I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Ortograffiti [data utworzenia: 2009-05-29 ]
 
 Program Edukacyjno – Terapeutyczny „Ortograffiti” to kompleksowy system pomocy dla uczniw z dysleksj.
Poprzez systematyczne wykonywanie wicze z zakupionych zeszytw wicze uczniowie rozwijaj twrcze mylenie, usprawniaj funkcje percepcyjno – motoryczne, ktre warunkuj prawidowy proces uczenia si, a take stymuluj oglny rozwj.
Seria „Ortograffiti” dla uczniw klas IV-VI skada si z 8 zeszytw wicze. Podzielono je na dwa poziomy trudnoci. Materia zawarty w tych zeszytach rozplanowany zosta na trzy lata. Kady zeszyt ma okrelon budow.
Materia wiczeniowy zosta podzielony na jednostki zwane blokami. Cz wicze z poszczeglnych blokw uczniowie wykonuj na zajciach, pozostae – w domu.
 Podczas zaj uczniowie rozmawiaj na bliskie im tematy. wiczenia w mwieniu maj zachci ucznia do wyraania opinii oraz powinny rozwija i wzbogaca sownik ucznia.
Takie elementy zaj ucz przede wszystkim budowania wypowiedzi poprawnych pod wzgldem gramatycznym i stylistycznym.
Baz wicze jest tekst wiodcy, po odczytaniu ktrego ucze udziela odpowiedzi na zadane pytania i wykonuje odpowiedni zestaw wicze. W ten sposb ucze uczy si – kontroluje poziom czytania ze zrozumieniem.
 Zrnicowana forma graficzna wicze: zmiana ksztatu kolumny, podzia na sylaby, kolorowo zaznaczone wyrazy, to zabiegi celowe. Maj zachci do czytania i nie mczy wzroku. Tekst wiodcy zawiera sownictwo zwizane z dan trudnoci ortograficzn.
 wiczenia zawarte w zeszytach inspiruj ucznia do wicze grafomotorycznych.
Gwnym celem zaj jest podniesienie wiadomoci ortograficznej uczniw. Zabawowy charakter wicze sprzyja rozbudzaniu ciekawoci poznawczej uczniw. Nauka przez zabaw jest nie tylko przyjemna, ale i bardzo efektywna.
Uzupenieniem zaj grupowych programu „Ortograffiti” jest samodzielna praca ucznia w domu. Ograniczenie pracy ucznia do zaj grupowych, bez systematycznej pracy w domu, spowoduje, e efekty bd mniej widoczne.[ Strona Gwna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby cign
 6. Wskazwkidopracy Rozmiar: 60.42KB
 5. DzieckopracujcenapodstawieProgramuORTOGRAFFITI Rozmiar: 31.74KB
 4. Zasadypracy Rozmiar: 68.1KB
 3. Organizacjapracy Rozmiar: 35.84KB
 2. Naczympolegapracazdzieckiemdyslektycznym Rozmiar: 65.54KB
 1. Pracazdzieckiemwdomu Rozmiar: 34.3KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA