I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Sprztanie wiata 2007 [data utworzenia: 2007-09-16 ]
Sprztanie wiata 2007
Pierwszy jesienny chd, gwatowny wiatr, ale …. czysto!
Dnia 15 wrzenia 2007 roku Zesp Szk Sportowych wzi udzia w akcji „Sprztanie wiata”. Tym razem przebiegaa ona pod hasem:

"Oszczdzaj. Wyczaj. Odzyskuj. wie przykadem."

Celem akcji jest budowanie wiadomoci ekologicznej oraz inicjowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska.
Uczniowie szkoy podstawowej wraz z opiekunami oczyszczali teren MOSiR. Modzie gimnazjalna sprztaa uliczki zlokalizowane na Rbieniu AB. Efekty naszej pracy -to wory pene mieci.
Urzd Gminy Aleksandrw dzki zaopatrzy „sprztajcych wiat” w worki, rkawice i zadba o zagospodarowanie zebranych mieci.
Poprzez takie akcje wyraamy w sposb symboliczny jedno ze rodowiskiem,
w ktrym yjemy.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA