I N F O R M A C J E
O SZKOLE
S P O R T
SZKO�A PODSTAWOWA
GIMNAZJUM
KADRA
RODZICE
ABSOLWENCI
Pełna treść artykułu
Międzynarodowy Dzień Ziemi [data utworzenia: 2010-05-04 ]

  Dzień Ziemi to w naszej szkole okazja zarówno do zabawy,
jak i zdobywania solidnej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej.


Międzynarodowy Dzień Ziemi w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 

 Dzień Ziemi to w naszej szkole okazja zarówno  do zabawy, jak i zdobywania solidnej wiedzy ekologiczno – przyrodniczej. Obchody tegorocznego Dnia Ziemi odbywały się 28 kwietnia 2010 r. Tydzień wcześniej  na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty informujące o święcie Ziemi, a RSU rozdawała uczniom i nauczycielom okolicznościowe naklejki. Ogłoszone zostały konkursy towarzyszące:

  1. Konkurs na projekt medalu nt. „JESTEM PRZYJACIELEM ZIEMI” dla klas I – III SP.
  2. Konkurs na projekt statuetki nt. „ZIEMIA MOJA PLANETA” dla klas IV – VI.
 Na uroczystym apelu uczennice klasy VI B pokazały swoim kolegom trzy prezentacje multimedialne związane Z Dniem Ziemi i hasłem przewodnim tegorocznych obchodów: BIORÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.”[ Strona Główna ]

G A L E R I A   Z D J Ę Ć | kliknij na zdjęciu aby powiekszyć
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 ( 800 x 533 )
 
 ( 800 x 533 )
 


Wyszukiwarka
PROJEKTY I PROGRAMY
Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową i Multimedialne Centrum Informacji z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
 Socrates Comenius
ADMINISTRACJA