I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Beniamin - bezpieczny internet [data utworzenia: 2008-04-15 ]
  Beniamin - bezpieczny internet
Beniamin © jest programem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (m.in.: komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer, poczta e-mail, reklamy i animacje). Pozwala również na elastyczne definiowanie blokowanych treści, monitorowanie stron odwiedzanych przez użytkownika oraz ustalanie dopuszczalnego czasu dostępu do sieci.
 Jak działa Beniamin?
 Program Beniamin śledzi strony internetowe, które odwiedza użytkownik oraz jego działania w sieci, pod kątem dostępu do niepożądanych treści, na przykład stron o tematyce erotycznej. Program powstał pierwotnie z myślą o najmłodszych użytkownikach Internetu, jednak dzięki rozbudowanej konfiguracji może być również użyty w firmach i instytucjach, do aktywnego kontrolowania dostępu do sieci.
 Jeżeli program (na podstawie zdefiniowanych reguł) uzna, że strona nie powinna być pokazana, wówczas dostęp do takiej strony zostaje zablokowany i zostaje wyświetlony komunikat:
 STOP
Dostęp do strony zablokowany!
Dostęp zablokowany przez program Beniamin, przyczyna zablokowania: .........
Podstawowe informacje o programie
 Beniamin blokuje dostęp do stron, oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności, takich jak:
 • komunikatory, listy dyskusyjne, czaty, inne,
 • poczta e-mail,
 • ściąganie plików i programów z sieci na komputer,
 • reklamowe obrazki i animacje
Dodatkowe funkcjonalności programu, to m.in.:
 • ustawianie czasu dostępu do sieci
 • zezwalanie na dostep tylko do kilku wybranych stron stron
 • indywidualne blokowania lub odblokowywania wybranych stron
 • tworzenie własnych definicji blokowanych treści
 • dostępność statystyki odwiedzanych stron
Przykładowe zastosowania Beniamina
Beniamin może być stosowany na wiele sposobów i wielu przypadkach. Oto kilka z nich:
 • W domu: Beniamin może chronić Twoje dzieci przed dostępem do stron o niewłaściwej tematyce, np używając opcji "Zablokuj dostęp do stron o tematyce erotycznej" oraz "Zablokuj dostęp do stron wg własnej definicji". Warto także zablokować możliwość pobierania z Internetu plików wykonywalnych oraz dokumentów. Innym sposobem jest wybranie kilku stron, dodanie ich do białej listy, a następnie włączenie opcji "Dozwolone tylko strony z białej listy".
 • W pracy: Beniamin pomoże kontrolować sposób, w jaki pracownicy używają Internetu. Często się zdarza, że pracownicy, oprócz powierzonych im zadań, wykorzystują Internet do prowadzenia prywatnej korespondecji, czy przeglądania wiadomości. Pomocne będą tutaj opcje blokowania list dyskusyjnych i poczty. Można również podać, jakie strony mogą być używane, za pomocą opcji "Dozwolone tylko strony z białej listy" np *.gov.pl.
 • Na co dzień: Beniamin może ograniczać ilość reklam, ktore pojawiają się na stronach internetowych – zarówno w postaci obrazków, jak i animacji.
  W szczególności, włączenie opcji ograniczania reklam może spowodować, że obrazki, animacje i teksty reklam nie będą przesyłane do Twojego komputera. Poprawi to znacznie komfort pracy oraz zmniejszy to ilość przesyłanych danych, a co za tym idzie czas ładowania strony i koszt połączenia z Internetem.
 • Bezpieczeństwo: Blokując pobieranie plików wykonywalnych, można zabezpieczyć sie przed przypadkowym pobraniem i uruchomieniem takiego pliku, co może ochronić Twój komputer przed wirusami, czy innymi programami, mogącymi przejąć kontrolę nad komputerem, wybierając bez wiedzy użytkownika kosztowne, zagraniczne połączenia telefoniczne.
UWAGA:
Program jest bezpłatny dla szkół i innych jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz do niekomercyjnego użytku domowego. W pozostałych przypadkach, w szczególności w przypadku używania programu Beniamin komercyjne konieczna jest pisemna zgoda firmy AKKORP.
Więcej informacji o pragramie znajduje się na stronie www.beniamin.pl[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA