I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Przedsiębiorczość–wychowanie przez działanie [data utworzenia: 2009-02-28 ]
  Przedsiębiorczość – wychowanie przez działanie!
 W Miejskim Gimnazjum Sportowym od lutego 2009 chętni uczniowie klas II gimnazjalnych uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych z przedsiębiorczości prowadzonych przez pedagoga szkolnego Renatę Mrozińską oraz panią Beatę Marszałek z Przyjaznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Łódzkim.
     Program „ Przedsiębiorczość” jest projektem edukacyjnym dla uczniów gimnazjum. Jedną z jego głównych idei jest nauka przez działanie, w takcie której nauczyciel staje się partnerem ucznia, nie podejmuje za niego decyzji, ale pomaga mu analizować jej skutki i wyciągać wnioski na przyszłość.
    Program „Przedsiębiorczość” inspiruje inwencję uczniów, umożliwia ich działania pełne inicjatywy, kształtuje postawy człowieka aktywnego, stawiającego na rozwój własny oraz otaczającego go środowiska.

 Program ten:

  • Służy integracji zespołów międzyklasowych
  • Promuje wśród uczniów kreatywne i przedsiębiorcze postawy
  • Przygotowuje do efektywnej pracy w grupie
  • Korzystnie wpływa na kształtowanie się wzajemnych relacji uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel
  • Motywuje i mobilizuje uczestników do zainteresowania się potrzebami innych osób oraz  swojego środowiska
  • Kształtuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje
  • Zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań
  • Wdraża młodzież do samodzielnego planowania i organizacji pracy
  • Stawarza szansę uczniom do prezentowania własnych osiągnięć i realizacji planów.
 Człowiek, który potrafi odpowiedzialnie i samodzielnie realizować powierzone zadania, potrafi być twórczy, umie rozwiązywać powstałe problemy, proponuje nowe rozwiązania zasługuje na miano przedsiębiorczego.
     Jednym z zasadniczych działań jest nawiązanie współpracy młodzieży ze środowiskiem lokalnym przy realizacji rozmaitych przedsięwzięć. Taka współpraca pozwala młodzieży na poznanie zastosowań wiedzy teoretycznej, nabywanej w czasie zajęć szkolnych i zweryfikowanie jej w praktycznym działaniu. Uczniowie podejmują określone, celowe i  przemyślane wcześniej działania.   [ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA