I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
PROJEKT EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOŁA” [data utworzenia: 2007-10-28 ]
PROJEKT EDUKACYJNY „LEPSZA SZKOŁA”
LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym w roku szkolnym 2002/2003.
Główne cele projektu:
  • badanie efektywności nauczania,
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej,
  • kształcenie nauczycieli,
Projekt objął swoim działaniem wszystkie etapy edukacyjne. W dotychczasowych edycjach zgromadził ponad 16000 nauczycieli i 900 tysięcy uczniów.
LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny, który pomaga nauczycielom i szkołom w osiąganiu lepszych wyników nauczania.
Obecnie jedynym organizatorem projektu LEPSZEJ SZKOŁY jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
Do programów LEPSZEJ SZKOŁY przystąpić mogą tylko nauczyciele, którzy wraz z uczniami korzystają z książek Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.
W Zespole Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Ł. w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu edukacyjnego „LEPSZA  SZKOŁA” realizowane są trzy programy:
  • Wielki sprawdzian – program kierowany do uczniów klas IV i V szkoły podstawowej
  • Wielki egzamin – program kierowany do uczniów klas I i II gimnazjum
  • Sesja z plusem - program kierowany do uczniów klas IV i V szkoły podstawowej
WIELKI SPRAWDZIAN
Celem programu jest badanie efektywności nauczania oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas IV, V i VI zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z języka polskiego, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Nauczyciele i klasy realizujące program:
Klasa IV A – nauczyciel prowadzący :
Grażyna Wrońska
Klasa IV B – nauczyciel prowadzący : Grażyna Wrońska
Klasa V A - nauczyciel prowadzący : Grażyna Kwiatkowska
Klasa V B - nauczyciel prowadzący : Grażyna Kwiatkowska
Klasa VI A - nauczyciel prowadzący : Marzena Samulska
Klasa VI B - nauczyciel prowadzący : Marzena Samulska

WIELKI EGZAMIN
Celem programu jest badanie efektywności nauczania języka polskiego oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do egzaminu po gimnazjum.
Opis programu:
Uczniowie klas I, II i III zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z języka polskiego, które otrzymują od Wydawnictwa.
Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i poziom przygotowania do egzaminu. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Nauczyciele i klasy realizujące program:
Klasa I A – nauczyciel prowadzący : Magdalena Wojciechowska
Klasa I B – nauczyciel prowadzący : Katarzyna Borkowska
Klasa II A – nauczyciel prowadzący : Katarzyna Borkowska
Klasa II B – nauczyciel prowadzący : Magdalena Wojciechowska
Klasa III A – nauczyciel prowadzący : Magdalena Wojciechowska
Klasa III B – nauczyciel prowadzący : Katarzyna Borkowska
SESJA Z PLUSEM
Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowywanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.
Opis programu:
Uczniowie klas IV , V i VI zgłoszonych do programu systematycznie rozwiązują standaryzowane testy kompetencji z matematyki, które otrzymują od Wydawnictwa. Nauczyciel, regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy, może prawidłowo ocenić jej postępy i braki. Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównywania wyników klasy z wynikami wszystkich klas objętych programem.

Nauczyciele i klasy realizujące program:
Klasa IV A – nauczyciel prowadzący :
Renata Rzepecka
Klasa IV B – nauczyciel prowadzący : Krystyna Kurek
Klasa V A – nauczyciel prowadzący : Ewa Jóźwiak
Klasa V B – nauczyciel prowadzący : Ewa Jóźwiak
Klasa VI A – nauczyciel prowadzący : Krystyna Kurek
Klasa VI B – nauczyciel prowadzący : Renata Rzepecka[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA