I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
...i ju po wakacjach [data utworzenia: 2007-09-06 ]
...i ju po wakacjach
Dnia 3 wrzenia 2007 roku nasz szko wypeni gwar dzieci i modziey po wakacyjnej przerwie.Uroczysto rozpoczcia roku szkolnego odbya si w sali gimnastycznej w trzech grupach wiekowych:
 • Klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
 • Klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 10.00
 • Klasy I – III gimnazjum o godz. 11.00
Pani dyrektor Elbieta Gowacka powitaa zgromadzonych uczniw, nauczycieli oraz rodzicw. Szczeglnie serdecznie przyja do naszej spoecznoci szkolnej najmodszy "narybek" - uczniw klasy "0" oraz pierwszakw. Wszyscy zgromadzeni mieli okazj pozna nowych nauczycieli: pani Magdalen Grabarczyk (wychowawc klasy „0”), pani Joann Liberd (wychowawc klasy Ia), pani Agnieszk Matusiak (wychowanie fizyczne), pani Ann Rejniak (jzyk angielski).
Pani Dyrektor uwiadomia uczniom stojce przed nimi nowe wyzwania:
 • przed pierwszoklasistami poznanie szkoy i panujcych w niej zasadach,
 • przed czwartoklasistami rozpoczcie drugiego etapu edukacyjnego - nowy wychowawca i do prawie kadego przedmiotu inny nauczyciel,
 • przed szstoklasistami wyzwanie - sprawdzian, podczas ktrego oceniane bd ich umiejtnoci oraz wiedza,
 • przed uczniami trzecich klas gimnazjum - egzamin oraz wybr nowej szkoy ponadgimnazjalnej
 • przed wszystkimi uczniami szkoy – przychodzenie do szkoy w jednolitym stroju – mundurku (u nas w szkole niebieskie polwki i granatowe rozpinane bluzy)
W kadej grupie wiekowej uczniowie zaprezentowali program artystyczny:
 • dla grupy I – III szkoy podstawowej wystpowali uczniowie klas II a i II b pod kierunkiem p. Elbiety Jurek i Elbiety Zadworskiej
 • dla grupy IV – VI szkoy podstawowej piewali piosenki
  i recytowali wiersze uczniowie klasy V b i V a pod opiek p.Anny Drabczyskiej
 • dla klas I – III gimnazjum program przygotoway klasy IIa i IIb pod kierunkiem p.Ewy Jwiak i p.Bogumiy Szymaskiej.
Oprawa muzyczna i akompaniament pani Boena Komorowska.
Gdy uroczysto powitania nowego roku szkolnego na sali dobiega koca, uczniowie rozeszli si do swoich sal na spotkanie z wychowawc.
Pani Dyrektor wyrazia nadziej, e nowy rok szkolny bdzie pasmem radosnych przey, sukcesw i wiary w lepsze jutro. yczya uczniom jak najlepszych ocen
i radoci z nowo odkrywanej wiedzy, wszystkim pracownikom szkoy owocnej pracy i wytrwaoci w deniu do wyznaczonych celw, a rodzicom zadowolenia z postpw w nauce ich dzieci.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA