I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pena tre artykuu
Midzynarodowy Dzie Ziemi [data utworzenia: 2010-05-04 ]

  Dzie Ziemi to w naszej szkole okazja zarwno do zabawy,
jak i zdobywania solidnej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej.


Midzynarodowy Dzie Ziemi w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 

 Dzie Ziemi to w naszej szkole okazja zarwno  do zabawy, jak i zdobywania solidnej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej. Obchody tegorocznego Dnia Ziemi odbyway si 28 kwietnia 2010 r. Tydzie wczeniej  na korytarzach szkolnych pojawiy si plakaty informujce o wicie Ziemi, a RSU rozdawaa uczniom i nauczycielom okolicznociowe naklejki. Ogoszone zostay konkursy towarzyszce:

  1. Konkurs na projekt medalu nt. „JESTEM PRZYJACIELEM ZIEMI” dla klas I – III SP.
  2. Konkurs na projekt statuetki nt. „ZIEMIA MOJA PLANETA” dla klas IV – VI.
 Na uroczystym apelu uczennice klasy VI B pokazay swoim kolegom trzy prezentacje multimedialne zwizane Z Dniem Ziemi i hasem przewodnim tegorocznych obchodw: BIORӯNORODNO W NAS, BIORӯNORODNO WOKӣ NAS.”[ Strona Gwna ]

G A L E R I A   Z D J | kliknij na zdjciu aby powiekszy
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoa posiada nowoczesn pracowni komputerow i Multimedialne Centrum Informacji z projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA