I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Subkultura 2008 [data utworzenia: 2008-04-22 ]
Podsumowanie koncertu „Subkultura – projekt 2008”
Z inicjatywy nauczyciela prowadzcego dodatkowe zajcia w gimnazjum „Przedsibiorczo w szkole” – pana Tomasza Kozaneckiego, w naszej szkole dnia 17 kwietnia 2008 roku odbyo si spotkanie podsumowujce charytatywny koncert „Subkultura – projekt 2008”, ktry odby si 7 marca 2008 roku
w aleksandrowskim MDK.
Jego organizatorami byli:
  • Monika Smolarek - uczennica klasy IIB Miejskiego Gimnazjum Sportowego
  • Alicja Reszpondek – uczennica klasy IIB Miejskiego Gimnazjum Sportowego
  • Wojciech Brocki – ucze klasy III Prywatnego Liceum Oglnoksztaccego „Erazmus”
Patronat nad koncertem objli: Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki, portal alemiasto.pl, redakcja biuletynu Alternatywy 44, gazeta lokalna 40 i 4, Aleksandrowski Kurier Samorzdowy, Stowarzyszenie Empatia, portal fotka.pl, Fundacja Viva!, portal miastozgierz.pl i portal ozorkow.net.
Na pitej godzinie lekcyjnej uczniowie gimnazjum zebrali si w sali gimnastycznej.
Po wstpnych informacjach Moniki Smolarek wszyscy zebrani obejrzeli prezentacj multimedialn przygotowan przez organizatorw koncertu. Dotyczya ona celw tego przedsiwzicia oraz jego efektw.
A cele byy nastpujce:
  • pienina pomoc na rzecz schroniska „Medor”
  • rozwj wsppracy z Fundacj „Viva!”, Stowarzyszeniem: „Empatia”
    i „Stra dla Zwierzt”
  • ksztatowanie postawy tolerancji
  • promowanie lokalnych zespow i wykonawcw: Greates Sience, Tiobo, Pali si!, Funky Monkays, Flash, Squad Smak Prowincji oraz Gosi Frtczak.
Wymiernym efektem organizacji tego koncertu byo zebranie kwoty 1500 zotych oraz 1200 zotych z licytacji obrazw i pyt.
Po prezentacji uczniowie obejrzeli film o koncercie nakrcony przez redaktorw
Aleksandrowskiego Kuriera Samorzdowego. Zawiera on m.in. wypowiedzi uczestnikw, organizatorw tego przedsiwzicia oraz wypowied prezesa Fundacji „Medor”.
Nastpnie gos zabraa pani dyrektor Elbieta Gowacka, ktra pochwalia zdolnoci organizacyjne osb odpowiedzialnych za koncert oraz podkrelia ogromne zaangaowanie Ali Reszpondek jako lidera projektu oraz jej koleanek z klasy IIB.
Pan Tomasz Kozanecki przedstawi zaoenia oglnopolskiego konkursu Najlepsze Przedsiwzicia Uczniowskie IDEA 2008, do ktrego zgaszane s najlepsze projekty modzieowej przedsibiorczoci. W kwietniu 2008 roku nasz koncert zosta zgoszony do udziau w tym konkursie.
Dodatkowe szczegy na temat koncertu mona uzyska na stronie internetowej pod adresem www.subkultura.alemiasto.pl[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 667 x 500 )
 ( 768 x 576 )
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 ( 667 x 500 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA