzostwa Wojewdztwa Modzikw
I m Grniak Rafa w skoku w dal (5,88), trener Pawe Zdrajkowski
I m Karasiak Mateusz w pchniciu kula (13,80), trener Robert Joachimiak
II m Karasiak Mateusz w rzucie dyskiem (43,68), trener Robert Joachimiak
II m Sikora Julita w rzucie dyskiem (23,78), trener Robert Joachimiak
II m Monika Milczarek w biegu na 300m p.p (50,06), trener Kazimierz Tomczyk
III m Janicka Agnieszka w rzucie dyskiem (22,73), trener Robert Joachimiak
Fina Krajowy Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej
Dziewczta i chopcy druynowo zajli VIII miejsce
W skad druyny dziewczt wchodziy:
Rutkowska Klaudia, Jadczak Anita, Zinser Kinga, Milczarek Monika, Jdrzejczak Marta, Romanowicz Anna, Sibiska Monika, Pskit Agata, Glapiska Adrianna, Sowiska Aleksandra, Podsiadowicz Monika, Pietrzak Marta, Zalicka Sylwia, Sikora Julita, Janicka Agnieszka
W skad druyny chopcw wchodzili:
Rogalski Micha, Grniak Rafa, Gromek Damian, Kucina Kamil, Wierzbowski Kamil, Wojtczak Radosaw, Kosiorowski Marcin, Robaszkiewicz Bartomiej, Rakowski Patryk, Kwiatkowski Bernard, Kowalski Mateusz, Dominowski Karol, Karasiak Mateusz, Rutkowski Maciej, Kalina Artur[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA