I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
11 listopada 2009 [data utworzenia: 2009-11-26 ]
  „Walczyli o Polskę i oddali za nią życie”.

Dzień 11 listopada jest polskim świętem narodowym. Ale zanim nadszedł rok 1918, nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim
i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali wykorzenić u Polaków ich kulturę, język, religię.
 Dzięki patriotycznej postawie naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały jednak ocalone.
11 listopada 1918 r. to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest jednak wyjątkowy. To właśnie tego dnia11 Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Polskimi Siłami Zbrojnymi.
 Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość!
Apel dla najmłodszej grupy wiekowej tzn. klas I-III przygotowali uczniowie
z klasy III B pod opieka wychowawczyni Mirosławy Sicińskiej, przedstawiając dzieje naszego narodu w pięknych strofach wierszy i pełnych wersjach wybranych pieśni patriotycznych. Te trudne treści uczniowie zaprezentowali w sposób przystępny i zrozumiały dla wszystkich uczestników spotkania. Była to bardzo ładna lekcja historii dla najmłodszych, wzbogacona również o ciekawe rekwizyty.
 W grupie wiekowej IV – VI uczniowie zebrani na sali gimnastycznej obejrzeli program przygotowany przez samorząd szkolny pod opieką pani Justyny Pałka i pani Agnieszki Kowalczyk. Młodzi artyści zarysowali tło historyczne
i przypomnieli genezę tamtych wydarzeń. Prezentowali też wiersze patriotyczne i piosenki na temat walki Polaków z zaborcami. Uczniowie przypomnieli, że „tysiące Polaków ginęło na obcych ziemiach w Legionach Polskich, służąc Napoleonowi. Potem nastąpiły powstania: listopadowe, styczniowe, które zakończyły się klęską. Zaborcy byli zbyt silni. Trzeba było więc czekać! Być poddanym, ale mieć honor. Uczyć się języka polskiego
i pamiętać o historii. A historię Polska ma piękną”.
     Najstarsza grupa wiekowa przedstawiła na forum gimnazjum program prezentowany wcześniej, przygotowany specjalnie na miejskie obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ten wzruszający montaż poetycko- muzyczny wprawił wszystkich w zadumę, pokazując, że polskość ma miejsce w sercu Polaka.
Pani dyrektor Elżbieta Głowacka, uczestnicząca w apelach wszystkich grup wiekowych, podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie programów artystycznych. Wyjaśniła też, że szkolne obchody Święta Niepodległości musiały być przełożone ze względu na dużą absencje uczniów z powodu grypy.[ Strona Główna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA