I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Drogi Gimnazjalisto [data utworzenia: 2006-04-23 ]
  EGZAMIN GIMNAZJALNY

Co warto wiedzie o egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny jest

    * powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum musz do niego przystpi
    * obowizkowy, bo przystpienie do niego jest warunkiem ukoczenia szkoy
    * przygotowany w formie pisemnej - testy egzaminacyjne maj posta kilkunastostronicowej broszury
    * przeprowadzany w gimnazjum w czasie dwch kolejnych dni
    * zaplanowany na 120 minut kadego dnia

EGZAMIN GIMNAZJALNY

    * bada, w jakim stopniu ucze opanowa umiejtnoci wane w yciu codziennym i przydatne w zdobywaniu  
       wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
    * sprawdza wiadomoci istotne dla przedmiotw humanistycznych i dla przedmiotw
       matematyczno-przyrodniczych
    * pozwala na porwnanie osigni danego ucznia z osigniciami innych gimnazjalistw
    * okrela mocne strony ucznia , bd sygnalizuje sabe

Pierwszego dnia gimnazjalista musi si wykaza wiadomociami i umiejtnociami z jzyka polskiego, historii, wiedzy o spoeczestwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem bdzie udowodni, e potrafi czyta ze zrozumieniem rne teksty kultury, interpretowa je, a take redagowa wasne wypowiedzi w rnej formie.

Drugiego dnia powinien si wykaza wiadomociami i umiejtnociami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomi. Test matematyczno-przyrodniczy zbada, w jakim stopniu ucze opanowa terminy czy pojcia z tych przedmiotw, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega zwizki i zalenoci pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedz do rozwizywania problemw.


[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA