I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Dziecka - apel [data utworzenia: 2009-06-02 ]
  DZIE DZIECKA
Dnia 1 czerwca 2009 roku z okazji Dnia Dziecka odbyo si w naszej szkole spotkanie braci uczniowskiej z dyrekcj szkoy.
 Pani dyrektor Elbieta Gowacka w imieniu wszystkich pracownikw szkoy zoya uczniom najserdeczniejsze yczenia i wrczya im sodkie upominki ufundowane przez Rad Rodzicw.
Dyrektor szkoy odczytaa rwnie list od Organizatorw i Wolontariuszy Programu „Seniorzy w akcji” z yczeniami skierowanymi do wszystkich uczniw naszej szkoy.
 Na szczegln uwag zasuguj sowa:
„Jeli czasem trafi si Wam poraka, to przyjmijcie j z godnoci i naleytym szacunkiem dla lepszego przeciwnika. Ale przede wszystkim zwyciajcie!”
 Do tych przepiknych sw doczony by te upominek w postaci piki z autografami osb realizujcych program. Nauczycielki z naszej szkoy panie: Grayna Wroska i Renata Mroziska nawizay wspprac z dzkim Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, czego wynikiem byy warsztaty „Japonia: ludzie, krajobrazy, kultura” prowadzone w czasie ferii zimowych w naszej szkole.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 
 ( 800 x 600 )
 ( 800 x 600 )
 ( 436 x 600 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA