I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
11 listopada 2009 [data utworzenia: 2009-11-26 ]
  „Walczyli o Polsk i oddali za ni ycie”.

Dzie 11 listopada jest polskim witem narodowym. Ale zanim nadszed rok 1918, nasz kraj znajdowa si 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim
i austriackim. Przez tyle lat zaborcy prbowali wykorzeni u Polakw ich kultur, jzyk, religi.
 Dziki patriotycznej postawie naszych pradziadkw najcenniejsze wartoci zostay jednak ocalone.
11 listopada 1918 r. to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodlegego pastwa polskiego. Z uwagi na symbolik jest jednak wyjtkowy. To wanie tego dnia11 Rada Regencyjna przekazaa Jzefowi Pisudskiemu dowdztwo nad Polskimi Siami Zbrojnymi.
 Po 123 latach niewoli narodowej i powstaczych zryww wolnociowych Polska odzyskaa niepodlego!
Apel dla najmodszej grupy wiekowej tzn. klas I-III przygotowali uczniowie
z klasy III B pod opieka wychowawczyni Mirosawy Siciskiej, przedstawiajc dzieje naszego narodu w piknych strofach wierszy i penych wersjach wybranych pieni patriotycznych. Te trudne treci uczniowie zaprezentowali w sposb przystpny i zrozumiay dla wszystkich uczestnikw spotkania. Bya to bardzo adna lekcja historii dla najmodszych, wzbogacona rwnie o ciekawe rekwizyty.
 W grupie wiekowej IV – VI uczniowie zebrani na sali gimnastycznej obejrzeli program przygotowany przez samorzd szkolny pod opiek pani Justyny Paka i pani Agnieszki Kowalczyk. Modzi artyci zarysowali to historyczne
i przypomnieli genez tamtych wydarze. Prezentowali te wiersze patriotyczne i piosenki na temat walki Polakw z zaborcami. Uczniowie przypomnieli, e „tysice Polakw gino na obcych ziemiach w Legionach Polskich, suc Napoleonowi. Potem nastpiy powstania: listopadowe, styczniowe, ktre zakoczyy si klsk. Zaborcy byli zbyt silni. Trzeba byo wic czeka! By poddanym, ale mie honor. Uczy si jzyka polskiego
i pamita o historii. A histori Polska ma pikn”.
     Najstarsza grupa wiekowa przedstawia na forum gimnazjum program prezentowany wczeniej, przygotowany specjalnie na miejskie obchody rocznicy Odzyskania Niepodlegoci. Ten wzruszajcy monta poetycko- muzyczny wprawi wszystkich w zadum, pokazujc, e polsko ma miejsce w sercu Polaka.
Pani dyrektor Elbieta Gowacka, uczestniczca w apelach wszystkich grup wiekowych, podzikowaa uczniom i nauczycielom za przygotowanie programw artystycznych. Wyjania te, e szkolne obchody wita Niepodlegoci musiay by przeoone ze wzgldu na du absencje uczniw z powodu grypy.[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA