I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Rozpoczcie roku szkolnego 2009/2010 [data utworzenia: 2009-09-07 ]
 Uroczyste rozpoczcie
roku szkolnego 2009/2010

Dnia 1 wrzenia 2009 roku uczniowie naszej szkoy radonie przybyli na uroczysto rozpoczcia roku szkolnego, ktra odbya si w sali gimnastycznej w trzech grupach wiekowych:
 • Klasy I – III gimnazjum o godz. 9.00
 • Klasy I – III szkoy podstawowej o godz. 10.30
 • Klasy IV – VI szkoy podstawowej o godz. 11.00

 Pani Elbieta Gowacka dyrektor szkoy powitaa zgromadzonych nauczycieli, uczniw oraz ich rodzicw, po czym  w kadej grupie wiekowej zaprezentowano program artystyczny:

 • dla klas I – III gimnazjum wystp przygotoway klasy IIa i IIb pod kierunkiem  p.Tomasza Kozaneckiego.
 • dla grupy I – III szkoy podstawowej program przygotowali uczniowie klasy IIa i IIb pod opiek p. K. Hyy i p. Mirosawy Bryszewskiej.
 • dla grupy IV – VI szkoy podstawowej wystpowali uczniowie klasy Vb i Va wspierani przez wychowawczyni p. Agnieszk Kowalczyk.

Nad opraw muzyczn czuwaa pani Boena Komorowska.

 Szczeglnie uroczysty charakter miao rozpoczcie roku szkolnego w najmodszej grupie wiekowej. Uroczysto swoj obecnoci uwietnili:
 • Pan Witold Stpie Wicemarszaek Wojewdztwa dzkiego
 • Pan Jacek Lipiski Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki
 • Pani Hanna Beda Naczelnik Wydziau Edukacji
 • Panie Maria Jasiska i Zofia Leduchowska przedstawicielki dzkiego Kuratora Owiaty
 • Pani Stanisawa Raczyska – Prezes ZNP w Aleksandrowie dzkim
Nie zabrako rwnie przedstawicieli mediw oglnopolskich z „Gazety Wyborczej”
i Telewizji d oraz mediw lokalnych.

Jednak szeciolatki byy najwaniejszymi osobami! Otuchy dodawali im rodzice
i dziadkowie licznie zgromadzeni na uroczystoci.

Naley podkreli, e nasza szkoa jest jedyn placwk w wojewdztwie, w ktrej nauk rozpoczyna klasa Ic, zoona z samych szeciolatkw.
12 dziewczynek i 14 chopcw uczy si bdzie pod troskliwym okiem wychowawczyni pani Elbiety Zadworskiej.
Pani Dyrektor bardzo serdecznie powitaa „pierwszakw” i przyja ich do spoecznoci szkolnej, a pan Jacek Lipiski Burmistrz Gminy Aleksandrw dzki wraz z panem Witoldem Stpniem Wicemarszakiem Wojewdztwa dzkiego wrczyli im specjalne upominki.
 Pani Dyrektor yczya uczniom jak najlepszych ocen i radoci w odkrywaniu wiedzy, wszystkim pracownikom szkoy owocnej pracy i wytrwaoci w deniu do wyznaczonych celw, a rodzicom zadowolenia z postpw w nauce ich dzieci.
 Po uroczystoci uczniowie rozeszli si do swoich klas na spotkania z wychowawcami.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA