I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
„Patrz i zmieniaj” [data utworzenia: 2009-05-15 ]
 
„Patrz i zmieniaj” to program opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w ramach EDUKACJI GLOBALNEJ.
 „Patrz i zmieniaj” -  projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej, Fundacj dla Demokracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowany przez Centrum Edukacji Europejskiej.
 Projekt „Patrz i zmieniaj” jest adresowany do nauczycieli i uczniw gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych, uczestnictwo w nim jest bezpatne.
 W projekcie wykorzystywane s filmy dokumentalne przedstawiajce najwaniejsze zagadnienia wspczesnego wiata (prawa czowieka, ubstwo, demokracja, handel midzynarodowy) i ukazujce, w jaki sposb codzienne wybory Polakw wpywaj na ycie ludzi w innych regionach wiata.
 Celem edukacji globalnej i programu ”Patrz i zmieniaj” jest podniesienie wiadomoci uczniw na temat zagadnie rozwoju i globalnych wspzalenoci pomidzy Pnoc
a Poudniem oraz zachcenie ich do zaangaowania w promocj tej wiedzy wrd rwienikw.
 W ramach projektu nauczyciele prowadz z uczniami zajcia w oparciu o filmy dokumentalne i przygotowane do nich scenariusze zaj. Rol nauczycieli jest rwnie zachcenie uczniw do podjcia dziaa.
 Formy dziaalnoci: dyskusyjne kluby filmowe, kampanie informacyjne, krtkie warsztaty
i akcje promujce wiedz o krajach Globalnego Poudnia, happeningi, wystawy, debaty, zbirki.
 Dziki udziaowi w programie modzie zdobdzie nie tylko wiedz na temat sytuacji na wiecie, ale take umiejtnoci pozwalajce rozwija wsplne dziaania, nauczy si pracowa w grupie, planowa projekt i zdobdzie pierwsze dowiadczenia na polu aktywnoci obywatelskiej.
 Nauczyciele i uczniowie uczestniczcy w projekcie otrzymaj – zestaw filmw i ksik ze scenariuszami zaj napisanymi na ich podstawie, broszury na temat dziaa szkolnych dla uczniw, moliwo uczestnictwa w szkoleniach dla uczniw i nauczycieli, moliwo poyczania filmw z filmoteki CEO, stae wsparcie merytoryczne zespou programu.
 W Miejskim Gimnazjum Sportowym koordynatorem projektu jest pan Tomasz Kozanecki – nauczyciel WOS i geografii.
Wspodpowiedzialn jest pani Grayna Kwiatkowska - bibliotekarz i nauczyciel jzyka polskiego.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez CEO w odzi, na ktrym otrzymali materiay do realizacji programu.
Program w naszej szkole bdzie realizowany w dwch edycjach
od 1marca 2009 do 31 czerwca 2009  i od 1 wrzenia 2009 do 30 listopada 2009.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA