I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Oddzia przedszkolny! [data utworzenia: 2009-04-27 ]
  ODDZIA PRZEDSZKOLNY !
 Zapraszamy zainteresowanych rodzicw! 
 Dyrekcja Zespou Szk Sportowych im. Jzefa Jaworskiego
w Aleksandrowie dzkim informuje, e s jeszcze wolne miejsca
w oddziale przedszkolnym.
Zapraszamy rodzicw dzieci urodzonych w roku 2003 i 2004  
do sekretariatu szkoy w godz. 8.00 – 15.45.
Ilo miejsc ograniczona. O przyjciu dzieci decyduje kolejno zgosze.

[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA