I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
lubowanie uczniw klas I - 2007 [data utworzenia: 2007-10-22 ]
  lubujemy...
   Od kilku lat pasowanie na ucznia naley do jednej z najwaniejszych uroczystoci szkolnych. Dla pierwszakw ze szkoy podstawowej okres poprzedzajcy to wito, to czas wdraania si w spoeczno szkoln, poznawania zasad funkcjonowania szkoy, swoich praw i obowizkw.
 W dniu 18 padziernika 2007 roku po wielu dniach przygotowa w Zespole Szk Sportowych odbyo si uroczyste lubowanie pierwszoklasistw – tych ze Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego i z Miejskiego Gimnazjum Sportowego.
Na uroczystoci modszej grupy wiekowej obecni byli: Burmistrza Gminy pan Jacek Lipiski, Naczelnik Wydziau Edukacji pani Hanna Beda oraz liczna grupa rodzicw.
 Pani wicedyrektor Boena Komorowska rozpocza refleksj, e dzie lubowania klas pierwszych jest jednoczenie „witem Szkoy”. To wanie w miesicu padzierniku, a dokadnie 19 padziernika przypada rocznica urodzin patrona szkoy Jzefa Jaworskiego. Dlatego w naszej szkole odbywa si memoria Jzefa Jaworskiego, przygotowywane s gazetki powicone jego postaci i oczywicie lubowanie klas pierwszych.Maych bohaterw uroczystoci na pocztku nie byo. Pojawili si dopiero, gdy pady sowa:
 „Drodzy Pastwo! Drogie Dzieci!
 Ju za chwil na tej sali
Zjawi si uczniowie mali
Znane s ju te postacie
Chyba wszyscy rozpoznacie…”
 Dzieci wraz z wychowawczyniami weszy na sal przy  gromkich brawach licznie zgromadzonych rodzicw, piewajc piosenk „Id do szkoy”. Uwag zebranych przyku niecodzienny wygld maluchw – te dzioby zamiast nosw. Po wielu wietnie wykonanych „zadaniach” pozbawiono ich tych dziobw, a tym samym stali si pierwszoklasistami.
W drugiej czci uroczystoci, po wprowadzeniu sztandaru, uczniowie, a zaraz po nich rodzice, przystpili do aktu lubowania. Duma i powaga biy z twarzy dzieci i ich rodzicw, poniewa to lubowanie byo dla nich ogromnym przeyciem.
Po lubowaniu pani wicedyrektor B. Komorowska, ku uciesze dzieci, pasowaa ich na uczniw wielkim (ponad dwudziestoletnim) owkiem.
 Ten podniosy akt zakoczy si wrczeniem przez burmistrza pana Jacka Lipiskiego wychowawcom: pani Mirosawie Siciskiej i pani Joannie Liberda Aktw Nadania Klas.
Po pasowaniu na dumnych pierwszoklasistw czekaa jeszcze jedna niespodzianka – pamitkowe zdjcia oraz sodki poczstunek w klasach.
 Dwie godziny pniej w sali gimnastycznej zgromadzili si gimnazjalici, nauczyciele, rodzice, by by wiadkami lubowania i pasowania pierwszoklasistw. Na sali obecna bya rwnie prezes ZOZNP - pani Stanisawa Raczyska.
Bohaterowie uroczystoci przedstawili bardzo ciekawy i refleksyjny program artystyczny. Znalazy si w nim wiersze i piosenki ukazujce ycie i jego walory. Uczniowie zebranym gociom wrczyli szarfy, ktre symbolizoway najwaniejsze wartoci yciowe, tj. mio, szczcie, rado, sukces itd.
 Po programie nastpi najwaniejszy moment uroczystoci – lubowanie. Pierwszoklasici w obecnoci wszystkich zgromadzonych przysigali na sztandar m.in.: by dobrymi uczniami, przestrzega zasad obowizujcych w szkole, bra przykad z patrona naszej szkoy, rozwija siebie, poszerza swoj wiedz i doskonali umiejtnoci, bra czynny udzia w zawodach sportowych, wydarzeniach i uroczystociach szkolnych.
Tradycyjnie aktu pasowania zotym kolcem dokona absolwent naszej szkoy - olimpijczyk pan Andrzej Grabarczyk.
 Pani wicedyrektor na rce wychowawcw: p. Katarzyny Borkowskiej
i p. Magdaleny Chmielarskiej zoya pamitkowe Akty lubowania.
    Po czci oficjalnej przyszed czas na zdjcia i sympatyczne spotkanie przy stole zastawionym smakoykami.
 Mamy nadziej, e czas spdzony w naszej szkole dla wszystkich pierwszoklasistw okae si by szczliwym. yczymy im wielu sukcesw w nauce i sporcie.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA