I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Przedsibiorczo–wychowanie przez dziaanie [data utworzenia: 2009-02-28 ]
  Przedsibiorczo – wychowanie przez dziaanie!
 W Miejskim Gimnazjum Sportowym od lutego 2009 chtni uczniowie klas II gimnazjalnych uczestnicz w zajciach pozalekcyjnych z przedsibiorczoci prowadzonych przez pedagoga szkolnego Renat Mrozisk oraz pani Beat Marszaek z Przyjaznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie dzkim.
     Program „ Przedsibiorczo” jest projektem edukacyjnym dla uczniw gimnazjum. Jedn z jego gwnych idei jest nauka przez dziaanie, w takcie ktrej nauczyciel staje si partnerem ucznia, nie podejmuje za niego decyzji, ale pomaga mu analizowa jej skutki i wyciga wnioski na przyszo.
    Program „Przedsibiorczo” inspiruje inwencj uczniw, umoliwia ich dziaania pene inicjatywy, ksztatuje postawy czowieka aktywnego, stawiajcego na rozwj wasny oraz otaczajcego go rodowiska.

 Program ten:

  • Suy integracji zespow midzyklasowych
  • Promuje wrd uczniw kreatywne i przedsibiorcze postawy
  • Przygotowuje do efektywnej pracy w grupie
  • Korzystnie wpywa na ksztatowanie si wzajemnych relacji ucze-ucze, ucze-nauczyciel
  • Motywuje i mobilizuje uczestnikw do zainteresowania si potrzebami innych osb oraz  swojego rodowiska
  • Ksztatuje odpowiedzialno za podejmowane decyzje
  • Zachca uczniw do rozwijania wasnych zainteresowa
  • Wdraa modzie do samodzielnego planowania i organizacji pracy
  • Stawarza szans uczniom do prezentowania wasnych osigni i realizacji planw.
 Czowiek, ktry potrafi odpowiedzialnie i samodzielnie realizowa powierzone zadania, potrafi by twrczy, umie rozwizywa powstae problemy, proponuje nowe rozwizania zasuguje na miano przedsibiorczego.
     Jednym z zasadniczych dziaa jest nawizanie wsppracy modziey ze rodowiskiem lokalnym przy realizacji rozmaitych przedsiwzi. Taka wsppraca pozwala modziey na poznanie zastosowa wiedzy teoretycznej, nabywanej w czasie zaj szkolnych i zweryfikowanie jej w praktycznym dziaaniu. Uczniowie podejmuj okrelone, celowe i  przemylane wczeniej dziaania.   [ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA