I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
lubowanie ucznw klas I Zespou Szk Sportowych [data utworzenia: 2009-11-03 ]
"Oczy otwieram, staje si wiat..."
Sowa piosenki Anny Marii Jopek stanowiy myl przewodni uroczystoci lubowania klas pierwszych, ktra odbya si 19 padziernika 2009 roku w naszej szkole.
Nasi najmodsi uczniowie pod opiek pa: Magdaleny Grabarczyk, Elbiety Zadworskiej oraz Katarzyny Tylka, rozpoczli od zoenia przysigi. Wanym momentem byo ju tradycyjne w tej grupie wiekowej, lubowanie rodzicw, ktrzy przybyli licznie, by towarzyszy w tym wanym dniu swym pociechom.
Pani dyrektor Elbieta Gowacka pasowaa „pierwszakw” na prawowitych uczniw – jak co roku - wielkim owkiem. Nastpnie wychowawcy otrzymali akty nadania klas, po czym wszyscy, w tym zaproszeni gocie : z-ca burmistrza p. Renata wiciak - Ruda oraz st. aspirant Kinga Grska z Komendy Powiatowej w Zgierzu obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniw klas I.
Gimnazjalici wraz z wychowawcami: p. Ew Jwiak i p. Lilian Lipisk swoj uroczysto rozpoczli wczesnym popoudniem. Uczniowie klas pierwszych jednogonie wypowiadali sowa przysigi, czytane przez p. Romana Karasiaka,
z powag powtarzajc: lubujemy. „ Zotym kolcem” pasowa pierwszoklasistw p.Andrzej Grabarczyk. Pani Renata wiciak– Ruda wrczya wychowawcom akty nadania klas. Uroczysto zakoczy program artystyczny o charakterze refleksyjnym nawizujcy do niepowtarzalnego pikna otaczajcego nas wiata. Po wystpie na uczniw czekaa niespodzianka w postaci, przygotowanego przez ich rodzicw, poczstunku.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA