I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
100 tys. drzew na stulecie wojewdztwa dzkiego [data utworzenia: 2019-05-30 ]
 

 100 tysicy drzew

na stulecie wojewdztwa dzkiego

Sportowa  Szkoa Podstawowa nr 3 im. Jzefa Jaworskiego  wzia udzia w  programie „100 tysicy drzew na stulecie wojewdztwa dzkiego”.
 W dniu 24 maja 2019 roku uczniowie  naszej szkoy podczas” ywej lekcji” przyrody  z okazji Dnia Ziemi posadzili na terenie szkoy kilkanacie drzew, przyczyniajc si tym samym do wzbogacenia ekosystemu wok szkoy. Dzi naukowcy coraz goniej mwi o tym, e czowiekowi do ycia potrzebne s drzewa  i to nie tylko z tego powodu, e produkuj tlen, podnosz wilgotno, daj owoce i s materiaem budowlanym, ale dlatego, e w cudowny sposb wpywaj na ludzki organizm.
 Mamy nadziej, wszystkim rolinom bdzie w naszej szkole dobrze, bdziemy o nie dba, a one  odwdzicz nam si piknym kwiatem i zapewni cie podczas upalnych dni.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 ( 450 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA