I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
„Patrz i zmieniaj” [data utworzenia: 2009-05-15 ]
 
„Patrz i zmieniaj” to program opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
w ramach EDUKACJI GLOBALNEJ.
 „Patrz i zmieniaj” -  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Fundację dla Demokracji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP realizowany przez Centrum Edukacji Europejskiej.
 Projekt „Patrz i zmieniaj” jest adresowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, uczestnictwo w nim jest bezpłatne.
 W projekcie wykorzystywane są filmy dokumentalne przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata (prawa człowieka, ubóstwo, demokracja, handel międzynarodowy) i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata.
 Celem edukacji globalnej i programu ”Patrz i zmieniaj” jest podniesienie świadomości uczniów na temat zagadnień rozwoju i globalnych współzależności pomiędzy Północą
a Południem oraz zachęcenie ich do zaangażowania w promocję tej wiedzy wśród rówieśników.
 W ramach projektu nauczyciele prowadzą z uczniami zajęcia w oparciu o filmy dokumentalne i przygotowane do nich scenariusze zajęć. Rolą nauczycieli jest również zachęcenie uczniów do podjęcia działań.
 Formy działalności: dyskusyjne kluby filmowe, kampanie informacyjne, krótkie warsztaty
i akcje promujące wiedzę o krajach Globalnego Południa, happeningi, wystawy, debaty, zbiórki.
 Dzięki udziałowi w programie młodzież zdobędzie nie tylko wiedzę na temat sytuacji na świecie, ale także umiejętności pozwalające rozwijać wspólne działania, nauczy się pracować w grupie, planować projekt i zdobędzie pierwsze doświadczenia na polu aktywności obywatelskiej.
 Nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają – zestaw filmów i książkę ze scenariuszami zajęć napisanymi na ich podstawie, broszury na temat działań szkolnych dla uczniów, możliwość uczestnictwa w szkoleniach dla uczniów i nauczycieli, możliwość pożyczania filmów z filmoteki CEO, stałe wsparcie merytoryczne zespołu programu.
 W Miejskim Gimnazjum Sportowym koordynatorem projektu jest pan Tomasz Kozanecki – nauczyciel WOS i geografii.
Współodpowiedzialną jest pani Grażyna Kwiatkowska - bibliotekarz i nauczyciel języka polskiego.
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez CEO w Łodzi, na którym otrzymali materiały do realizacji programu.
Program w naszej szkole będzie realizowany w dwóch edycjach
od 1marca 2009 do 31 czerwca 2009  i od 1 września 2009 do 30 listopada 2009.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA