I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Ortograffiti [data utworzenia: 2009-05-29 ]
 
 Program Edukacyjno – Terapeutyczny „Ortograffiti” to kompleksowy system pomocy dla uczniów z dysleksją.
Poprzez systematyczne wykonywanie ćwiczeń z zakupionych zeszytów ćwiczeń uczniowie rozwijają twórcze myślenie, usprawniają funkcje percepcyjno – motoryczne, które warunkują prawidłowy proces uczenia się, a także stymulują ogólny rozwój.
Seria „Ortograffiti” dla uczniów klas IV-VI składa się z 8 zeszytów ćwiczeń. Podzielono je na dwa poziomy trudności. Materiał zawarty w tych zeszytach rozplanowany został na trzy lata. Każdy zeszyt ma określoną budowę.
Materiał ćwiczeniowy został podzielony na jednostki zwane blokami. Część ćwiczeń z poszczególnych bloków uczniowie wykonują na zajęciach, pozostałe – w domu.
 Podczas zajęć uczniowie rozmawiają na bliskie im tematy. Ćwiczenia w mówieniu mają zachęcić ucznia do wyrażania opinii oraz powinny rozwijać i wzbogacać słownik ucznia.
Takie elementy zajęć uczą przede wszystkim budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym.
Bazą ćwiczeń jest tekst wiodący, po odczytaniu którego uczeń udziela odpowiedzi na zadane pytania i wykonuje odpowiedni zestaw ćwiczeń. W ten sposób uczeń uczy się – kontroluje poziom czytania ze zrozumieniem.
 Zróżnicowana forma graficzna ćwiczeń: zmiana kształtu kolumny, podział na sylaby, kolorowo zaznaczone wyrazy, to zabiegi celowe. Mają zachęcić do czytania i nie męczyć wzroku. Tekst wiodący zawiera słownictwo związane z daną trudnością ortograficzną.
 Ćwiczenia zawarte w zeszytach inspirują ucznia do ćwiczeń grafomotorycznych.
Głównym celem zajęć jest podniesienie świadomości ortograficznej uczniów. Zabawowy charakter ćwiczeń sprzyja rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów. Nauka przez zabawę jest nie tylko przyjemna, ale i bardzo efektywna.
Uzupełnieniem zajęć grupowych programu „Ortograffiti” jest samodzielna praca ucznia w domu. Ograniczenie pracy ucznia do zajęć grupowych, bez systematycznej pracy w domu, spowoduje, że efekty będą mniej widoczne.[ Strona Główna ]

P L I K I do pobrania kliknij na opis aby ściągnąć
 6. Wskazówki do pracy Rozmiar: 60.42KB
 5. Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI Rozmiar: 31.74KB
 4. Zasady pracy Rozmiar: 68.1KB
 3. Organizacja pracy Rozmiar: 35.84KB
 2. Na czym polega praca z dzieckiem dyslektycznym Rozmiar: 65.54KB
 1. Praca z dzieckiem w domu  Rozmiar: 34.3KB


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA