I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
piewajca Polska [data utworzenia: 2007-11-26 ]
Program „piewajca Polska” realizowany jest przez Narodowe Centrum kultury.Opiek merytoryczn i metodyczn zapewnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Edukacji i Sportu przy finansowym wsparciu samorzdw lokalnych.
Operatorem projektu jest Midzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans.
"piewajca Polska" to program skierowany do najmodszych - by przez piew mogli radowa si yciem, dowiadcza bogactwa muzyki, czerpa satysfakcj ze wsplnego piewania; by przez przyjemnie spdzony czas uczyli si wewntrznej dyscypliny, otwierali na wiat kultury.

Staymi formami dziaalnoci w ramach programu s m.in.: dodatkowe lekcje piewu, comiesiczne spotkania dyrygentw, warsztaty dla osb prowadzcych chry oraz doroczne przegldy chrw szkolnych.
Realizacja programu daje szans na:
 • edukacj wiadomych odbiorcw sztuki,
 • poznanie przez modzie wartociowej polskiej i wiatowej literatury muzycznej,
 • rozwj muzykalnoci duej iloci modych ludzi, ktrzy w przyszoci zasil profesjonalne i amatorskie zespoy chralne,
 • wychowanie dzieci i modziey poprzez sztuk w szacunku dla wartoci, jakie niesie sztuka,
 • rozwj osobowoci, wraliwoci i wyobrani poprzez edukacj chraln,
 • zorganizowanie czasu wolnego dzieci i modziey,
 • kontakt chrzystw z wybitnymi artystami - mistrzami,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli - dyrygentw w kierunku pracy z dziemi.
W ramach realizacji programu chr Zespou Szk Sportowych bra udzia:
 • w Koncercie kold zorganizowanym 6.01.2007r w Katedrze dzkiej
 • w koncercie kocoworocznym zorganizowanym 15.06.2007r. w 34 gimnazjum w odzi
 • w Wojewdzkim Festiwalu Piosenki i Taca „Aleksandrowska Wiosna 2007” zdobywajc III miejsce
 • w uroczystych obchodach Midzynarodowego Dnia Muzyki inaugurujcych kolejn edycj Programu „piewajca Polska” w III LO w odzi 1.10.2007r.
 • w uroczystoci gminnej z okazji rocznicy odzyskania niepodlegoci 11.11.2006r
 • w Koncercie Kold w kociele parafialnym w. Ducha w Aleksandrowie dzkim 21.01.2007r.
 • w uroczystoci „W zdrowym ciele zdrowy duch” w Zespole Szk Sportowych z okazji wizyty delegacji ze Szwecji w ramach realizacji programu Sokrates Comenius 18.04.2007r.
 • w programie artystycznym z okazji organizowanego w Zespole Szk Sportowych wojewdzkiego konkursu ekologicznego „EKO – LIDER 2007” 14.06.2007r.
 • w uroczystoci 80 – lecia Szkoy przy Bankowej 23.11.2007r.
Chr prowadzi p. Boena Komorowska.
Zajcia odbywaj si:

w rody godz. 14.30 – 16.00 – uczniowie klas I- III gimnazjum
w pitki godz. 14.30 – 16.00 – uczniowie klas IV - VI SP

Osoby nalece do chru szkolnego:
Szkoa Podstawowa:
 1. Julita Kucejko – IV a
 2. Magdalena witosawska – IV a
 3. Justyna Sikora – IV a
 4. Emilia Glapska – IV a
 5. Anna Matryba – IV b
 6. Magorzata Frcala – IV b
 7. Oliwia Majsterek – IV b
 8. Karolina Kostowska – IV b
 9. Joanna uk – IV b
 10. Dominika cigaczewska –IV b
 11. Anna Mundzik – IV b
 12. Anna Szymaska – V a
 13. Edyta Podbska – Va
 14. Alicja Gut – V a
 15. Magdalena Joachimiak – V b
 16. Marlena Modliska -V b
 17. Oliwia Grabarczyk – V b
 18. Magda Justyn –VI a
 19. Aleksandra Mastalerz – VI a
 20. Izabela Glinka – VI a
 21. Aleksandra Olejniczak – VI a
 22. Anna Rybczyska - VI a
 23. Izabela Jdrzejczak – VI b
 24. Rita Andrzejczak – VI b
 25. Joanna Adamiak – VI b
Gimnazjum:
 1. Martyna Grabarczyk – I a g.
 2. Joanna Felczak – I a g
 3. Maria Borkowska –I a g
 4. Aleksandra Kalina – I b g
 5. Klaudia Uciska - I b g
 6. Natalia Oka – I b
 7. Justyna Rutkowska – I b g
 8. Ola Wickowska – I b g
 9. Natalia Szuwarska – I b g
 10. Anita Jadczak – II a g
 11. Amalia Habib – II a g
 12. Lena Jdrzejczak – II a g
 13. Patrycja Skiera – II a g
 14. Monika Milczarek – II a g
 15. Julia Przybysz – II a g
 16. Karolina Pietrzak – II b g
 17. Kamila Siedlecka – II b g
 18. Natalia Pawlak – III a g
 19. Katarzyna Koka – II a g
 20. Joanna Dopia – III a g
 21. Alicja Pietrzykowska – III a g
 22. Katarzyna Gajewska – III a g
 23. Paulina Szulc – III a g
 24. Katarzyna uk – III a g
 25. Katarzyna Szymaska – III b g
 26. Dorota Szewczyk – III b g
 27. Karolina Karasiak – III b g
 28. Agata Mielczarek – III b g
 29. Milena Grabowska – III b g[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA