I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Świetlica szkolna 2016/2017 [data utworzenia: 2017-03-01 ]
ŚWIETLICA SZKOLNA

 Zajęcia świetlicowe w naszej szkole prowadzone są na podstawie, zatwierdzonego na początku roku szkolnego tygodniowego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej świetlicy szkolnej.
Uczniowie uczęszczają do czterech grup świetlicowych:
•    Grupa I – uczniowie klas Ia, Ib,
•    Grupa II - uczniowie klas IIa,  IIb,
•    Grupa III - uczniowie klas IIc, IIIa,
•    Grupa IV – uczniowie klas IIIb, IIIc
Zajęcia świetlicowe odbywają według dziennego ramowego rozkładu dnia, znajduje się w nim wiele różnych form zajęć indywidualnych i grupowych:
•    zajęcia twórczego myślenia,
•    zabawy konstrukcyjne,
•    zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu, boisku szkolnym, przyszkolnym placu zabaw, sali gimnastycznej, sali świetlicowej,
•    zajęcia plastyczno – techniczne,
•    zajęcia muzyczne,
•    zajęcia stolikowe – gry planszowe, karciane, układanie puzzli, quizy, krzyżówki, zagadki, łamigłówki
•    zajęcia dramowe,
•    zajęcia audiowizualne,
•    zajęcia literackie.
Uczniowie podczas pobytu na świetlicy mają zorganizowaną pomoc przy odrabianiu prac domowych oraz w przygotowaniu się do lekcji, mają również czas na posiłki, odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych potrzeb i zainteresowań.
Prace plastyczne uczniów są eksponowane na tablicach dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach plastycznych.  
Prace są regularnie zmieniane w zależności od pory roku i zbliżającego się święta.
Przez cały rok nauczyciele w świetlicy mają stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami. Wszystkie sprawy dotyczące dzieci omawiane są na bieżąco. Nauczyciele w świetlicy czuwają nad bezpieczeństwem uczniów i organizują zajęcia i zabawy.

 

 
 


[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 573 )
 
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 
 ( 361 x 600 )
 ( 663 x 600 )
 ( 387 x 600 )
 ( 361 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 Sala B-4 Rozmiar: 37.89KB
 Sala B-3 Rozmiar: 38.91KB
 Sala B-2 Rozmiar: 38.4KB
 Sala B-1 Rozmiar: 38.91KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA