I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
wietlica szkolna 2016/2017 [data utworzenia: 2017-03-01 ]
WIETLICA SZKOLNA

 Zajcia wietlicowe w naszej szkole prowadzone s na podstawie, zatwierdzonego na pocztku roku szkolnego tygodniowego planu pracy dydaktyczno – wychowawczej wietlicy szkolnej.
Uczniowie uczszczaj do czterech grup wietlicowych:
•    Grupa I – uczniowie klas Ia, Ib,
•    Grupa II - uczniowie klas IIa,  IIb,
•    Grupa III - uczniowie klas IIc, IIIa,
•    Grupa IV – uczniowie klas IIIb, IIIc
Zajcia wietlicowe odbywaj wedug dziennego ramowego rozkadu dnia, znajduje si w nim wiele rnych form zaj indywidualnych i grupowych:
•    zajcia twrczego mylenia,
•    zabawy konstrukcyjne,
•    zajcia sportowe i ruchowe na wieym powietrzu, boisku szkolnym, przyszkolnym placu zabaw, sali gimnastycznej, sali wietlicowej,
•    zajcia plastyczno – techniczne,
•    zajcia muzyczne,
•    zajcia stolikowe – gry planszowe, karciane, ukadanie puzzli, quizy, krzywki, zagadki, amigwki
•    zajcia dramowe,
•    zajcia audiowizualne,
•    zajcia literackie.
Uczniowie podczas pobytu na wietlicy maj zorganizowan pomoc przy odrabianiu prac domowych oraz w przygotowaniu si do lekcji, maj rwnie czas na posiki, odpoczynek w formie zabaw dowolnych wedug wasnych potrzeb i zainteresowa.
Prace plastyczne uczniw s eksponowane na tablicach dekorujcych wietlic, pozwalajc tym samym zaistnie uczniom, ktrzy brali czynny udzia w zajciach plastycznych.  
Prace s regularnie zmieniane w zalenoci od pory roku i zbliajcego si wita.
Przez cay rok nauczyciele w wietlicy maj stay kontakt z wychowawcami klas i rodzicami. Wszystkie sprawy dotyczce dzieci omawiane s na bieco. Nauczyciele w wietlicy czuwaj nad bezpieczestwem uczniw i organizuj zajcia i zabawy.

 

 
 


[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 573 )
 
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 ( 800 x 481 )
 
 ( 361 x 600 )
 ( 663 x 600 )
 ( 387 x 600 )
 ( 361 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 Sala B-4 Rozmiar: 37.89KB
 Sala B-3 Rozmiar: 38.91KB
 Sala B-2 Rozmiar: 38.4KB
 Sala B-1 Rozmiar: 38.91KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA