I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKOŁA PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Już po nerwach! [data utworzenia: 2010-04-11 ]
 
 Już po nerwach!
Szóstoklasiści pisali w czwartek 8 kwietnia 2010 roku sprawdzian.
 O godzinie 900 w czwartek 8 kwietnia 2010 roku zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie klas szóstych rozpoczęli pisanie sprawdzianu. Arkusze egzaminacyjne zostały komisyjnie otwarte. Każdy z nich był zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.
 W sprawdzianie było 25 pytań. Wśród nich 20 pytań zamkniętych, ocenianych po jednym punkcie. Dochodzi też pięć pytań otwartych, które w zależności od wagi odpowiedzi są odpowiednio punktowane. Maksymalnie za sprawdzian można zdobyć 40 punktów. Na napisanie sprawdzianu uczniowie mieli jedną godzinę. W tym roku przeważały zadania z matematyki i języka polskiego, a temat ogólny dotyczył sportu. Ostatnie polecenie polegało na napisaniu pracy pisemnej o kimś, kto odniósł sukces i jak to osiągnął.
 Sprawdzian jest obowiązkowy, to znaczy, że muszą przystąpić do niego wszyscy uczniowie kończący podstawówkę. Nie można go nie zdać.
Wyniki sprawdzianu będą znane w czerwcu 2010 r.[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA