I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Lekcja geografii z tablicą interaktywną [data utworzenia: 2010-03-24 ]
  Lekcja geografii z tablicą interaktywną
W dniu 19 marca 2010r. w Zespole Szkół Sportowych odbyła się lekcja otwarta z geografii - „Budowa wnętrza Ziemi”, którą przeprowadził p. Tomasz Kozanecki.
 Głównym celem lekcji była prezentacja  różnorodnych możliwości wykorzystania tablicy interaktywnej w prowadzeniu zajęć edukacyjnych.

 W lekcji uczestniczyli zaproszeni goście:

  • p. Renata Święciak–Ruda - Zastępca Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego,
  • p. Hanna Beda -  Naczelnik Wydziału Edukacji,
  • p. Jolanta Karwowska – Inspektor Wydziału Edukacji, 
  • p. Elżbieta Głowacka - dyrektor szkoły,
  • wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele oraz lokalne media.
 W fazie wstępnej lekcji uczniowie wskazywali strefy powłoki ziemskiej na zdjęciu przedstawionym na tablicy multimedialnej.
Z budową  wnętrza Ziemi oraz metodami jej badania zapoznali się oglądając prezentację oraz schemat budowy Ziemi, który następnie uzupełniali nazywając poszczególne warstwy.
Ciekawym elementem zajęć była również obserwacja  animacji tworzenia prądów konwekcyjnych w płaszczu Ziemi. 
 W opinii uczniów i  obserwujących lekcje gości wykorzystanie tablicy interaktywnej urozmaica i wzbogaca proces edukacyjny. W czasie lekcji uczniowie mają  możliwość  oglądania  fragmentów filmów dotyczących omawianych zagadnień, wykresów, diagramów. Mogą sami tworzyć nowe ilustracje, opisywać zdjęcia. Zajęcia, podczas których wykorzystywane są  różnorodne środki przekazu są ciekawe, sprzyjają lepszemu zapamiętywaniu nowych wiadomości.
 W naszej szkole mamy obecnie 3 tablice interaktywne. Jedną pozyskaną ze środków programu „Comenius” wykorzystywaną do pracy w gimnazjum. Drugą zakupioną ze środków Rady Rodziców dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Trzecią tablicę otrzymaliśmy w ramach unijnego programu „Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży” przygotowanego przez wydział edukacji UM.
 Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych staną się w naszej szkole codziennością. [ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 576 x 768 )
 ( 768 x 576 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA