I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Ju po nerwach! [data utworzenia: 2010-04-11 ]
 
 Ju po nerwach!
Szstoklasici pisali w czwartek 8 kwietnia 2010 roku sprawdzian.
 O godzinie 900 w czwartek 8 kwietnia 2010 roku zgromadzeni w sali gimnastycznej uczniowie klas szstych rozpoczli pisanie sprawdzianu. Arkusze egzaminacyjne zostay komisyjnie otwarte. Kady z nich by zabezpieczony przed przypadkowym otwarciem.
 W sprawdzianie byo 25 pyta. Wrd nich 20 pyta zamknitych, ocenianych po jednym punkcie. Dochodzi te pi pyta otwartych, ktre w zalenoci od wagi odpowiedzi s odpowiednio punktowane. Maksymalnie za sprawdzian mona zdoby 40 punktw. Na napisanie sprawdzianu uczniowie mieli jedn godzin. W tym roku przewaay zadania z matematyki i jzyka polskiego, a temat oglny dotyczy sportu. Ostatnie polecenie polegao na napisaniu pracy pisemnej o kim, kto odnis sukces i jak to osign.
 Sprawdzian jest obowizkowy, to znaczy, e musz przystpi do niego wszyscy uczniowie koczcy podstawwk. Nie mona go nie zda.
Wyniki sprawdzianu bd znane w czerwcu 2010 r.[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA