I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Konkurs ekologiczny [data utworzenia: 2010-04-20 ]
 

 W marcu 2010 roku uczniowie Miejskiego Gimnazjum Sportowego brali udzia w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej. Konkurs by zorganizowany przez Zgierski Zesp Szk Ponadgimnazjalnych Im. Jana Pawa II w Zgierzu. 
  W pierwszym etapie konkursu wzili udzia:
  • Barbara Janiszewska ucz. kl. 3a
  • Agata Szulc ucz. kl. 3a
  • Norbert Janiszewski ucz. kl. 3a
  • Joanna Felczak ucz. kl. 3a
 Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowali si:
  • Barbara Janiszewska ucz. kl. 3a
  • Agata Szulc ucz. kl. 3a
  • Norbert Janiszewski ucz. kl. 3a
 Laureatem konkursu zostaa uczennica Barbara Janiszewska, ktra zdobya wyrnienie.

GRATULUJEMY!

 Opiekunka - nauczyciel biologii
 Liliana Lipiska[ Strona Gwna ]


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA