I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
e-twinning [data utworzenia: 2007-11-08 ]

e-TWINNING

EUROPEJSKA WSPӣPRACA SZKӣ

We wrzeniu 2007r. Zesp Szk Sportowych w Aleksandrowie dzkim przystpi do realizacji programu e-Twinning. E-Twinning (Europejska Wsppraca Szk) jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, w ktrym uczniowie i nauczyciele wykorzystuj Internet we wsppracy z innymi krajami, wspdziaaj, wymieniaj si informacjami i materiaami do nauki. Polska zajmuje pierwsze miejsce pod wzgldem liczby zarejestrowanych w portalu szk, projektw i nauczycieli. Obecnie na portalu europejskim zarejestrowanych jest blisko 4000 polskich szk, z czego a 1400 znalazo partnera i jest w trakcie realizacji projektw. Dziki wykorzystaniu Internetu uczniowie z polskich placwek maj szans wsppracowa z rwienikami z caej Europy. Tematyka projektw jest bardzo rnorodna od nauki jzykw, poznawania innych kultur poprzez histori, ekologi, a po ekonomi i sport.
Miejskie Gimnazjum Sportowe uczestniczy w realizacji projektu, ktrego celem jest stworzenie komiksowej wersji powieci detektywistycznej w jzyku angielskim. Opowiadanie bdzie si skadao z dziesiciu odcinkw (10 epizodw), z ktrych kady ma by utworzony w taki sposb aby by kontynuacj poprzedniego. Gwnym celem projektu jest cisa wsppraca zarwno pomidzy uczniami naszej szkoy jak i partnerami z zagranicy. Uczniowie rozpoczli ju prac nad pierwsz czci projektu, ktra niebawem zostanie wysana do szkoy bdcej naszym partnerem z zagranicy. Zadaniem uczniw ze szkoy partnerskiej bdzie stworzenie drugiego epizodu, ktry bdzie kontynuacj naszej opowieci.
Kolejne odcinki bd powstaway w ten sam sposb. Koordynatorem projektu w Miejskim Gimnazjum Sportowym jest nauczyciel jzyka angielskiego p. Magdalena Chmielarska
Realizacja projektu eTwinning- informacje szczegowe
Temat- opowieci detektywistyczne
Poziom- redniozaawansowany
Grupa wiekowa - 13-16 lat
Czas trwania projektu - 1 rok lub duej
Proponowane narzdzia ICT- e-mail, narzdzia do tworzenia prezentacji, ilustracje, zdjcia, czat, weblog, galeria, programy paint i office.

Cele projektu: Uczniowie ucz si:

 • rozwija umiejtno czytania i pisania w jzyku obcym
 • rozwija umiejtno wsplnego tworzenia tekstu oraz robienia jego korekty
 • rozwija umiejtno krytycznego mylenia podczas poszukiwania, wybierania oraz organizowania elementw dotyczcych projektu
 • korzysta z podstawowych zasad pisania i graficznego projektowania stron
 • wyszukiwa odpowiednie fotografie, ilustracje zwizane z tematyk powiesci
 • rozwija wyobrani, tworzy fikcyjnego bohatera oraz sytuacje
 • efektywnie komunikowa si zarwno ze swoimi kolegami i koleankami z klasy jak i parterami z zagranicy
 • rozwija zdolnoci krytycznego mylenia
 • rozwija umiejtnoci interkulturowe
 • wykorzystywa narzdzia ICT przeznaczone do wsppracy, suce publikowaniu i edytowaniu
Prac z uczniami Szkoy Podstawowej rozpoczlimy od padziernika. Tematem naszego projektu s „Europejskie tradycje”. Spotykamy si raz w tygodniu i organizujemy prac na cay tydzie. W planach mamy m.in. wykonanie prezentacji dotyczcych tradycji w Polsce w programie Power Point, nagranie krtkich filmw, zorganizowanie wystawy oraz umieszczenie wynikw naszej pracy na stronie internetowej.
Nauczyciele i klasy realizujce program: Klasa IVA i nauczyciel jzyka angielskiego – Anna Rejniak

Lista gimnazjalistw uczestniczcych w realizacji projektu:

Klasa Ia (grupa zaawansowana)
 1. Mateusz Baszczyk
 2. Martyna Grabarczyk
 3. Norbert Janiszewski
 4. Joanna Felczak
 5. Rafa Krupiski
 6. Hubert Rafalski
 7. Kamil Sjka
 8. Agata Szulc
 9. Marysia Borkowska
 10. Szymon Pietrzykowski
 11. Damian bobrowski
 12. Szymon Ruszczyk
Klasa II a (grupa zaawansowana)
 1. Habib Amalia
 2. Ola Goliska
 3. Julia Przybysz
 4. Szymon Robaszkiewicz
 5. Patryk Rakowski
 6. Bartomiej Pawak
Podsumowanie: Nauczyciele jzyka angielskiego wsplnie wsppracuj ze swoimi uczniami z przynajmniej dwch rnych krajw i tworz wspln opowie detektywistyczn w postaci komiksu.

Koordynator projektu w gimnazjum: Magdalena Chmielarska[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
detective story-projekt ( 1000 x 706 )
detective story-proj.
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Sprawozdanie z realizacji projektw e-Twinning Rozmiar: 39.15KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA