I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Lekcja geografii z tablic interaktywn [data utworzenia: 2010-03-24 ]
  Lekcja geografii z tablic interaktywn
W dniu 19 marca 2010r. w Zespole Szk Sportowych odbya si lekcja otwarta z geografii - „Budowa wntrza Ziemi”, ktr przeprowadzi p. Tomasz Kozanecki.
 Gwnym celem lekcji bya prezentacja  rnorodnych moliwoci wykorzystania tablicy interaktywnej w prowadzeniu zaj edukacyjnych.

 W lekcji uczestniczyli zaproszeni gocie:

  • p. Renata wiciak–Ruda - Zastpca Burmistrza Aleksandrowa dzkiego,
  • p. Hanna Beda -  Naczelnik Wydziau Edukacji,
  • p. Jolanta Karwowska – Inspektor Wydziau Edukacji, 
  • p. Elbieta Gowacka - dyrektor szkoy,
  • wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele oraz lokalne media.
 W fazie wstpnej lekcji uczniowie wskazywali strefy powoki ziemskiej na zdjciu przedstawionym na tablicy multimedialnej.
Z budow  wntrza Ziemi oraz metodami jej badania zapoznali si ogldajc prezentacj oraz schemat budowy Ziemi, ktry nastpnie uzupeniali nazywajc poszczeglne warstwy.
Ciekawym elementem zaj bya rwnie obserwacja  animacji tworzenia prdw konwekcyjnych w paszczu Ziemi. 
 W opinii uczniw i  obserwujcych lekcje goci wykorzystanie tablicy interaktywnej urozmaica i wzbogaca proces edukacyjny. W czasie lekcji uczniowie maj  moliwo  ogldania  fragmentw filmw dotyczcych omawianych zagadnie, wykresw, diagramw. Mog sami tworzy nowe ilustracje, opisywa zdjcia. Zajcia, podczas ktrych wykorzystywane s  rnorodne rodki przekazu s ciekawe, sprzyjaj lepszemu zapamitywaniu nowych wiadomoci.
 W naszej szkole mamy obecnie 3 tablice interaktywne. Jedn pozyskan ze rodkw programu „Comenius” wykorzystywan do pracy w gimnazjum. Drug zakupion ze rodkw Rady Rodzicw dla uczniw klas I–III szkoy podstawowej. Trzeci tablic otrzymalimy w ramach unijnego programu „Wyrwnywanie szans dzieci i modziey” przygotowanego przez wydzia edukacji UM.
 Mamy nadziej, e w najbliszym czasie lekcje z wykorzystaniem tablic interaktywnych stan si w naszej szkole codziennoci. [ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 
 ( 768 x 576 )
 ( 768 x 576 )
 ( 576 x 768 )
 ( 768 x 576 )
 
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA