I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Dzie Edukacji Narodowej - 2009 [data utworzenia: 2009-11-02 ]
W dniu Nauczyciela,
w dniu Waszego wita…  
 

                                               „Niech Wam ycie w pomylnoci pynie,
                                             a co smutne i niemie niech w pamici ginie”….

 

 W padzierniku, jak co roku, obchodzimy wito tych, ktrzy na co dzie ucz, wychowuj, pomagaj i dbaj o to, by szkoa wypeniaa swoj misj.
 Dzie Edukacji Narodowej (cho ustawowo wolny od zaj dydaktycznych) jest okazj do spotka i podzikowa.
Dnia 15 padziernika w naszej szkole odbyy si apele wanie z tej okazji.Odwitna atmosfera towarzyszya wszystkim grupom wiekowym.
 I tak nasi najmodsi z klas IIa i IIb pod opiek p.M.Bryszewskiej i p.K.Hya prezentowali ciekawe wierszyki i wesoe piosenki. W programie wziy udzia take najmodsze dzieci z Oddziau Przedszkolnego.
Na zakoczenie uroczystoci dzieci zapieway „Sto lat”, zoyy yczenia
i wrczyy paniom „sodkie” upominki.
W grupie wiekowej IV-VI bardzo ciekawy program artystyczny przygotowali czonkowie Samorzdu Uczniowskiego pod kierunkiem
p.A.Kowalczyk i p.J.Paka.
Artyci w humorystycznym stylu, wierszami, piosenkami i scenkami z ycia pokoju nauczycielskiego podzikowali swoim pedagogom.
Uczniowie przypomnieli, e „ nauczyciele twierdz, e rok szkolny jest stanowczo za krtki, bo nie mieci si w nim program nauczania”. Natomiast zdaniem braci uczniowskiej „rok szkolny jest za dugi, poniewa program nauczania nie mieci si w ich gowach”.
Gimnazjalici witowali Dzie Nauczyciela „na wesoo”.
Samorzd Szkolny pod opiek p.L.Lipiskiej, przy wsppracy z p.E.Macisk wrczy swoim belfrom bardzo pomysowe i zabawne upominki.
Pani Elbieta Gowacka zoya wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoy najlepsze yczenia oraz wrczya coroczne nagrody dyrektora szkoy.
 M. Samulska[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 ( 800 x 536 )
 
 ( 800 x 536 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA