I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zakoczenie klas III gimnazjum [data utworzenia: 2008-06-21 ]
Zakoczenie klas III gimnazjum
Dnia 17.06.2008 r. o godz. 17.00 odbyo si uroczyste poegnanie uczniw klas trzecich:
  • kl. III a wychowawca p. Magdalena Wojciechowska
  • kl. III b wychowawca p. Liliana Lipiska
W piknie udekorowanej sali gimnastycznej spotkali si uczniowie, rodzice, rada pedagogiczna i pracownicy szkoy. Wrd zaproszonych goci byli: Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki pan Jacek Lipiski, Z-ca Burmistrza pani Renata wiciak-Ruda, Przewodniczcy Rady Miejskiej pan Leszek Pierlejewski, Naczelnik Wydziau Edukacji pani Hanna Beda, prezes ZOZNP pani Stanisawa Raczyska oraz dyrektorzy szk ponadgimnazjalnych.
"wiecie nasz, daj nam wiele jasnych dni …" – ten cytat stanowi motto caej uroczystoci. Przemwienie Dyrektora Zespou Szk Sportowych Pani Elbiety Gowackiej rozpoczo cz oficjaln. Nastpnie wrczono uczniom nagrody ksikowe i dyplomy za wybitne osignicia w nauce
i wzorowe zachowanie, aktywn dziaalno w organizacjach szkolnych
i znaczce sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

I tak po wiadectwa z wyrnieniem i nagrody wystpili:

z kl. III a
1. Katarzyna Koka – 5,43
2. Alicja Pietrzykowska – 5,0
3. Marta Popawska – 4,93

z kl. III b
1. Katarzyna Szymaska – 5,4
2. Karolina Karasiak – 5,14
3. Milena Grabowska – 4,86
4. Agata Mielczarek – 4,78

Dyrekcja i wychowawcy podzikowali rodzicom najlepszych uczniw oraz rodzicom, na ktrych pomoc i zaangaowanie zawsze mona byo liczy.
Kolejnym punktem uroczystoci by program sowno – muzyczny zatytuowany „wiecie nasz”. Program o charakterze refleksyjnym zakoczy si wizj wiata na wesoo, czyli szkolnym kabaretem. Na uwag zasuguje pikne wykonanie poloneza przez trzecioklasistw. Uczniowie podzikowali nauczycielom za wsplnie spdzone chwile i za trud woony w edukacj modych umysw oraz wychowanie. Dopenieniem podzikowa byy kwiaty wrczone nauczycielom, pozostaym pracownikom szkoy oraz zaproszonym gociom.
Po czci oficjalnej przyszed czas na zabaw. Gimnazjalici bawili si na balu przy suto zastawionych stoach przygotowanych przez rodzicw.

yczymy, eby absolwentom gimnazjum wiat da jak najwicej jasnych dni.
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA