I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Obchody wiatowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich [data utworzenia: 2009-05-01 ]
 Obchody wiatowego Dnia Ksiki i Praw Autorskich
 
 23 kwietnia na caym wiecie obchodzony jest wiatowy Dzie Ksiki i Praw Autorskich. Zosta on ustanowiony przez Organizacj Narodw Zjednoczonych do Spraw Owiaty, Nauki
i Kultury (UNESCO) w 1995 roku. Celem wita jest promocja czytelnictwa, wspieranie edytorstwa oraz upowszechnianie wiedzy i edukacji w zakresie wasnoci intelektualnej chronionej prawami autorskimi.
Dzie Ksiki  uroczycie by obchodzony rwnie w naszej szkole. Z okazji tego wita panie pracujce w bibliotece szkolnej: Grayna Wroska i Grayna Kwiatkowska przygotoway okolicznociow wystaw usytuowan przy wejciu do szkoy. Ponadto zosta przeprowadzony konkurs czytelniczy „Czy znasz lektury szkolne?” w szkole podstawowej
w klasach I – III i IV – VI. Uczniowie, ktrzy zgosili si wczeniej do konkursu, 23 kwietnia  odpowiadali na pytania dotyczce znajomoci lektur.
W dniu 27 kwietnia 2009 r. panie bibliotekarki przedstawiy wyniki konkursu i wrczyy nagrody oraz dyplomy na apelu dla szkoy podstawowej.
Oto wyniki konkursu:
 KLASY I – VI SZKOY PODSTAWOWEJ
 
KLASA I A                                            KLASA I B
I miejsce – Zuzanna Kurowska         I miejsce – Krzysztof     Choys
II miejsce Nicola Mizerska              II miejsce – Gabriel Rakowiecki
III miejsce Wiktoria Bogusz           III miejsce – Joanna Makiewicz
W rywalizacji midzyklasowej (I A i I B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Zuzanna Kurowska
II miejsce – Krzysztof Choys
III miejsce – Nicola Mizerska
KLASA II A                                          KLASA II B
I miejsce – Micha Gebel                 I miejsce – Dominika Mianowska
II miejsce – Aleksandra uk           II miejsce – Kornelia Biernacka
III miejsce – Mateusz Marciniak     III miejsce – Kacper Baszczyk
 W rywalizacji midzyklasowej (II A i II B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Dominika Mianowska
II miejsce – Aleksandra uk
III miejsce – Kornelia Biernacka
KLASA III A                                        KLASA III B
I miejsce – Piotr Kucejko               I miejsce – Laura Patera
II miejsce – Inga Olczyk               II miejsce – Mateusz Pietrzak
III miejsce – Julia Szkudlarek       III miejsce – Micha Cukanow
 W rywalizacji midzyklasowej (III A i III B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Laura Patera
II miejsce –  Mateusz Pietrzak
III miejsce – Piotr Kucejko   
KLASA IV A                                          KLASA IV B
I miejsce –Karolina Dbowska          I miejsce – Micha Susik
II miejsce – Mikoaj Baraski           II miejsce – Ada Haas
III miejsce – Marta Drobnik            III miejsce – Klaudia Szczerbicka
 W rywalizacji midzyklasowej (IV A i IV B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Karolina Dbowska
II miejsce – Micha Susik
III miejsce – Mikoaj Baraski
KLASA V A                                            KLASA V B
I miejsce –Lidia Zibka                    I miejsce – Micha Wjciak
II miejsce – Magda witosawska    II miejsce – Magorzata Frcala
III miejsce – Ola Turajczyk             III miejsce – Jakub Bdowski
 W rywalizacji midzyklasowej (V A i V B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Lidia Zibka
II miejsce – Micha Wjciak
III miejsce – Magorzata Frcala
KLASA VI A                                           KLASA VI B
I miejsce – Anna Kowalczyk              I miejsce – Justyna Kubik
II miejsce – Bartomiej Dbek          II miejsce – Klaudia Kapusta
III miejsce –Rafa Felczak              III miejsce – Magdalena Joachimiak
 W rywalizacji midzyklasowej (VI A i VI B) najlepsi uczniowie otrzymali
NAGRODY I DYPLOMY:
I miejsce – Justyna Kubik
II miejsce – Klaudia Kapusta
III miejsce – Magdalena Joachimiak
 Zwycizcom gratulujemy![ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA