I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Nabór elektroniczny do szkoły ponadgimnazjalnej [data utworzenia: 2013-04-18 ]

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70 / 2012
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 3 października 2012 r.    
 w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

 Adres naboru elektronicznego do szkoły ponadgimnazjalnej:
 www.lodzkie.edu.com.pl

[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 70 / 2012 Rozmiar: 201.92KB
 Harmonogram naboru  Rozmiar: 105.98KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA