I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
LISTOPAD-MIESIC PAMICI NARODOWEJ [data utworzenia: 2009-02-15 ]
 

LISTOPAD

MIESICEM PAMICI NARODOWEJ

 Zesp Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego to szkoa, ktrej mury co roku opuszcza kolejne pokolenie modych ludzi. S to osoby pene wiedzy,ktr zdobywaj na lekcjach przez wiele lat nauki oraz niejednokrotnie mistrzowie sportu. W placwce jak jest nasza szkoa ogromn uwag przywizujemy take do tradycji oraz historii szkoy, miasta i kraju.
 Zaley nam, aby kady, bez wzgldu na wiek i zainteresowania czu si prawdziwym aleksandrowianinem, ale przede wszystkim Polakiem. W tym celu podejmujemy wiele stara o to, aby uwiadomi uczniom i zaszczepia w ich sercach od najmodszych lat patriotyzm lokalny oraz narodowy.
     Wrzesie i padziernik to miesice, w ktrych wspominamy patrona szkoy Jzefa Jaworskiego. Organizujemy Memoria i specjalne lekcje Jemu powicone.
 W listopadzie – miesicu, ktry kojarzy si kademu Polakowi z odzyskaniem niepodlegoci – apel i zajcia lekcyjne. Co roku bierzemy take udzia w uroczystociach gminnych z okazji wita Niepodlegoci.
 Od tego roku szkolnego chcielibymy wprowadzi na stae do szkolnego kalendarium konkursy tematycznie zwizane z tym wanym wydarzeniem.
 • Literacki Konkurs Patriotyczny
 • Konkurs Recytatorski
 • Konkurs Plastyczny
 • Konkurs Wiedzy o Krajach Starego Kontynentu
 Honorowy patronat nad tymi konkursami obj Pan Burmistrz Jacek Lipiski oraz Pani Pose na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk.
Naszym marzeniem jest rozszerzenie ich zasigu w kolejnych latach na wszystkie szkoy gminy Aleksandrw dzki.
Na pocztku listopada uczniowie zapoznali si z regulaminami poszczeglnych konkursw. Nad prawidowym przebiegiem wszystkich czuwaa Pani dyrektor – Elbieta Gowacka oraz pomysodawcy: Renata Mroziska i Grayna Wroska.
1 grudnia 2008 r. odbyo si ich uroczyste podsumowanie. Uroczysto swoj obecnoci uwietnili:
 • Pani Agnieszka Hanajczyk – Pose na Sejm RP
 • Pani Renata wiciak - Ruda – Zastpca Burmistrza Gminy Aleksandrw dzki
 • Pani Hanna Beda – Naczelnik Wydziau Edukacji
 • Pani Magorzata Grabarczyk – przewodniczca Koa i Klubu Platformy Obywatelskiej w Aleksandrowie, przewodniczca Komisji Owiaty, przewodniczca Rady Rodzicw
 • Pani Iwona Dbek – Kierownik Orodka Opieki Spoecznej
 • Pani Anetta Jakubowska - Zastpca Przewodniczcego Rady Miejskiej
 • Pani Stanisawa Raczyska – Prezes ZNP w Aleksandrowie dzkim
 Laureaci poszczeglnych konkursw:

I.    Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Starego Kontynentu  - nauczyciele prowadzcy: Magdalena Kalista, Justyna Paka, Renata Mroziska.
Udzia w nim brali uczniowie klas V i VI SP.

I miejsce    – Justyna Kubik – uczennica klasy VIb
II miejsce  – Magdalena Joachimiak – uczennica klasy VIb
III miejsce – Bartomiej Dbek – ucze klasy VI a

Wyrnienia:
•    Daniel Przybysz – ucze klasy VI b
•    Lidia Zibka – uczennica klasy Va
•    Anna Szymaska – uczennica klasy Via
•    Edyta Podbska – uczennica klasy Via
•    Nina Lipka- uczennica klasy VIa
•    Anna Kowalczyk – uczennica klasy Via
•    Alicja Gut- uczennica klasy Via
•    Magdalena witosawska- uczennica klasy Va
•    Klaudia Kapusta – uczennica klasy VIb
•    Rafa Felczak – ucze klasy VI a
•    Piotr Fibich – ucze klasy VI a

 II.    Szkolny Konkurs Poezji Patriotycznej – nauczyciele prowadzcy: Grayna Wroska, Grayna Kwiatkowska, Marzena Samulska, Katarzyna Borkowska, Magdalena Wojciechowska.
Udzia w nim brali uczniowie klas IV- VI SP oraz I – III Gimnazjum

Szkoa Podstawowa:


I miejsce    – Anna Szymaska     – uczennica klasy VI a
II miejsce  – Lidia Zibka             – uczennica klasy V a
III miejsce – Anna Kowalczyk      – uczennica klasy VI a

Wyrnienia:
•    Klaudia Szczerbicka – uczennica klasy IV b
•    Natalia Filiska – uczennica klasy IV b
•    Joanna Komider – uczennica klasy IV a
•    Marta Sjka – uczennica klasy V b
•    Artur Gruszczyski – ucze klasy V b
•    Klaudia Kapusta – uczennica klasy VI b
•    Justyna Kubik – uczennica klasy VI b
•    Alicja Gut – uczennica klasy VI a

Gimnazjum:

I miejsce    – Marta Jdrzejczak     – uczennica klasy III a
II miejsce  – Martyna Grabarczyk – uczennica klasy II a
III miejsce – Amalia Habib              – uczennica klasy III a

Wyrnienie:
•    Joanna Felczak – uczennica klasy II a
 III.    Szkolny Patriotyczny Konkurs Literacki – nauczyciele prowadzcy: Grayna Wroska, Marzena Samulska, Grayna Kwiatkowska, Magdalena Wojciechowska
Udzia w nim brali uczniowie klas IV- VI SP oraz I – III Gimnazjum

Szkoa Podstawowa:

I miejsce    – Lidia Zibka        – uczennica klasy V a
II miejsce  – Emilia Glapska    – uczennica klasy V a
II miejsce  – Anna Szymaska – uczennica klasy VI a
III miejsce – Justyna Kubik      - uczennica klasy VI b
III miejsce -  Bartomiej Dbek – ucze klasy VI a

Gimnazjum:

Wyrnienie:
•    Norbert Janiszewski – ucze klasy II
 IV.    Szkolny Konkurs Plastyczny – nauczyciele prowadzcy: Elbieta Gowacka, Marta Lewandowska, Renata Mroziska
Udzia w nim brali uczniowie klas I – III KZ

I miejsce    – Iwo Kargowski     – ucze klasy II b
II miejsce  – Oliwia Niemier     – uczennica klasy II b
III miejsce – Albert Hoba          – ucze klasy II b

Wyrnienia:
•    Micha Gebel – ucze klasy IIa
•    Weronika Katarzyska –uczennica klasy IIa
•    Micha Hyy- ucze klasy IIb
•    Mateusz Stepie – ucze klasy II b
•    Justyna Sobczak – uczennica klasy IIa
•    Kacper Baszczyk - ucze klasy IIb
 Wszyscy uczniowie biorcy udzia w konkursach otrzymali dyplomy. Laureaci oprcz dyplomw – nagrody rzeczowe ufundowane przez Pani Pose Agnieszk Hanajczyk, Czonkw Koa Klubu Platformy Obywatelskiej i Rad Rodzicw.
Dodatkow atrakcj by wsplny wyjazd 8 grudnia 2008 r. do gmachu Sejmu RP oraz spacer po warszawskiej Starwce.
Wszyscy laureaci konkursw oraz uczniowie, ktrzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce wybrali si tam wraz z opiekunami:
•    pani dyrektor – Elbiet Gowack
•    pani wicedyrektor – Renat Rzepeck
•    pani pedagog – Renat Mrozisk
•    pani Grayn Kwiatkowsk
•    pani Grayna Wrosk
•    panem Tomaszem Kozaneckim

Organizatorami i sponsorami wyjazdu do Warszawy byli Pani Pose RP- Agnieszka Hanajczyk oraz Pan Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki –Jacek Lipiski.
 Wszystkim sponsorom i osobom, ktre wspary organizacj szkolnych konkursw serdecznie dzikujemy.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 
 ( 640 x 480 )
 ( 640 x 480 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA