I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Święto Szkoły w Zespole Szkół Sportowych [data utworzenia: 2008-11-06 ]
Święto Szkoły w Zespole Szkół Sportowych
Ślubowanie pierwszoklasistów
Każdego roku październik jest w Zespole Szkół Sportowych miesiącem szczególnym. Wtedy zawsze odbywa się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. W bieżącym roku szkolnym uroczystość ślubowania odbyła się 10 października w dwu grupach wiekowych.
Grupa klas „0” – III Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego rozpoczęła uroczysty apel o godz. 9.00. Bohaterami tego dnia byli uczniowie klasy I a wraz z wychowawczynią – panią Mirosławą Bryszewską i klasy I b z wychowawczynią - panią Katarzyną Hyża. Widownię stanowili zaproszeni goście: pan burmistrz Jacek Lipiński, pani Maria Szulc – dyrektor Oddziału Szkolnictwa Ogólnego Kuratorium Oświaty w Łodzi, były dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 pani Halina Zawiślak, pani dyrektor Elżbieta Głowacka, nauczyciele, licznie zebrani rodzice pierwszoklasistów, delegacja dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz uczniowie młodszej grupy wiekowej.W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pierwszoklasiści zaprezentowali część artystyczną. Przejęci swoim pierwszym występem przed tak licznym gronem, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Do swojego programu zaprosili panią Jesień i Wróżkę. Jesień przyniosła pierwszakom grzyby, owoce i warzywa. Wróżka natomiast poddała uczniów egzaminowi. Klasy pierwsze odpowiedziały na pytania Wróżki celująco.
Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie, zgodnie z tradycją szkoły, ślubowanie złożyli rodzice uczniów.
Dalszą częścią uroczystości było pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły, dotykając ozdobnym, dużym ołówkiem ramienia ucznia wypowiadała słowa: „Pasuję Cię na ucznia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3”. Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Głowacka wręczyła wychowawcom i uczniom Akty Nadania Izb Lekcyjnych oraz zaprosiła bohaterów dnia na słodki poczęstunek.
Ważnym momentem uroczystości w grupie klas 0 – III szkoły podstawowej było wystąpienie pani dyrektor Elżbiety Głowackiej, która podziękowała obecnej na spotkaniu pani Marii Szulc – dyrektorowi Oddziału Szkolnictwa Ogólnego Kuratorium Oświaty w Łodzi za wspieranie i nadzorowanie naszej szkoły, której była wieloletnim wizytatorem.
Uczniowie z klas I – III Miejskiego Gimnazjum Sportowego spotkali się na uroczystości ślubowania o godz. 11.00. Na sali oprócz uczniów obecni byli: dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół pani Katarzyna Ochnik, dyrektor szkoły pani Elżbieta Głowacka, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.
Pierwszoklasiści w obecności wszystkich zgromadzonych przysięgali na sztandar m.in.: być dobrymi uczniami, przestrzegać zasad obowiązujących w szkole, brać przykład z patrona naszej szkoły, rozwijać siebie, poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, brać czynny udział w zawodach sportowych, wydarzeniach i uroczystościach szkolnych. Następnie pięknie odśpiewano Gaudeamus Igitur. Kolejnym punktem programu była część artystyczna, w której uczniowie przedstawili korzyści płynące ze zdobywania nauki.
Pasowania uczniów złotym kolcem dokonał absolwent naszej szkoły, olimpijczyk – pan Andrzej Grabarczyk. Dyrektor szkoły pani Elżbieta Głowacka wręczyła klasie I a wraz z wychowawcą panem Tomaszem Kozanecki i klasie I b z wychowawcą panem Stanisławem Borzęckim pamiątkowe Akty Ślubowania.
Po części oficjalnej był czas na pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek w klasach.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom wielu sukcesów w nauce i sporcie!
Otrzęsiny Czwartoklasistów
10 października 2008 r. w naszej szkole miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie - tym razem dla czwartoklasistów. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Justyny Pałki i pani Agnieszki Kowalczyk przygotował dla nich otrzęsiny. Uczniowie klas czwartych musieli przejść ”trudne” egzaminy z poszczególnych przedmiotów, np. zbudować z figur geometrycznych postać czwartoklasisty, rozwiązać test przyrodniczy, odpowiedzieć na pytania dotyczące patrona naszej szkoły, skakać przez skakankę i strzelać bramki w unihocku.
Uczniowie poradzili sobie doskonale z wszystkimi zadaniami i po złożeniu przysięgi przyjęto ich do grona grupy wiekowej klas IV – VI Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA