I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2003! [data utworzenia: 2009-02-28 ]
 
 
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2003!
   
Zapraszamy na zebranie wszystkich rodzicw,  ktrzy s zainteresowani edukacj swoich dzieci w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jzefa Jaworskiego.
W dniu 5 marca 2009 roku o godzinie 17.00 (czwartek) w Zespole Szk Sportowych im. Jzefa Jworskiego odbdzie si spotkanie rodzicw dzieci urodzonych w roku 2003, ktrych dzieci bray udzia w sprawdzianach lekkoatletycznych. Spotkanie dotyczy wprowadzenia reformy programowej z dniem 01.09.2009r.  Wyej wymieniona reforma daje Pastwu prawo i moliwo zapisu swojego dziecka do szkoy podstawowej w wieku szeciu lat. W czasie spotkania zostan przedstawione midzy innymi nowe podstawy programowe:
  • oddziau przedszkolnego
  • klasy pierwszej szkoy podstawowej
 Serdecznie zapraszam
Dyrektor szkoy – Elbieta Gowacka[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA