I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zakoczenie roku szkolnego 2007-2008 [data utworzenia: 2008-07-01 ]
Zakoczenie roku szkolnego 2007/2008
w Zespole Szk Sportowych

Dnia 20 czerwca 2008 roku odbyo si uroczyste zakoczenie roku szkolnego 2007/2008. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespou Szk Sportowych spotkali si, by podsumowa wyniki caorocznej pracy.
Uroczystoci odbyy si w trzech grupach wiekowych:
• klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 9.00
• klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 10.30
• klasy I – II gimnazjum o godz. 12.00
(zakoczenie klas III gimnazjum odbyo si we wtorek 17.06.2008 r.)
Po krtkim przemwieniu Pani Dyrektor Elbiety Gowackiej w kadej grupie wiekowej nastpowao wrczanie uczniom wiadectw z wyrnieniem, nagrd ksikowych, dyplomw i podzikowa. Przedstawione zostay rwnie sukcesy uczniw w licznych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
Cao kadej uroczystoci wzbogaciy wystpy artystyczne uczniw.
KLASY „0” – III SZKOY PODSTAWOWEJ
W klasach „0” – III szkoy podstawowej program przygotoway dzieci z kl. III a, b
i klasy „0” wraz z wychowawcami. Wiersze i piosenki nawizyway do tematyki wakacyjnej. Grupa uczniw z klasy I a i II a zaprezentowaa pokaz tacw nowoczesnych.
Po raz pierwszy w historii szkoy wybrano spord uczniw klas I – III najlepszego lekkoatlet i lekkoatletk. Mistrzw Sportu uhonorowano pucharami „May Jaworek”. Nagrody maym sportowcom wrczy burmistrz pan Jacek Lipiski.
Najlepszymi sportowcami zostali: Tymoteusz Wyposz z kl. III b i Klaudia Szczerbicka z kl. III b.
Uczniom z najlepszymi wynikami w nauce nagrody wrczali pani dyrektor Elbieta Gowacka i wychowawcy klas.
Klasa „0”:
1. Kacper Woniak
2. Zofia Dbska
3. Jakub Biaek
4. ukasz Popielewski
5. Karolina Stasiak
6. Julia Nowacka
Klasa I a:
1. Natalia Frede
2. Micha Gebel
3. Weronika Katarzyska
4. Mateusz Marciniak
5. Anna Nowak
6. Elbieta Oska
7. Kacper Raczyski
8. Aleksander Sekuta
9. Aleksandra uk
Klasa I b :
1. Antoni Chudzik
2. Albert Hoba
3. Hubert Janiszewski
4. Pawe Jankiewicz
5. Maciej awniczak
6. Kornelia Biernacka
7. Oliwia Niemier
8. Kamil cigaczewska

Klasa II a:
1. Jerzy Serafin
2. Paulina Skiera
3. Julia Szkudlarek
4. Szymon Jaworski
5. Ernest Kacprzak
6. Piotr Kucejko
7. Podsiady Mariusz
8. Bartomiej Wdowiak
9. Karina Woniak
10. Alicja Wawrowska
11. Patryk Moraczewski

Klasa II b:
1. Justyna Owczarek
2. Laura Patera
3. Kinga Hermanowicz
4. Natalia Smolarek
5. Micha Cukanow
6. Norbert Ogrodowczyk
7. Piotr Zibka
8. Piotr Drab
9. Mateusz Pietrzak

Klasa III a:
1. Karolina Dbowska
2. Krzysztof Rzcki
3. Julia Paczkowska
4. Mateusz Bojanowski
5. Szymon Jankiewicz
6. Dominika Sitkiewicz
Klasa III b:
1. Micha Susik
2. Adrianna Haas
3. Bartosz Sarbak
4. Martyna Stodulska
5. Jakub Andrzejczak
6. Joanna Wrblewska
Modsza grupa wiekowa w tym roku szkolnym moe poszczyci si nastpujcymi osigniciami:
1. Bardzo dobry wynik uczniw klas drugich Mateusza Pietrzaka i Michaa Cukanow w kategorii Kangurek. Do konkursu przygotowywaa p. Sylwia Skudlarska, p. Elbieta Zadworska
2. Wyrnienia w Wojewdzkim Konkursie Poetyckim na wiersz
„ Moje wakacje” otrzymali : Micha Hyy kl. I a, Klaudia Szczerbicka kl. III, Jan Szmilewski kl. III b. Do konkursu uczniw przygotowyway p. Mirosawa Bryszewska i p. Mirosawa Siciska.
3. Dyplom Laureata 4 stopnia dla Michaa Susika ucz. kl. III b KZ w IX finale konkursu „CHAMPION” – do konkursu uczniw przygotowywaa p. Magdalena Chmielarska
4. I miejsce dla druyny w skadzie: Elbieta Oska, Julia Szkudlarek, Krzysztof Rzcki w VI Midzyszkolnym Konkursie „ Myl, sowo, ruch”. Do konkursu uczniw przygotowywaa p. Joanna Liberda.
5. II miejsce dla druyny w skadzie Kacper Raczyski kl. I a i Pawe Jankiewicz kl. I b w Konkursie Sprawnoci Fizycznej oraz Wiedzy O Bezpieczestwie „Policyjna Akademia Bezpieczestwa”. Druyn do zawodw przygotowyway p. Joanna Liberda i p. Mirosawa Siciska.
6. Nagroda dla Kariny Woniak kl. II a w Konkursie Plastycznym „Aleksandrw w krzywym zwierciadle” opiekun p.Elbieta Zadworska
7. Wyrnienia w Konkursie Plastycznym „Aleksandrw w krzywym zwierciadle”: Mateusz Biecki – kl „0” - opiekun p Magdalena Grabarczyk
Gabriela Podemska, Micha Gebel, Patrycja Hodorowicz kl. I a - opiekun p. Joanna Liberda
8. Karina Woniak zaja I miejsce w kategorii klas drugich i Ania Wojciechowska zaja II miejsce w kategorii klas trzecich w konkursie „MALOWANIE NA EKRANIE” organizowanym przez nauczycieli Szkoy Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie dzkim – opiekun p. Mirosawa Siciska
9. I miejsce w konkursie „Wiedzy o literaturze dziecicej” dla uczniw klas III KZ – Karolina Dbowska, Anna Wojciechowska, Karolina Micha, Adrianna Haas, Micha Susik . Do konkursu uczniw przygotowywaa p. Katarzyna Hya
10. III miejsce w konkursie Matematyka dla smyka dla klas drugich . Szko reprezentowali: Jerzy Serafin, Mariusz Podsiady, Natalia Smolarek, Micha Cukanow. Do konkursu uczniw przygotowaa p. Sylwia Skudlarska.
11. II miejsce dla druyny szeciolatkw w III Olimpiadzie Sportowej Przedszkolakw „ W zdrowym ciele zdrowy duch” – uczniw przygotowywaa p. Magdalena Grabarczyk
12. Etap wojewdzki konkursu „wierszczykowe wierszyki”:
I miejsce - Nicola Mizerska kl. „0” - opiekun p. Magdalena Grabarczyk
II miejsce – Mateusz Pietrzak kl. II b – opiekun p. Sylwia Skudklarska
III miejsce – Antoni Chudzik kl. I b – opiekun p. Mirosawa Siciska
ZAKOCZENIE ROKU KLAS IV – VI
SPORTOWEJ SZKOY PODSTAWOWEJ NR 3
Pani dyrektor Elbieta Gowacka przywitaa wszystkich zebranych i podsumowaa miniony rok szkolny. Jak si po chwili okazao nie byy to sowa kierowane tylko do nauczycieli i uczniw, ktrzy za dwa miesice spotkaj si ponownie w murach naszej szkoy. Pani dyrektor poegnaa odchodzce na emerytur pani Elbiet Wyposz i pani Elbiet Olszewsk. Obie Panie zostay nagrodzone nie tylko wieloma sowami uznania ze strony dyrekcji, gromkimi brawami uczniw i nauczycieli, ale take otrzymay za swoj prac nagrody dyrektora szkoy.
By to take dzie szczeglny dla uczniw klas szstych, ktrzy po raz ostatni spotkali si ze spoecznoci sportowej Trjki. Rocznik 2008 absolwentw naszej szkoy zapisa si wyjtkowo w sercach dyrekcji, wychowawcw i wszystkich pracownikw szkoy. Jak na prawdziwych absolwentw przystao szstoklasici poegnali wszystkich piknie zataczonym polonezem i ciekawym programem artystycznym. Swoje poegnanie wzbogacili przygotowan specjalnie prezentacj multimedialn oraz nagranym wywiadem. Po czci artystycznej pani dyrektor Elbieta Gowacka wraz z wicedyrektorami – pani Renat Rzepecka i pani Ilon Zinser wrczyy najlepszym uczniom wiadectwa z wyrnieniem i nagrody.
Uczniowie, ktrzy uzyskali wiadectwa z wyrnieniem
(rednia ocen 4,75 i powyej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe):

KLASA IVA wychowawca p. Magdalena Banaszek – rednia klasy 4,15
• Lidia Zibka – 5,45
• Emilia Glapska – 5,27
• Roksana Nikodemska – 5,3
• Magdalena witosawska – 5,09
• Aleksandra Turajczyk
• Maja Gortat – 4,91
KLASA IVb wychowawca p. Justyna Paka – rednia klasy 4,28
• Karolina Kostowska – 5,27
• Joanna uk – 5,27
• Oliwia Majsterek – 5,18
• Marta Sjka – 5,09
• Jakub Bdowski – 4,91
• Artur Gruszczyski – 4,82
• Szymon Karasiak– 4,82
• Micha Wjciak - 4,82
• Dominika cigaczewska c. P – 4,82
• Damian Biernacki – 4,82
KLASA Va wychowawca p. Anna Trawiska – rednia klasy 4,03
• Bartomiej Dbek – 5,5
• Anna Szymaska – 5,5
• Podbska Edyta – 5,2
• Kowalczyk Anna – 5,2
• Felczak Rafa – 5,0
• Michalska Magorzata – 4,9
• Nina Lipka – 4,78
KLASA Vb wychowawca p. Anna Drabczyska – rednia klasy 4,06
• Kubik Justyna – 5,6
• Daniel Przybysz – 5,3
• Klaudia Kapusta – 4,9
• Piotr Maciejewski – 4,9
• Bartomiej Mysiala – 4,8
KLASA VIa wychowawca p. Grayna Wroska – rednia klasy 4,33
• Karol Wasilewski – 5.45
• Patrycja Pietrzak – 5,36
• Aleksandra Mastalerz – 5,36
• Aleksandra Olejniczak – 5,18
• Konrad Sygua – 5,00
KLASA VIb wychowawca p. Renata Rzepecka - rednia klasy 3,9
• Rita Andrzejczak – 5,55
• Klaudia Jdrzejczak – 5,27
• Opoczyski Cezary – 5,18
• Katarzyna Zwierzchowska – 4,89
• Katarzyna Juszczak – 4,89
• Dawid Gapys – 4,9
Sukcesy uczniw z klas IV – VI w konkursach przedmiotowych:
Konkursy oglnopolskie:
1. Bardzo dobry wynik Lidii Zibki uczennicy kl. IVa w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur Europejski 2008”. Do konkursu przygotowywaa p. Renata Rzepecka
Wyrnienia dla Karoliny Kostowskiej, Jakuba Bdowskiego (kl. IVb – do konkursu przygotowywaa p. Renata Rzepecka), Piotra Maciejewskiego (kl.Vb – do konkursu przygotowywaa p. Krystyna Kurek)
2. Laureaci Oglnopolskiego Konkursu Historycznego „KRG” – w kategorii test - Borys Bk kl VIa, – w kategorii album - Oliwia Grabarczyk kl. V b. Do konkursu przygotowywaa p. Magdalena Banaszek
3. Wyrnienia w IV Oglnopolskim Konkursie Polonistycznym
„ Z poprawn polszczyzn na co dzie” dla :
- Karola Wasilewskiego konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
- Natalii Markowicz VI a Do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
- Lidii Zibki IV a Do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
- Anny Wojciechowskiej III a KZ Do konkursu przygotowyway, p. Mirosawa Bryszewska, p. Katarzyna Hya
- Michaa Susika III b KZ - Do konkursu przygotowyway, p. Mirosawa Bryszewska, p. Katarzyna Hya
4. Wyrnienie dla Lidii Zibki uczennicy klasy IVa w IV edycji Oglnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jutro … w wiat" Do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
5. Lidia Zibka – uczennica klasy IV a szkoy podstawowej – uzyskaa dyplom III lokaty w Oglnopolskim Konkursie Humanistycznym „ Omnibus 2008” oraz dyplom III lokaty w Oglnopolskim Alfiku Humanistycznym 2007. Do konkursw przygotowywaa p. Grayna Wroska
6. Dyplom II lokaty w Oglnopolskim Alfiku Humanistycznym 2007 dla:
Oliwii Majsterek – klasa IV b – do konkursu przygotowywaa p. Katarzyna Borkowska
Justyny Kubik – klasa V b - do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
Anny Szymaskiej – klasa V a – do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
7. Dyplom III lokaty w Oglnopolskim Alfiku Humanistycznym 2007 uzyskali:
Rafa Felczak – klasa V a - do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
Klaudia Kapusta – klasa V b – do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
8. 23 miejsce w wojewdztwie dzkim i 2 miejsce w szkole zaja Justyna Kubik kl. V b 31 miejsce w wojewdztwie dzkim i 3 miejsce w szkole zaj Dawid Gapys kl. VI b w Oglnopolskim Konkursie Jzyka Angielskiego English High Flier 2007. Do konkursu uczniw przygotowywaa p. Anna Drabczyska
Konkursy wojewdzkie:
1. I miejsce dla chru ZSS w Wojewdzkim Festiwalu Piosenki i Taca
„Aleksandrowska Wiosna 2008” - do konkursu przygotowywaa p. Boena Komorowska.
2. III miejsce dla chru ZSS w Wojewdzkim Pikniku Chralnym organizowanym
w ramach oglnopolskiego programu rozwoju chrw szkolnych „piewajca Polska” – do konkursu przygotowywaa p. Boena Komorowska
Konkursy powiatowe:
1. III miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Europie, Europejczykach i Unii Europejskiej.
Prezentacja makiety – „Koloseum”: Joachimiak Magda, Mirowski Dominik, Staszak Marlena
Konkurs wiedzy: Klaudia Kapusta, Justyna Kubik, Daniel Przybysz – uczniowie klasy V b. Do konkursu przygotowywaa p. Magdalena Banaszek
Konkursy gminne:
1. I miejsce w II Gminnym Konkursie Ortograficznym dla Oliwii Majsterek kl. IVb (Do konkursu przygotowywaa p. Katarzyna Borkowska)
II miejsce w II Gminnym Konkursie Ortograficznym dla Lidii Zibki kl. IVa (Do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska )
III miejsce dla zespou - w II Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez ZSS
2. II miejsce dla uczniw klas szstych ( Cezary Opoczyski, Dawid Gapys, Marcin Szymaski, Karol Wasilewski) w konkursie Matematyczne Zabawy – do konkursu przygotowywaa p. Renata Rzepecka
3. III miejsce w Konkursie Wiedzy o Aleksandrowie dzkim - do konkursu przygotowywaa p. Grayna Kwiatkowska
4. Wyrnienie dla Marty Sjki kl. IV b w Konkursie Poetyckim „FRASZKA O ALEKSANDROWIE” - opiekun p. Katarzyna Borkowska
5. IV miejsce dla zespou uczniw kl VIa w Gminnym Konkursie Polonistycznym „Aby jzyk gitki powiedzia wszystko, co pomyli gowa” – do konkursu przygotowywaa p. Grayna Wroska
6. Nagroda dla Kariny Woniak kl. II a w Konkursie Plastycznym „ALEKSANDRW W KRZYWYM ZWIERCIADLE” opiekun p.Elbieta Zadworska
Konkursy szkolne:
Laureaci Szkolnego Konkursu Jzyka Angielskiego :
1. Oliwia Majsterek kl. IV b, Dawid Gapys kl. VI b
2. Rita Andrzejczak kl. VI b
3. Justyna Kubik kl. V b,
4. Kamil Aleksandrowicz kl. VI a
Najwiksze osignicia sportowe uczniw Szkoy Podstawowej w
II semestrze 2007/2008

LEKKA ATLETYKA
 • I miejsce w Gminnym Czwrboju LA – DZ i CH
 • I miejsce w Powiatowym Czwrboju LA – DZ i CH
 • II miejsce w Rejonowym Czwrboju LA – DZ i CH
 • V miejsce w Wojewdzkim Czwrboju LA – CH
 • I miejsce w Wojewdzkim Czwrboju LA – DZ
 • IX miejsce - DZ w Mistrzostwach Polski w Czwrboju LA – 12 – 14.06.2008
  Skad druyny – Karolina Fornal, Izabela Gliska, Dagmara Gromek, Rita Andrzejczak, Aleksandra Olejniczak, Magdalena Kaczorowska.
GRY ZESPOOWE

 • I miejsce w Mini Pice Koszykowej w powiecie – CH
 • III miejsce w Mini Pice Koszykowej w rejonie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Rcznej w gminie – CH
 • II miejsce w Mini Pice Rcznej w powiecie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Nonej w gminie – CH
 • IV miejsce w Mini Pice Nonej w powiecie – CH
 • I miejsce w Mini Pice Rcznej – DZ i CH
 • V miejsce w Mini Pice Rcznej - CH
NAJWIKSZE OSIGNICIA INDYWIDUALNE UCZNIW
SZKOY PODSTAWOWEJ
Karolina Fornal – najlepsza zawodniczka w Wojewdzkim Czwrboju LA, mistrzyni Polski w biegu na 60m.
W punktacji zespoowej szk powiatu zgierskiego Sportowa Szkoa Podstawowa nr 3 zdobya I miejsce i puchar starosty zgierskiego.
Pitkow uroczysto wzbogaciy gratulacje i podzikowania rodzicom za trud wychowania oraz podzikowania nauczycielom za nauczanie i opiek. Pani dyrektor zapoznaa take wszystkich z Listem Otwartym dzkiego Kuratora Owiaty dotyczcym bezpieczestwa podczas letniego wypoczynku.
KLASY I – II GIMNAZJUM
Zakoczenie roku szkolnego dla klas I – II odbyo si w trzeciej, ostatniej ju w tym dniu grupie. Take tutaj pani dyrektor Elbieta Gowacka docenia osignicia i sukcesy uczniw, wrczajc im wiadectwa z wyrnieniem i nagrody.
Uczniowie, ktrzy uzyskali wiadectwa z wyrnieniem (rednia ocen 4,75 i powyej oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe):
Klasa I a
wychowawca p. Magdalena Chmielarska
– rednia klasy: 4,06
 • Norbert Janiszewski – 5,36
 • Martyna Grabarczyk - 5,35
 • Joanna Felczak – 5,21
 • Kamil Sjka – 4,86
 • Mateusz Baszczyk – 4,86
 • Szymon Pietrzykowski – 4,79

Klasa I b
wychowawca p. Katarzyna Borkowska
– rednia klasy: 3,57

 • Anna Pawowska – 4,78


Klasa II a
wychowawca p. Ewa Jwiak
– rednia klasy: 3,88

 • Amalia Habib – 5,0

Klasa II b
wychowawca p. Bogumia Szymaska
– rednia klasy: 3,45
 • Andrzej Musia – 5,35
 • Mateusz Olborski – 4,93
 • Izabela Turek – 4,86
 • Patryk Lebor – 4,79

Sukcesy uczniw klas I – II gimnazjum w konkursach przedmiotowych
Konkursy oglnopolskie:
1. Wyrnienie dla Mateusza Baszczyka ucz. kl. I a w Midzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur Europejski 2008” - do konkursu przygotowaa p. Ewa Jwiak
2. Oglnopolski Konkurs Wiedzy Poarniczej
3. Dyplom Laureata III stopnia, 12 miejsce w wojewdztwie dzkim i 1 miejsce w szkole zaja Katarzyna Szymaska kl. III b w Oglnopolskim Konkursie Jzyka Angielskiego English High Flier 2007 Do konkursu przygotowywaa p. Anna Drabczyska
Konkursy wojewdzkie:
1. I miejsce dla chru ZSS w Wojewdzkim Festiwalu Piosenki i Taca
„Aleksandrowska Wiosna 2008” w kategorii chrw do lat 15- uczniw przygotowywaa p. Boena Komorowska.
2. III miejsce dla chru ZSS w Wojewdzkim Pikniku Chralnym organizowanym
w ramach oglnopolskiego programu rozwoju chrw szkolnych „piewajca Polska” – uczniw przygotowywaa p. Boena Komorowska
3. Udzia uczniw w Konkursie Wiedzy o Regionie „ Magiczne miejsca wojewdztwa dzkiego” organizowanego pod patronatem Marszaka Wojewdztwa dzkiego o raz dzkiego Kuratora Owiaty. Do II etapu zakwalifikowa si Norbert Janiszewski ucz. kl I a . Do konkursu przygotowaa p. Magdalena Banaszek
4. Oglnopolski Alfik Humanistyczny 2007:
Dyplom II lokaty - Izabela Turek – klasa II b (opiekun p. Magdalena Wojciechowska) i dyplom III lokaty - Agata Mielczarek – klasa III b (opiekun p. Katarzyna Borkowska)
5. Oglnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus 2008”:
Dylom III lokaty - Izabela Turek – uczennica klasy II b - opiekun p. Magdalena Wojciechowska
6. Finalistka Wojewdzkiego Konkursu Biologicznego - Alicja Pietrzak III a.
Do konkursu przygotowaa p. Liliana Lipiska
7. I miejsce w Kaliskim Konkursie Informatycznym - Daniel Schmidt III a – nagroda monitor LCD. Do konkursu przygotowaa p. Ewa Jwiak.
8. Wyrnienie dla Mateusza Baszczyka kl. I a w IV Oglnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawn polszczyzn na co dzie”. Do konkursu przygotowaa p. Magdalena Wojciechowska
9. Bardzo dobry wynik uzyskaa Katarzyna Szymaska III b w Oglnopolskim Konkursie Ekologicznym EKO-PLANETA. Do konkursu przygotowaa p. Liliana Lipiska
10. Nagrod na szczeblu wojewdzkim w II Edycji Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego „W Polsce bije serce wiata …” zdobya Agata Mielczarek ucz. kl. III b. Jej praca zakwalifikowaa si do etapu oglnopolskiego, ktry nie zosta jeszcze rozstrzygnity. Do konkursu przygotowaa p. Boena Komorowska
Konkursy powiatowe
1. I miejsce Katarzyna Szymaska III b oraz IV miejsce Karolina Karasiak III b
w VII Powiatowym Konkursie Chemicznym. Do konkursu przygotowaa
p. Bogumia Szymaska
2. IV miejsce uczniw klasy I b w konkursie „Wiedza o kulturze krajw angielskiego obszaru jzykowego”. Do konkursu przygotowaa p. Anna Rejniak
3. VI miejsce dla zespou uczniw z klas II: Bartomieja Cecota, Adama uczko,
Szymona Robaszkiewicza - w Powiatowym Konkursie Wiedzy
o Bezpieczestwie w Ruchu Drogowym. Do konkursu przygotowa p. Robert Pietrzak
Konkursy gminne:
1. I miejsce Izabela Kwiatkowska kl. III b
Wyrnienia: - Bartomiej Cecot II a, Justyna Trawiska kl. II a w Konkursie Plastycznym „Aleksandrw w krzywym zwierciadle”. Do konkursu przygotowaa p. Boena Komorowska.
2. Wysokie lokaty w II Midzyszkolnym Konkursie Ortograficznym:
I miejsce – Mateusz Baszczyk w kategorii klas pierwszych
II miejsce – Lena Maciaszczyk w kategorii klas pierwszych
II miejsce – Amalia Habib w kategorii klas drugich
III miejsce – Iza Turek w kategorii klas drugich
III miejsce – Katarzyna Koka w kategorii klas trzecich
Do konkursu przygotoway p. Magdalena Wojciechowska, p. Katarzyna Borkowska.
3. Dyplomy uznania dla uczennic kl. III b Katarzyny Szymaskiej i Karoliny Karasiak w Konkursie Historycznym „Cudze chwalicie, swego nie znacie". Do konkursu przygotowaa p. Magdalena Banaszek
4. Nagroda dla Jarosawa Piotrowskiego kl. III b
Wyrnienia dla Sebastiana Papisa i Rafaa Grniaka kl. III b w konkursie poetyckim „Fraszka o Aleksandrowie” - opiekun p. Katarzyna Borkowska
Sukcesy sportowe
Po zwycistwach w zawodach powiatowych i rejonowych nasi uczniowie wspaniale wystartowali w Finale Wojewdzkim Ligi Szkolnej (30.05.2008r.).
Zesp chopcw zdoby 1584 punkty i zaj I miejsce w wojewdztwie dzkim.
Zesp dziewczt zdoby 1321 punktw i zaj II miejsce w wojewdztwie dzkim.
Zespoy dziewczt i chopcw uzyskay awans na Fina Krajowy Ligi Szkolnej, ktry odby si 15 czerwca 2008 roku w Biaymstoku.
W tych zawodach wietnie zaprezentowali si chopcy, ktrzy zajli bardzo wysokie IV miejsce. To najlepsze miejsce w historii startw naszej szkoy w zawodach Finau Krajowego Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. Zesp chopcw zdoby 1606 punktw.
Zesp dziewczt zdoby 1396 punktw i zaj IX miejsce.
Biorc pod uwag, e w naszej druynie nie wystartowaa adna uczennica z klasy III, jest to bardzo dobry wynik. Mamy nadziej, e dziewczta za rok zaprezentuj si jeszcze lepiej i zajm miejsce na podium.
Trenerzy zespow: Robert Joachimiak, Pawe Zdrajkowski, Kazimierz Tomczyk, Leszek Lipiski.
Na tych zawodach w konkurencjach indywidualnych zdobylimy 5 medali.
Medale zote zdobyli:
Patryk Rakowski w rzucie dyskiem z wynikiem 53,43m (trener Robert Joachimiak).
Julita Sikora w rzucie dyskiem z wynikiem 37,42m (trener Robert Joachimiak).
Robert Zaoga w pchniciu kul z wynikiem 15,03m (trener Robert Joachimiak).
Medal srebrny zdoby:
Maciej Rutkowski w rzucie dyskiem z wynikiem 47,59m (trener Robert Joachimiak).
Medal brzowy zdoby:
Rafa Grniak w skoku w dal z wynikiem 6,02m (trener Pawe Zdrajkowski).
W punktacji indywidualnej najlepszy wynik zawodw uzyska Patryk Rakowski za wynik 53,43m w rzucie dyskiem (198 punktw).

 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie gimnazjum mogli obejrze program artystyczny w wykonaniu najstarszych gimnazjalistw, ktrzy z ezk w oku poegnali si ze szko.
Po apelu w kadej grupie wiekowej wychowawcy klas wrczyli w klasach wiadectwa i yczyli dzieciom i modziey udanych, radosnych i bezpiecznych wakacji.
[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA