I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2003! [data utworzenia: 2009-02-28 ]
 
 
Rodzice dzieci urodzonych w roku 2003!
   
Zapraszamy na zebranie wszystkich rodziców,  którzy są zainteresowani edukacją swoich dzieci w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego.
W dniu 5 marca 2009 roku o godzinie 17.00 (czwartek) w Zespole Szkół Sportowych im. Józefa Jworskiego odbędzie się spotkanie rodziców dzieci urodzonych w roku 2003, których dzieci brały udział w sprawdzianach lekkoatletycznych. Spotkanie dotyczy wprowadzenia reformy programowej z dniem 01.09.2009r.  Wyżej wymieniona reforma daje Państwu prawo i możliwość zapisu swojego dziecka do szkoły podstawowej w wieku sześciu lat. W czasie spotkania zostaną przedstawione między innymi nowe podstawy programowe:
  • oddziału przedszkolnego
  • klasy pierwszej szkoły podstawowej
 Serdecznie zapraszam
Dyrektor szkoły – Elżbieta Głowacka[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA