I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Przedwiteczny apel [data utworzenia: 2008-03-25 ]
Przedwiteczny apel

Dnia 19 marca 2008 roku caa spoeczno szkolna spotkaa si na apelu, podczas ktrego pani dyrektor Elbieta Gowacka przedstawia i omwia biece wydarzenia:

W dniach 12.03.2008 – 15.03.2008 gocilimy czteroosobow delegacj
z zaprzyjanionej szkoy z Anglii w Rugby w ramach programu Comenius. Gocie mio spdzili czas, dziki zaangaowaniu wielu osb, ktrym pani dyrektor serdecznie podzikowaa. Naleeli do nich:

  • nauczyciele prowadzcy lekcje dla goci: p.Bogumia Szymaska w kl.IIa, p.Alina Dudkowska w kl.Ia, p.Ewa Jwiak w kl.IIa, p.Anna Drabczyska w kl. III b, p. Ilona Zinser i p. Kazimierz Tomczyk w kl.Ib, p. Roman Karasiak w kl.Ia
  • nauczyciele jzyka angielskiego pozostajcy do dyspozycji delegacji: p.Anna Drabczyska i p.Anna Rejniak
  • pastwo Grabarczykowie i Musiaowie z dziemi goszczcy w domach uczniw z Harris School w Rugby
  • koordynatorzy szkolni projektu: p. Katarzyna Szulc, p.Anna Drabczyska i p.Grayna Kwiatkowska
  • pastwo Szewczykowie – sponsorzy pieczywa

W dniu 17 marca 2008 roku pani dyrektor wraz z pani pedagog Renat Mrozisk i uczennic kl. VI a Patrycj Pietrzak uday si do Warszawy, gdzie w Belwederze uczestniczyy w ceremonii wrczenia nagrd za zwyciski program w ramach realizacji „Szkoy bez przemocy”. Autork nagrodzonego programu: „Nadaj ycie zwykej kartce papieru” jest pani Renata Mroziska. Bdzie on realizowany w klasach IV–VI szkoy podstawowej przez autork i pani Grayn Wrosk.

W Koskich 15 marca 2008 roku odbyy si Mistrzostwa Regionu Modzikw w Biegach Przeajowych. Nasi gimnazjalici zdobyli trzecie miejsce druynowo, rwnie trzecie miejsce, ale indywidualnie zdobya Ania Pawowska w biegu na 2500m.

Rozstrzygnito konkurs zorganizowany przez samorzd szkoy podstawowej na najpikniejsze jajko wielkanocne. Przyznano trzy rwnorzdne nagrody: zbiorow klasie VI a i dwie indywidualne: Szymonowi Karasiakowi z kl. IV b i Magosi Frcali z kl. IV b. Uczniowie otrzymali nagrody ksikowe.

Pani dyrektor Elbieta Gowacka poinformowaa, e od dnia 1 kwietnia nastpi zmiany personalne na stanowisku wicedyrektora ds.pedagogicznych. Dotychczas penica funkcj pani Boena Komorowska awansowaa na stanowisko dyrektora Modzieowego Domu Kultury w Aleksandrowie dzkim, a zastpi j pani Renata Rzepecka, przejmujc wszystkie obowizki. Od dnia 1 kwietnia nastpi drobne zmiany w planie lekcyjnym.
Miym akcentem byo podzikowanie skierowane do pani Boeny Komorowskiej za trud i prac woon w penienie funkcji wicedyrektora.

Na zakoczenie apelu pani dyrektor yczya wszystkim pracownikom szkoy, uczniom i ich rodzicom zdrowych, spokojnych i rodzinnych wit Wielkanocnych.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA