I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Wyrwnywanie szans w Zespole Szk Sportowych [data utworzenia: 2008-04-14 ]
Wyrwnywanie szans
w Zespole Szk Sportowych

Od wrzenia do grudnia 2007r. uczniowie Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego brali udzia w warsztatach, prowadzonych w ramach projektu wyrwnywania szans. Sze grup realizowao rne zagadnienia zwizane m.in.: z edukacj regionaln, prozdrowotn, ekologiczn.

Na poszczeglnych spotkaniach z opiekunami modzi ludzie nie tylko pogbiali wiedz z rnych dziedzin nauki, kultury i sportu, ale take wykonywali wiele ciekawych wicze i prac. Przede wszystkim te warsztaty byy interesujc form spdzania czasu poza lekcjami w gronie rwienikw i nauczycieli.

Jak wszyscy wiemy, Szkoa przy Bankowej synie z tego, i rozwija talenty sportowe. Uczestnicy zaj sportowych mogli poszerza swoje zainteresowania zwizane z t dziedzin na cotygodniowych spotkaniach
z pani Ann Trawisk. W ramach edukacji zdrowotnej pani Ania realizowaa z dziemi z klasy drugiej program „Pywanie”. Dziki zajciom na pywalni, uczniowie stopniowo osigali cele projektu, mieli moliwo rozwijania uzdolnie ruchowych w pywaniu. Uczestniczyli ponadto w organizowanych zawodach na najlepszego „poawiacza pere” oraz „najlepszego pywaka”. Spotkania sprawiay dzieciom niesamowit rado, tym bardziej, e same widziay swoje osignicia.

Kolejne zajcia sportowe to „Gry zespoowe”. Nauczycielem prowadzcym by pan Grzegorz Przybysz. W trakcie tych spotka uczniowie ksztacili umiejtno gry w pik siatkow, mini pik koszykow, pik non i unihokeja. Dziki tym zajciom uzmysawiali sobie jak wana jest postawa ciaa i oglna sprawno fizyczna organizmu. W ramach tych spotka wiczyli umiejtno pracy w grupie oraz zdrow rywalizacj przestrzegajc zasad gry fair play.

Dyrekcja i nauczyciele pracujcy w naszej szkole kad ogromy nacisk, aby uczniowie oprcz sportu mogli rozwija swoj wiedz i inne zainteresowania. Poniewa wan rol odgrywa w yciu nauka jzykw obcych, pani Anna Drabczyska w ramach edukacji regionalnej prowadzia zajcia pod nazw „My family, my school, my home town”, podczas ktrych uczniowie doskonalili znajomo jzyka angielskiego. Tematy spotka dotyczyy tego, co najblisze – rodziny, przyjaci, szkoy i miasta rodzinnego – Aleksandrowa dzkiego.
Kady uczestnik wykona album rodzinny, w ktrym znalazy si zdjcia bliskich: rodzicw, rodzestwa, ukochanych bab, dziadkw oraz przyjaci.

Podczas spotka, uczniowie uczyli si nazywa i opisywa rne obiekty w miecie, zabytki, miejsca przez nas ulubione. Przygotowali te w jzyku angielskim prezentacj „My home town”. Uczestnicy spotka z pani Ani chtnie dyskutowali o problemach dotyczcych ochrony rodowiska, zastanawiali si w jaki sposb oni sami mog zapobiega zanieczyszczeniom rodowiska.

Mwic o szkole utrwalali jzyk, angielskie nazwy pomieszcze i przedmiotw szkolnych. Formuowali sposoby radzenia sobie ze stresem, zwaszcza przed wanymi egzaminami.
Poniewa nasza szkoa uczestniczy w programie Comenius „Jestemy tym, co jemy”, na spotkaniach poruszalimy tematy dotyczce zasad zdrowego odywiania, zwracajc szczegln uwag na to jak si powinien odywia sportowiec.

Wszechstronne zainteresowania i pasje skoniy uczniw, aby wsplnie z paniami Grayn Wrosk i Renat Mrozisk wybrali si na niezwyk wypraw.

„W 122 dni dookoa wiata” to spotkania, ktre byy przeznaczone dla uczniw klas szkoy podstawowej i gimnazjum. Ich celem byo rozbudzanie zainteresowa kultur, obyczajami, sztuk oraz zwyczajami kulinarnymi rnych krajw. Dziki uczestnictwu w programie uczniowie poszerzali swoje wiadomoci dotyczce otaczajcego ich wiata. W sposb praktyczny zdobywali wiedz o kulturze i tradycji. Zapoznali si z technikami wyszukiwania informacji i segregowania ich oraz umiejtnociami przygotowania prezentacji. W trakcie warsztatw ksztatowali prac w grupie. Podczas zaj wybrali si z opiekunkami midzy innymi na wycieczk po Polsce oraz do Szwecji, Chin, Anglii, Niemiec, Francji oraz Woch.

Aby uatrakcyjni zajcia opiekunki zorganizoway wycieczk do ksigarni „wiat ksiki”, gdzie witowano „dzie chiski”. Tam uczniowie zabysnli wiedz o tym kraju i w nagrod zostali obdarowani miymi chiskimi niespodziankami.

Na zajciach uczniowie wykonali rwnie tajemnicz, niepowtarzaln ksik kucharsk, w ktrej zamiecili ciekawsze, sprawdzone ju przez nich przepisy.
Podczas spotka uczestnicy poznali nie tylko mnstwo ciekawostek, ale take posmakowali regionalnych przysmakw, ktre sami przygotowali. Upieczone przez uczniw chiskie ciasteczka z niespodziank miay niezapomniany smak.W trakcie spotka uczestnicy wykonywali take midzy innymi plakaty dotyczce konkretnego pastwa oraz grupowy foto – album, na ktrym systematycznie zamieszczali zdjcia z poszczeglnych zaj. Ponadto samodzielnie wykonywali chiskie lampiony oraz szwedzkie czarownice, z masy solnej.

Edukacja regionalna ma to do siebie, e dotyczy rnych dziedzin ycia i sztuki poszczeglnych miejsc na ziemi. Uczc si o ciekawych zaktkach wiata uczniowie nie zapomnieli o swoich korzeniach i bliskich im tradycjach regionalnych.
Pan Roman Karasiak wraz uczniami klasy III szkoy podstawowej pieczoowicie wiczy kroki i figury polki owickiej z regionu dzkiego. Grupa modszych uczniw prezentowaa swoje umiejtnoci podczas szkolnego jubileuszu, jakim byo 80 lecie Szkoy przy Bankowej.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 542 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 471 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 ( 800 x 450 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 338 x 600 )
 ( 338 x 600 )
 ( 420 x 600 )
 
 

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 W 122 dni dookoa wiata - prezentacja  Rozmiar: 4.67MB
 Aleksandrw - moje miasto - prezentacja Rozmiar: 5.47MB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA