I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Subkultura 2008 [data utworzenia: 2008-04-22 ]
Podsumowanie koncertu „Subkultura – projekt 2008”
Z inicjatywy nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia w gimnazjum „Przedsiębiorczość w szkole” – pana Tomasza Kozaneckiego, w naszej szkole dnia 17 kwietnia 2008 roku odbyło się spotkanie podsumowujące charytatywny koncert „Subkultura – projekt 2008”, który odbył się 7 marca 2008 roku
w aleksandrowskim MDK.
Jego organizatorami byli:
  • Monika Smolarek - uczennica klasy IIB Miejskiego Gimnazjum Sportowego
  • Alicja Reszpondek – uczennica klasy IIB Miejskiego Gimnazjum Sportowego
  • Wojciech Brocki – uczeń klasy III Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Erazmus”
Patronat nad koncertem objęli: Burmistrz Gminy Aleksandrów Łódzki, portal alemiasto.pl, redakcja biuletynu Alternatywy 44, gazeta lokalna 40 i 4, Aleksandrowski Kurier Samorządowy, Stowarzyszenie Empatia, portal fotka.pl, Fundacja Viva!, portal miastozgierz.pl i portal ozorkow.net.
Na piątej godzinie lekcyjnej uczniowie gimnazjum zebrali się w sali gimnastycznej.
Po wstępnych informacjach Moniki Smolarek wszyscy zebrani obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez organizatorów koncertu. Dotyczyła ona celów tego przedsięwzięcia oraz jego efektów.
A cele były następujące:
  • pieniężna pomoc na rzecz schroniska „Medor”
  • rozwój współpracy z Fundacją „Viva!”, Stowarzyszeniem: „Empatia”
    i „Strażą dla Zwierząt”
  • kształtowanie postawy tolerancji
  • promowanie lokalnych zespołów i wykonawców: Greates Sience, Tiobo, Pali się!, Funky Monkays, Flash, Squad Smak Prowincji oraz Gosi Frątczak.
Wymiernym efektem organizacji tego koncertu było zebranie kwoty 1500 złotych oraz 1200 złotych z licytacji obrazów i płyt.
Po prezentacji uczniowie obejrzeli film o koncercie nakręcony przez redaktorów
Aleksandrowskiego Kuriera Samorządowego. Zawierał on m.in. wypowiedzi uczestników, organizatorów tego przedsięwzięcia oraz wypowiedź prezesa Fundacji „Medor”.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Głowacka, która pochwaliła zdolności organizacyjne osób odpowiedzialnych za koncert oraz podkreśliła ogromne zaangażowanie Ali Reszpondek jako lidera projektu oraz jej koleżanek z klasy IIB.
Pan Tomasz Kozanecki przedstawił założenia ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Przedsięwzięcia Uczniowskie IDEA 2008, do którego zgłaszane są najlepsze projekty młodzieżowej przedsiębiorczości. W kwietniu 2008 roku nasz koncert został zgłoszony do udziału w tym konkursie.
Dodatkowe szczegóły na temat koncertu można uzyskać na stronie internetowej pod adresem www.subkultura.alemiasto.pl[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 667 x 500 )
 ( 768 x 576 )
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA