I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Sukcesy Chru Zespou Szk Sportowych [data utworzenia: 2010-02-16 ]
 

 

 

Sukcesy
Chru Zespou Szk Sportowych

   W dniach 17 i 18 grudnia 2009r. odby si w odzi XVIII Wojewdzki Konkurs Kold i Pastoraek, ktrego organizatorem by Wydzia Edukacji UM i SP nr 34 w odzi. W konkursie wzio udzia 39 chrw i zespow wokalnych z caego wojewdztwa dzkiego.  Aleksandrw dzki reprezentowa chr Zespou Szk Sportowych, ktry w kategorii chrw gimnazjalnych zaj I miejsce. Chr wykona dwie koldy a’capella: „Zanij dziecino” i „Cicha noc”. Po raz pierwszy w tym roku przyznano te nagrod specjaln za najlepsz prezentacj chraln. Nagrod t otrzyma rwnie Chr Zespou Szk Sportowych. 8 stycznia 2010r. odby si koncert galowy laureatw konkursu oraz wrczenie nagrd. Relacj z koncertu transmitowaa TVP d.
 W kolejnym konkursie o tematyce koldowej zorganizowanym w ramach oglnopolskiego programu rozwoju chrw szkolnych „piewajca Polska” nasz chr zdoby II miejsce w kategorii chrw gimnazjalnych.
Do konkursu chr przygotowaa p. Boena Komorowska.
[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA