I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Beniamin - bezpieczny internet [data utworzenia: 2008-04-15 ]
  Beniamin - bezpieczny internet
Beniamin © jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobw sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do wybranych funkcjonalnoci (m.in.: komunikatory, listy dyskusyjne, ciganie plikw z sieci na komputer, poczta e-mail, reklamy i animacje). Pozwala rwnie na elastyczne definiowanie blokowanych treci, monitorowanie stron odwiedzanych przez uytkownika oraz ustalanie dopuszczalnego czasu dostpu do sieci.
 Jak dziaa Beniamin?
 Program Beniamin ledzi strony internetowe, ktre odwiedza uytkownik oraz jego dziaania w sieci, pod ktem dostpu do niepodanych treci, na przykad stron o tematyce erotycznej. Program powsta pierwotnie z myl o najmodszych uytkownikach Internetu, jednak dziki rozbudowanej konfiguracji moe by rwnie uyty w firmach i instytucjach, do aktywnego kontrolowania dostpu do sieci.
 Jeeli program (na podstawie zdefiniowanych regu) uzna, e strona nie powinna by pokazana, wwczas dostp do takiej strony zostaje zablokowany i zostaje wywietlony komunikat:
 STOP
Dostp do strony zablokowany!
Dostp zablokowany przez program Beniamin, przyczyna zablokowania: .........
Podstawowe informacje o programie
 Beniamin blokuje dostp do stron, oraz ogranicza dostp do wybranych funkcjonalnoci, takich jak:
 • komunikatory, listy dyskusyjne, czaty, inne,
 • poczta e-mail,
 • ciganie plikw i programw z sieci na komputer,
 • reklamowe obrazki i animacje
Dodatkowe funkcjonalnoci programu, to m.in.:
 • ustawianie czasu dostpu do sieci
 • zezwalanie na dostep tylko do kilku wybranych stron stron
 • indywidualne blokowania lub odblokowywania wybranych stron
 • tworzenie wasnych definicji blokowanych treci
 • dostpno statystyki odwiedzanych stron
Przykadowe zastosowania Beniamina
Beniamin moe by stosowany na wiele sposobw i wielu przypadkach. Oto kilka z nich:
 • W domu: Beniamin moe chroni Twoje dzieci przed dostpem do stron o niewaciwej tematyce, np uywajc opcji "Zablokuj dostp do stron o tematyce erotycznej" oraz "Zablokuj dostp do stron wg wasnej definicji". Warto take zablokowa moliwo pobierania z Internetu plikw wykonywalnych oraz dokumentw. Innym sposobem jest wybranie kilku stron, dodanie ich do biaej listy, a nastpnie wczenie opcji "Dozwolone tylko strony z biaej listy".
 • W pracy: Beniamin pomoe kontrolowa sposb, w jaki pracownicy uywaj Internetu. Czsto si zdarza, e pracownicy, oprcz powierzonych im zada, wykorzystuj Internet do prowadzenia prywatnej korespondecji, czy przegldania wiadomoci. Pomocne bd tutaj opcje blokowania list dyskusyjnych i poczty. Mona rwnie poda, jakie strony mog by uywane, za pomoc opcji "Dozwolone tylko strony z biaej listy" np *.gov.pl.
 • Na co dzie: Beniamin moe ogranicza ilo reklam, ktore pojawiaj si na stronach internetowych – zarwno w postaci obrazkw, jak i animacji.
  W szczeglnoci, wczenie opcji ograniczania reklam moe spowodowa, e obrazki, animacje i teksty reklam nie bd przesyane do Twojego komputera. Poprawi to znacznie komfort pracy oraz zmniejszy to ilo przesyanych danych, a co za tym idzie czas adowania strony i koszt poczenia z Internetem.
 • Bezpieczestwo: Blokujc pobieranie plikw wykonywalnych, mona zabezpieczy sie przed przypadkowym pobraniem i uruchomieniem takiego pliku, co moe ochroni Twj komputer przed wirusami, czy innymi programami, mogcymi przej kontrol nad komputerem, wybierajc bez wiedzy uytkownika kosztowne, zagraniczne poczenia telefoniczne.
UWAGA:
Program jest bezpatny dla szk i innych jednostek organizacyjnych systemu owiaty oraz do niekomercyjnego uytku domowego. W pozostaych przypadkach, w szczeglnoci w przypadku uywania programu Beniamin komercyjne konieczna jest pisemna zgoda firmy AKKORP.
Wicej informacji o pragramie znajduje si na stronie www.beniamin.pl[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA