I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Zebrania z Rodzicami - marzec 2011 [data utworzenia: 2011-03-29 ]

 30 marzec 2011
 
 KLASA WYCHOWAWCASALA
 GODZ.

 oddzia
przedszkolny

p. Joanna Liberda B- 2
16.00
 IAp. Elbieta Jurek
 B- 3
 16.00
 IBp. Katarzyna Wiktorek
B- 104
 16.00
 IIAp. Magdalena Grabarczyk B- 4
 16.00
  IICp. Elbieta ZadworskaB- 103
16.00
 IIIAp. Mirosawa Bryszewska
B- 106
16.00
 IIIBp. Katarzyna Hya
B- 105
16.00
IVAp. Justyna Paka A - 202 17.00
IVBp. Magdalena KalistaC- 102 17.00
VAp. Anna Trawiska
 C- 101
17.00
 VBp. Marzena Samulska
A- 203
17.00
 VIAp. Krystyna Kurek
A - 10317.00
VIBp. Magdalena Chmielarska A- 102
17.00 
IA - G
p. Katarzyna Borkowska
C - 10118.00
 IB - Gp. Magdalena Wojciechowska
C - 10218.00
 IIA - Gp. Ewa Jwiak
C - 201
17.00
IIB - Gp. Liliana Lipiska
C - 203
18.00 
IIIA - Gp. Tomasz Kozanecki
C - 103
18.00
IIIB - G
 p. Bogumia Szymaska
C - 202
18.00
 

 Uwaga !
Zebranie klasy II b Szkoy Podstawowej
nie odbdzie si ze wzgldu na nieobecno wychowawcy.

 

 


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA