I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
PROJEKT EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOA” [data utworzenia: 2007-10-28 ]
PROJEKT EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOA”
LEPSZA SZKOA to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdask Fundacj Rozwoju im. Adama Mysiora we wsppracy z Gdaskim Wydawnictwem Owiatowym w roku szkolnym 2002/2003.
Gwne cele projektu:
  • badanie efektywnoci nauczania,
  • rozwijanie integracji midzyprzedmiotowej,
  • ksztacenie nauczycieli,
Projekt obj swoim dziaaniem wszystkie etapy edukacyjne. W dotychczasowych edycjach zgromadzi ponad 16000 nauczycieli i 900 tysicy uczniw.
LEPSZA SZKOA to projekt edukacyjny, ktry pomaga nauczycielom i szkoom w osiganiu lepszych wynikw nauczania.
Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOY jest Gdaskie Wydawnictwo Owiatowe.
Do programw LEPSZEJ SZKOY przystpi mog tylko nauczyciele, ktrzy wraz z uczniami korzystaj z ksiek Gdaskiego Wydawnictwa Owiatowego.
W Zespole Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego w Aleksandrowie . w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA  SZKOA” realizowane s trzy programy:
  • Wielki sprawdzian – program kierowany do uczniw klas IV i V szkoy podstawowej
  • Wielki egzamin – program kierowany do uczniw klas I i II gimnazjum
  • Sesja z plusem - program kierowany do uczniw klas IV i V szkoy podstawowej
WIELKI SPRAWDZIAN
Celem programu jest badanie efektywnoci nauczania oraz dugoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniw do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas IV, V i VI zgoszonych do programu systematycznie rozwizuj standaryzowane testy kompetencji z jzyka polskiego, ktre otrzymuj od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzajc poziom wiedzy i umiejtnoci klasy, moe prawidowo oceni jej postpy i braki. Dodatkow pomoc w pracy jest moliwo porwnywania wynikw klasy z wynikami wszystkich klas objtych programem.

Nauczyciele i klasy realizujce program:
Klasa IV A – nauczyciel prowadzcy :
Grayna Wroska
Klasa IV B – nauczyciel prowadzcy : Grayna Wroska
Klasa V A - nauczyciel prowadzcy : Grayna Kwiatkowska
Klasa V B - nauczyciel prowadzcy : Grayna Kwiatkowska
Klasa VI A - nauczyciel prowadzcy : Marzena Samulska
Klasa VI B - nauczyciel prowadzcy : Marzena Samulska

WIELKI EGZAMIN
Celem programu jest badanie efektywnoci nauczania jzyka polskiego oraz dugoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniw do egzaminu po gimnazjum.
Opis programu:
Uczniowie klas I, II i III zgoszonych do programu systematycznie rozwizuj standaryzowane testy kompetencji z jzyka polskiego, ktre otrzymuj od Wydawnictwa.
Nauczyciel, regularnie sprawdzajc poziom wiedzy i umiejtnoci klasy, moe prawidowo oceni jej postpy i poziom przygotowania do egzaminu. Dodatkow pomoc w pracy jest moliwo porwnywania wynikw klasy z wynikami wszystkich klas objtych programem.

Nauczyciele i klasy realizujce program:
Klasa I A – nauczyciel prowadzcy : Magdalena Wojciechowska
Klasa I B – nauczyciel prowadzcy : Katarzyna Borkowska
Klasa II A – nauczyciel prowadzcy : Katarzyna Borkowska
Klasa II B – nauczyciel prowadzcy : Magdalena Wojciechowska
Klasa III A – nauczyciel prowadzcy : Magdalena Wojciechowska
Klasa III B – nauczyciel prowadzcy : Katarzyna Borkowska
SESJA Z PLUSEM
Celem programu jest badanie efektywnoci nauczania matematyki oraz dugoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniw do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas IV , V i VI zgoszonych do programu systematycznie rozwizuj standaryzowane testy kompetencji z matematyki, ktre otrzymuj od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzajc poziom wiedzy i umiejtnoci klasy, moe prawidowo oceni jej postpy i braki. Dodatkow pomoc w pracy jest moliwo porwnywania wynikw klasy z wynikami wszystkich klas objtych programem.

Nauczyciele i klasy realizujce program:
Klasa IV A – nauczyciel prowadzcy :
Renata Rzepecka
Klasa IV B – nauczyciel prowadzcy : Krystyna Kurek
Klasa V A – nauczyciel prowadzcy : Ewa Jwiak
Klasa V B – nauczyciel prowadzcy : Ewa Jwiak
Klasa VI A – nauczyciel prowadzcy : Krystyna Kurek
Klasa VI B – nauczyciel prowadzcy : Renata Rzepecka[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA