I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Drogi Gimnazjalisto [data utworzenia: 2006-04-23 ]
  EGZAMIN GIMNAZJALNY

Co warto wiedzieć o egzaminie gimnazjalnym?

Egzamin gimnazjalny jest

    * powszechny i wszyscy uczniowie klas trzecich gimnazjum muszą do niego przystąpić
    * obowiązkowy, bo przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
    * przygotowany w formie pisemnej - testy egzaminacyjne mają postać kilkunastostronicowej broszury
    * przeprowadzany w gimnazjum w czasie dwóch kolejnych dni
    * zaplanowany na 120 minut każdego dnia

EGZAMIN GIMNAZJALNY

    * bada, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu  
       wiedzy w szkole, np. wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji
    * sprawdza wiadomości istotne dla przedmiotów humanistycznych i dla przedmiotów
       matematyczno-przyrodniczych
    * pozwala na porównanie osiągnięć danego ucznia z osiągnięciami innych gimnazjalistów
    * określa mocne strony ucznia , bądź sygnalizuje słabe

Pierwszego dnia gimnazjalista musi się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Jego zadaniem będzie udowodnić, że potrafi czytać ze zrozumieniem różne teksty kultury, interpretować je, a także redagować własne wypowiedzi w różnej formie.

Drugiego dnia powinien się wykazać wiadomościami i umiejętnościami z matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki z astronomią. Test matematyczno-przyrodniczy zbada, w jakim stopniu uczeń opanował terminy czy pojęcia z tych przedmiotów, czy radzi sobie z wyszukiwaniem informacji, czy dostrzega związki i zależności pewnych zjawisk, jak wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów.


[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA