I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Origami w naszej szkole [data utworzenia: 2008-04-23 ]
 Origami w naszej szkole 
 W roku szkolnym 2007/2008 Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim przystąpił do programu społecznego „Szkoła bez Przemocy”
      W ramach projektu na terenie szkoły przeprowadzane są liczne warsztaty poruszające tematykę agresji i przemocy w szkole. Uczniowie zobowiązali się do przestrzegania „Kodeksu Naszej Szkoły”, który znajduje się  w każdej klasie kształcenia zintegrowanego oraz  na dolnym korytarzu. Ponadto w szkole znajduje się skrzynka, do której uczniowie mogą anonimowo wrzucić list z problemem. Każdy pracownik oraz rodzic może do niej wrzucić swoje uwagi dotyczące agresywnych zachowań uczniów.
     W ramach akcji „Szkoła bez przemocy” szkoła przystąpiła również do konkursu grantowego. Autorką projektu „Nadaj życie zwykłej kartce papieru” jest pedagog szkolny – p. Renata Mrozińska, która wspólnie z dyrektorem – p. Elżbietą Głowacką 17 marca 2008r. odebrały z rąk Joanny Pilickiej prezesa Mediów Regionalnych list gratulacyjny.
 Nasza szkoła została jedną z pięciu laureatek w województwie łódzkim i otrzymała 5000 zł na realizację wyżej wspomnianego projektu.
 Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej będą prowadzone przez p.Renatę Mrozińską i p.Grażynę Wrońską.
 Na zajęciach zaproponowanych przez panią pedagog uczniowie  poznają  sztukę składania papieru - origami. Umiejętność ta przyspiesza rozwój intelektualny, doskonali spostrzegawczość, rozwija możliwość osiągnięcia sukcesu w krótkim czasie, a tym samym dostarcza motywacji do dalszej pracy i dowartościowuje dziecko. Młody człowiek uczy się pokonywać trudności, ma świadomość, że może popełnić błąd, uczy się współdziałania w grupie.
 Zajęcia z orgiami są doskonałą pozalekcyjną formą spędzania czasu dla uczniów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności manualne, nauczyć efektywnego gospodarowania swoim czasem wolnym, doskonalić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, być tolerancyjnym wobec drugiego człowieka, rozbudzić w sobie kreatywność.
 Głównym celem proponowanych zajęć jest poprawa kontaktów między dziećmi, pogłębienie relacji międzyludzkich, kształtowanie cech społecznych. Członkami grup są uczniowie, którzy przejawiają zachowania agresywne, niepożądane oraz uczniowie wzorowi. W trakcie zajęć uczniowie słuchają muzyki wyciszającej, relaksującej.
 Ponadto pedagog szkolny prowadzi zajęcia na temat: sposobów rozładowywania stresu, wzmacniania poczucia własnej wartości, komunikacji interpersonalnej.
 W ramach pogłębiana więzi z rodzicami uczestnicy zajęć przeprowadzą warsztaty dla rodziców podczas czerwcowego pikniku rodzinnego.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA