I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Apel - podsumowanie obchodw 80 - lecia szkoy [data utworzenia: 2007-12-05 ]
Apel w Zespole Szk Sportowych

podsumowanie obchodw jubileuszu
80 – lecia Szkoy przy ulicy Bankowej

29 listopada 2007 roku odby si dla wszystkich uczniw Zespou Szk Sportowych apel, podczas ktrego pani dyrektor Elbieta Gowacka dokonaa podsumowania obchodw 80 – lecia Szkoy przy ulicy Bankowej.

W przygotowaniu uroczystoci brali udzia nastpujcy nauczyciele i pracownicy administracji:

 • Zesp redakcyjny biuletynu „80 lat Szkoy przy ulicy Bankowej”:
  dyr E.Gowacka, p. Ewa Jwiak, p. G. Wroska, p. G. Kwiatkowska, p.J. Paka Wsppraca: p. K. Kurek, p. E. Olszewska, p. T. Andrzejczak, p. A. Dudkowska, p. A. Trawiska, p. A. Drabczyska, p. R. Rzepecka, R. Pietrzak, M. Siciska, M. Banaszek, B. Komorowska, I. Zinser, p. L. Lipiski, p. T. Stasiak,
  p. H. cigaczewska
 • Zesp redakcyjny okolicznociowej jednodniwki: p. M. Wojciechowska, p.J.Paka
 • Autorzy prezentacji multimedialnej o szkole: p. M. Siciska, dyr E. Gowacka,
  p. L. Lipiski
 • Zesp nauczycieli odpowiedzialnych za program artystyczny:
  p. M. Wojciechowska, p. Liliana Lipiska, p. G. Kwiatkowska, p. B. Komorowska (chr szkolny i ukady taneczne) oraz p. R. Karasiak (ukady taneczne)
 • Wykonawcy dekoracji: p. E. Wyposz, p. M. Podsiada, p. M. Bryszewska,
  p. A. Trawiska, p. K. Hyy
 • Zaproszenia: dyr E. Gowacka, p. E. Jwiak, p. M. Siciska, E. Olszewska
 • Wykonanie zakadki ABSOLWENCI na szkolnej stronie internetowej –
  p. E. Jwiak
 • Szkolny FOTOPRESS: p. P. Zdrajkowski, p. T. Drab, S. Borzcki
 • Poczty sztandarowe: nauczyciel odpowiedzialny za poczty - p. Tomasz Kozanecki oraz uczniowie - D. Schmidt, K. Koka, A. Pietrzykowska,
  M. Zagrodzka, P. Aleksandrowicz, M. Grabowska
 • Pani Krystyna Kurek - za pomoc w odnalezieniu informacji o najstarszych absolwentach szkoy
 • Odnowienie istniejcego wystroju gablot oraz wykonanie nowych:
  p. M. Siciska, p. E. Zadworska, p. M. Liberda, p. G. Kwiatkowska
Pani dyrektor podzikowaa wszystkim pracownikom za zaangaowanie i wkad pracy w organizacj uroczystoci. Doceniajc udzia dzieci i modziey w konkursach jubileuszowych, nagrodzia laureatw, wrczajc im ksiki, dyplomy i sodycze.

 

Laureaci konkursw

konkurs poetycki

Laureat I miejsca
Bartomiej Dbek, 11 lat
ucze klasy V A
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego
Nauczyciel jzyka polskiego: Grayna Wroska
Laureat I miejsca
Kamil Sjka, 13 lat
ucze klasy I A
Miejskiego Gimnazjum Sportowego
Nauczyciel jzyka polskiego: Magdalena Wojciechowska
Laureatka II miejsca
Justyna Kubik, 11 lat
uczennica klasy V B
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego
Nauczyciel jzyka polskiego: Grayna Wroska
Laureatka III miejsca
Emilia Glapska, 10 lat
uczennica klasy IV A
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego
Nauczyciel jzyka polskiego: Grayna Wroska
Wrd klas gimnazjalnych II i III miejsca nie przyznano.
Wyrnienie:
Daniel Przybysz, 11 lat
ucze klasy V B
Sportowej Szkoy Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego

Konkurs informatyczny

Laureatka I miejsca
Katarzyna Koka, 15 lat
uczennica klasy III A Miejskiego Gimnazjum Sportowego
Komisja konkursowa nie przyznaa II i III miejsca.
Wyrnienia:
• Milena Grabowska i Rafa Grniak, 15 lat
uczniowie klasy III B Miejskiego Gimnazjum Sportowego
• Marlena Zagrodzka i Przemysaw Aleksandrowicz, 15 lat
uczniowie klasy III B Miejskiego Gimnazjum Sportowego

Konkurs plastyczny

Jury konkursowe nie wytypowao I, II, III miejsca, natomiast przyznao wyrnienia w dwch kategoriach wiekowych:

szkoa podstawowa:

 • Micha Janiak, 12 lat - ucze klasy VI B
 • Edyta Podbska, 11 lat - uczennica klasy VA
 • Magorzata Panek, 10 lat - uczennica klasy IV B
 • Patryk Woniakowski, 10 lat - ucze klasy IV B

gimnazjum:

 • Katarzyna Koka, 15 lat - uczennica klasy III A
 • Marta Popawska, 15 lat - uczennica klasy III A
 • Felczak Joanna, 13 lat - uczennica klasy III A
 • Alicja Pietrzykowska, 15 lat - uczennica klasy III A
 • Patrycja Skiera, 14 lat - uczennica klasy III A
Ponadto wszyscy uczniowie biorcy udzia w programie artystycznym otrzymali sodycze ufundowane przez Rad Rodzicw.
Na zakoczenie apelu pani dyrektor jeszcze raz podzikowaa wszystkim, ktrzy
w wikszym lub mniejszym stopniu przyczynili si do zorganizowania uroczystoci 80-lecia szkoy.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA